I Oslo oppgir 774 av byens barn at de ble mobbet på skolen

Førsteklassingene på videregående er de verste nettmobberne, viser ferske tall fra Elevundersøkelsen.

Digital mobbing er nytt i årets undersøkelse. Mobbeekspert peker på sosiale medier og bildespredning som nøkkelfaktorer for digital krenking. (Illustrasjonsfoto)

Fredag kom tallene for elevundersøkelsen i 2017 i Oslo. Tallene viser at 5,4 prosent av barna i Oslo ble mobbet i 2017. Noe som er nytt med årets elevundersøkelse er spørsmålet om digital mobbing

Undersøkelsen er hentet fra 7. trinn, 10. trinn og første året på videregående.

Videregåendeelever verst på digital mobbing

Tallene viser at det er førsteklassingene på videregående som er de verste til å mobbe over nettet.

Tilsammen sier byens førsteklassinger på videregående at 2,8 prosent av dem er blitt mobbet digitalt i 2017. Det er høyere enn resten av landet hvor 2 prosent oppgir at de er blitt mobbet på nettet.

– Verre en tradisjonell mobbing

Mobbekspert i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer, forklarer at den mobbingen som foregår digitalt kan være verre enn den tradisjonelle mobbingen.

– Konsekvensen av digital mobbing kan oppleves sterkere enn ved tradisjonell mobbing. Flere undersøkelser bekrefter at mobbing som skjer digitalt gir en sterkere følelse av angst og utrygghet, forteller Kristin Oudmayer.

Hun peker på to faktorer ved digitalisert mobbing som gjør det verre enn vanlig mobbing.

1. Man vet ikke alltid hvem som står bak og hva som er utgangspunktet for mobbingen. Det gir en økt redsel og utrygghet i tilværelsen, fordi man ikke vet hvem man kan stole på.

2. Bilder og informasjon på avveie kan nå mange, og langt flere enn de man kjenner selv. Det å leve med uvisshet og uvitenhet er en enorm belastning for offeret.

Kristin Oudmayer i UNICEF ser alvorlig på tallene som kommer ut av Elevundersøkelsen. Ett barn som blir mobbet, er ett barn for mye.

Mer mobbet av voksne

Nesten 3 prosent svarer at de blir mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere i Oslo. Det ligger over gjennomsnittet i landet hvor 2 prosent oppgir at de føler seg mobbet av voksne.

Det er veldig alvorlig, nesten mer alvorlig enn mobbing mellom jevnaldrende. Voksne på skolen er i en maktposisjon og er tillitspersoner, noe som gjør overtrampet enda mer alvorlig. Det er viktig at skolene tar dette på alvor, sier Oudmayer

Oudmayer legger til at voksne ikke mobber direkte. Men en type oppførsel kan oppfattes av barn som krenkende og støtende.

– Det er en forventning om at alle voksne skal oppføre seg på en god måte overfor barn. Det kan være mange voksne som gjør dette uten å være klar over det. Noen voksne forstår ikke at måten de oppfører seg på kan virke krenkende og skremmende på våre yngste, utdyper Oudmayer.

«Ett barn som blir mobbet, er ett barn for mye»

Rundt 29.000 oppgir i undersøkelsen at de blir mobbet på skolen nasjonalt. Det reagerer mobbeekspert Oudmayer kraftig på.

– Hvert eneste barn som opplever mobbing, er ett barn for mye. Alle barn har rett til et trygt og godt psykososialt miljø på skolen, uten mobbing og krenkelser. Alle tall må tas på alvor. Det viser at vi ikke er i havn. Vi må kontinuerlig vurdere om tiltakene er gode og målrettede nok, sier Oudmayer.

Nytt regelverk

1. august 2017 ble det innført nytt regelverk som skal sikre elevenes rettigheter. Blant annet har skolen handlingsplikt til å gjøre noe for elever som ikke har det bra på skolen. Elevene kan selv melde inn til Fylkesmannen om skolen ikke gjør nok for å sikre et godt skolemiljø, opplyser direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen i en pressemelding.

Hege Nilssen er direktør i Utdanningsdirektoratet.

Fylkesmennene har mottatt 563 henveldser om mobbing siden skolestart. Flest saker var meldt inn i Oslo og Akershus og færrest i Buskerud. Tallene var henholdsvis 95 og 11.

Nilssen i Utdanningsdirektoratet tror dette er et tegn på at regelverket fungerer.

– Det kan tyde på at det nye regelverket har senket terskelen for å kontakte Fylkesmannen for å få hjelp i mobbesaker. Det er et viktig steg i riktig retning, sier Hege Nilssen.