Oslo

Oljekrisen rammer kultur-Norge

Kulturlivet må forberede seg på mindre sponsorkroner som følge av den økonomiske nedgangstiden i oljeindustrien, mener Lars Brockstedt Svendsen i Sponsor og Eventforeningen.

Statoil er tungt inne på sponsorsiden i det nye kulturhuset Kilden i Kristiansand.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Den siste tiden har flere store festivaler som har levd godt på sponsormidler fra oljenæringen, opplevd sponsortørke.

Mandag meldte NRK Rogaland at flere oljesponsorer i år har droppet Kammermusikkfestivalen i Stavanger, noe som betyr at festivalen må kutte i staben.

— Pengene sitter lenger inne enn de har gjort de siste årene. Vi prøver å få det til, selv om økonomien blir slankere og slankere, forteller styreleder Tone Veen til NRK.

Les også :

Les også

- Det finnes mye private penger der ute

Tidligere i år mistet Maijazz fem sponsorer, alle direkte eller indirekte knyttet til oljebransjen. Også Nattjazz i Bergen har mistet sponsorer.

Bare starten

Lars Brockstedt Svendsen, i sponsor og Eventforeningen mener dette bare er starten på tøffe tider for deler av kulturlivet som har levd godt på sponsormidler fra oljebransjen.

— Vi ser at mange av de store kulturaktørene i Stavanger begynner å slite med dette. Samtidig blir det sagt at de virkelig store kuttene i oljeindustrien ikke har kommet ordentlig i gang. Det snakkes om at den neste runden blir verre. Og da tror jeg det fort kan bli slutt på de pengene som går til andre, sier Brockstedt Svendsen.

For mange utenlandske oljeselskaper har sponsing av både idrett og kulturlivet vært en måte for å komme seg inn på det norske markedet. Når mange tusen arbeidsplasser nå står i fare blir sponsormidlene rammet.

— Ikke minst gjelder dette hele skogen av underleverandører som i større grad enn de store selskapene involverer seg på lokalt nivå. De blir også nødt til å stenge sponsorkranene.

Krav om utbytte

Vegard Arntsen, daglig leder i Nordens største analyse- og rådgivningsselskap, Sponsor Insight, tror oljekrisen vil ramme mer på lang sikt.

— Spoler vi tilbake til finanskrisen, så ble ikke følgene så alvorlig som mange fryktet, noe som skyldes at mange hadde sikret seg langsiktige sponsoravtaler. Men når det nærmer seg reforhandlinger vil jeg nok tro at det er mange som tenker seg om to ganger før de inngår nye avtaler, sier Arntsen.

Munchmuseet, Nobels Fredssenter og Astrup Fearnleymuseet mottar alle betydelige sponsorbeløp fra bedrifter innen oljenæringen.

— Vi har en langsiktig sponsoravtale med Hydro som gir oss tre millioner kroner i året. Vi har ikke mottatt signaler om at de akter å avslutte sitt sponsorat. Samtidig gjør privat finansiering kulturinstitusjonene sårbare. Vi er den kulturinstitusjonen som har høyest andel sponsormidler i forhold til budsjettstørrelsen. Hvis alle sponsorene skulle falle fra, hadde vi mistet mye handlefrihet, sier Bente Erichsen, direktør ved Nobels Fredssenter.

Les også:

Les også

Kulturhus-sprekken: 1,2 milliarder kroner

Stavanger har et yrende kulturliv. I 2008 var byen europeisk kulturby, i fjor sto byens nye kulturhus ferdig, hvor Statoil var en av bidragsyterne. I løpet av disse årene har kulturlivet i Stavanger mottatt rundt 200 millioner kroner i sponsormidler.

— Stavanger har ligget på et veldig høyt nivå de senere årene, som nå er blitt redusert. Forhåpentlig bare midlertidig. Jeg tror ikke nedgangen vil være evigvarende, all erfaring tilsier at ting går i bølger, sier Rolf Norås, kultursjef i Stavanger kommune.

Indremedisinsk

Han forteller at mange kulturinstitusjoner og festivaler i Rogaland merker at sponsormidlene nå sitter lenger inne enn tidligere hos oljerelaterte selskaper.

— Det nye er vi har gått fra en tid hvor det var en desperat mangel på kompetanse, særlig blant ingeniør og geologer. Da valgte mange selskaper å inngå avtaler med kulturlivet, like mye av indremedisinske årsaker. Det var viktig å fremstå som en attraktiv bedrift, både for å beholde arbeidskraften den allerede hadde, og lokke til seg nye, sier Norås.

Statoils Morgendagens Helter-program, er en av Norges største sponsorer innen realfag, idrett og kultur. Samlet investerer selskapet rundt 50 millioner kroner til institusjoner og talentutvikling innen disse tre områdene. Idretten står for rundt 20 millioner, kultur rundt 7 millioner.

— Fokus på talentutvikling innen idrett, kultur og realfag gjennom Morgendagens Helter-programmet er kjernen i vår sponsorvirksomhet og på nåværende tidspunkt foreligger det ingen planer om endring, sier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil.

Shell brukte i fjor 1,4 millioner kroner på støtte til kultur og idrett. Annethvert år deler Shells kulturstipend deles ut annethvert år som jazzstipend i forbindelse med Jazzfestivalen i Molde, og annethvert år som musikkteaterstipend i forbindelse med Operafestukene i Kristiansund.

— Stipendet var for meg helt avgjørende for å ha økonomi for å søke operahøgskoler rundt om i Skandinavia. Som sanger opplever man å måtte prøvesynge for å få både studieplasser, jobber og andre engasjement. Dette innebærer store utgifter. Jeg skulle ønske at flere selskaper på Shells størrelse hadde vært like modige og turte å satse på norske artister i etableringsfasen, sier fjorårsvinner Sigrid Vetleseter Bøe.

Stipendet er på 50.000 kroner. Nå ligger det an til sponsortørke hos Shell.

— Lave oljepriser preger selvsagt også vår virksomhet og det får konsekvenser for vårt sponsorbudsjett, sier Terje M. Jonassen, kommunikasjonssjef i Shell.

Rekordoppslutning

I dag starter den tredje utgaven av Arendaluka, som i år opplever rekordoppslutning. I løpet av det syv dager lange arrangementet blir det arrangert over 350 ulike programposter.

— Interessen er helt enorm.

Det sier ordfører Einar Halvorsen i Arendal kommune. I fjor ble det arrangert 310 ulike debatter og arrangementer. I år har det vokst til 350.

— I tillegg er det 131 stand med over 200 organisasjoner til stede, foruten de politiske partiene. Samtidig er det et rekordstort medieoppbud, med 250 akkrediterte pressefolk, sier Halvorsen. Alt i alt regner arrangørene med over 50.000 besøkende.

— Lokalvalgkampen er kanskje en liten del av forklaringen på den voldsomme deltagelsen, men hovedforklaringen er selve konseptet. Det at vi samler hele det politiske Norge og Organisasjons-Norge. Det har lenge vært etterlyst en møteplass hvor næringsliv og politikk kunne møtes for å ta de demokratiske debattene. Det har Arendal klart å gjøre, sier Halvorsen.

I samarbeid med Arendalsuka og Kulturrådet arrangerer Aftenposten i dag en debatt hvor vi stiller spørsmål om det er forskjell på rød og blå kulturpolitikk. Blant debattantene er kulturminister Thorhild Widvey og SV-nestleder Bård Vegar Solhjell. Debatten kan du se direkte på ap.no klokken 13.00.

Les også

  1. Min fars lommebok har mange rom

  2. – Statoils Bylarm-stipend har ikke vært en god investering

Les mer om

  1. Arendalsuka