Oslo

Frykter etnisk todeling av et allerede økonomisk delt Oslo

Både de nabolagene med høyest og lavest formue i Norge ligger i Oslo. Men på hver sin side av byen.

 • Mathias Vedeler

De ti rikeste nabolagene i Norge, målt etter gjennomsnittsformue, ligger alle på vestkanten i Oslo, viser Aftenpostens landsomfattende oversikt.

Samtidig ligger 9 av de 10 postnumrene med lavest gjennomsnittsformue i landet også i hovedstaden – men da på østsiden av byen (se grafikk).

Advarer mot etnisk segregering

En av Norges fremste eksperter på området, professor Terje Wessel, beskriver skillet mellom øst og vest som en «kjempestor utfordring».

— Det er ikke bare en utfordring for praktisk politikk, men også når det gjelder å skape et samfunn som henger sammen. I en sterkt segregert by, er det vanskeligere å få forståelse for hvilke utfordringer andre grupper står overfor, sier Wessel, som jobber ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo (UiO).

Holmenkollen i Oslo havner på toppen av Aftenpostens liste over Norges rikeste nabolag ... Foto: Bjørge Stein J

Han mener todelingen av hovedstaden også er i ferd med å få et sterkt etnisk preg.— Det er en veldig stor overrepresentasjon av etniske minoriteter i Oslo øst. At Oslo blir en by preget av mangfold, er noe som ofte omtales positivt. Men det er ingen gunstig situasjon hvis mangfoldet utelukkende befinner seg på én kant av byen. Da blir det utfordrende å styre og fordele midler, sier professoren.

— Det er fornuftig å forsøke å jevne ut levekårsforskjellene mellom øst og vest, sier han.

- Høyre sementerer forskjellene

Oslo har vært styrt av Høyre i 16 år. Leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, mener høyresiden ikke har lykkes i å samle byen.

— Det har kommet veldig lite fra dem som har styrt byen lenge. De sementerer heller forskjellene. Den delte byen er blitt mer delt, sier Bøhler.

Han trekker frem boligpolitikken som en årsak til den ujevne fordelingen mellom fattige og rike boområder.

Les også:

Les også

- Kutt hele formuesskatten nå, Erna!

— Vi vil bygge flere blokker i vest og flere småhus i områder som i dag bare har blokker. Men det er stadig reguleringssaker der dette blir nedstemt av høyresiden, hevder Bøhler.

Aftenposten har de siste dagene reist debatten om formuesskatten. Bøhler mener skatten er et virkemiddel som bidrar til å utjevne ulikhetene i Oslo og at den derfor bør beholdes.

— Hvis man opphever den, vil det på lang sikt skape en enda mer delt by, sier Ap-politikeren.

«Oslo-faktoren»

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H), er sterkt uenig. Han trekker frem skolepolitikken som det viktigste virkemiddelet for utjevning og sosial mobilitet, noe han mener dagens Høyre-byråd har lykkes godt med.

— Vi klarer å utjevne elevens bakgrunn i læringsresultat. Vi klarer å løfte barna, sier Røsland.

— Forskerne snakker om det vi kaller «Oslo-faktoren», som er den ekstra effekten vi får til i vår skole, sier han.

Les også:

Les også

I dette nabolaget er snitt- formuen over 10 millioner

Han avviser også Bøhlers boligkritikk.

— Det er bare å kikke i reguleringsplanene. Vi bygger blokker på vestkanten.

Om formuesskattens utjevningseffekt, sier Røsland:

— Det er vel kjent at det er levekårsforskjeller i Oslo, og det viser vel denne oversikten også. Her bor Norges rikeste mennesker, og noen trikkestopp unna bor noen av de som har det aller vanskeligst. Men formuesskatten svekker norske bedrifter og arbeidsplasser. Å fjerne formuesskatten gir oss et sterkere næringsliv som kan investere mer i nye arbeidsplasser og dermed gi flere mulighet til å komme i trygge jobber. Det største sosiale skillet i Norge er mellom de som står i og utenfor arbeidslivet.

 1. Les også

  Fire ting du må vite om formuesskatten

 2. Les også

  Erna Solberg: Dette er ikke en rikingskatt

 3. Les også

  Høyre-bastioner vil tjene mest på vraking av formuesskatten

 4. Les også

  Skattekuttknipen

Relevante artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Oslo blir en mindre segregert by, men her øker forskjellene

 2. OSLO
  Publisert:

  Slik er formuen delt i Oslo - sjekk ditt nabolag

 3. SID
  Publisert:

  «Etter 18 år med borgerlig styre i Oslo snuoperasjonen i gang»

 4. SID
  Publisert:

  – Religion kan påvirke forskjellen på åpenhet mellom øst og vest

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Jakten på Oslos mentale Berlinmur | Andreas Slettholm

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, mandag 14. august