Oslo

- Jeg synes at barn skal få senke skuldrene

Gunhild Nohre-Walldén skrev dagens mest delte kronikk i Norge, om det hun mener er en altfor omfattende testing av små barn i Oslo-skolen.

  • Mathias Vedeler

I en Aftenposten-kronikk går tobarnsmor Gunhild Nohre-Walldén i dag sterkt ut mot det hun mener erOslo-skolens altfor omfattende testing av små barn.

Nohre-Walldén er utdannet lærer, men har de siste årene jobbet i privat sektor. Hun har flere ganger vurdert å gå tilbake til læreryrket, men skriver i kronikken at hun har slått dette fra seg etter at hun fikk egne barn i skolen.

— En støtte til læreryrket

— Jeg har fått veldig mange reaksjoner fra takknemlige lærere, andre foreldre og folk som jobber i eksternt hjelpeapparat rundt skolen. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive, sier Nohre-Walldén til Aftenposten.

Hun understreker at hun er fornøyd med skolen barna går på og lærerne de har. Det er utvikilingen i Oslo-skolen generelt hun vil til livs.

— Jeg har mange venner og bekjente som jobber i Oslo-skolen, og jeg beundrer den jobben de gjør hver dag. Kronikken er ment som en støtte til læreryrket.

Nohre-Walldén sier at hun kunne vurdert å jobbe som lærer igjen, men kun dersom det hun kaller «testregimet» ble avskaffet.

Les også

«Han hvisker i øret til pappaen sin hver torsdag kveld at han dør i magen fordi han skal uketestes i morgen»

— Det er en helt annen hverdag i skolen i dag enn for ti år tilbake. Lærerne har fått flere og flere arbeidsoppgaver uten at tid til for og etterarbeid har økt tilsvarende, sier hun.

3810 mål per lærer

Nohre-Walldén trekker frem som eksempel testingen av femteklasseelevene i Oslo-skolen. I løpet av et år skal barna nå 127 læringsmål, opplyser hun.

Hvis man ganger dette med 30 elever, betyr det at én klasseforstander har over 3810 mål som skal følges opp i året.

— Det må gå på bekostning av noe når man har fått et så omfangsrikt testingssystem, sier Nohre-Walldén. Hun presiserer at hun ikke er imot kartlegging av elevene som sådan. Det kan være nødvendig for å kunne følge opp elevenes behov.

Det er omfanget, og også presset dette setter på elevene, hun vil til livs.

- Barn må få senke skuldrene

I kronikken avslutter hun med å trekke frem en av vennene til sønnen hennes, som forteller hver torsdag til pappen sin at han «dør i magen» fordi det skal være uketesting dagen etter.

- Jeg vil ikke si så mye mer om den saken, men han er nok ikke den eneste gutten i Oslo-skolen som «dør i magen» hver uke, sier Nohre-Walldén.

- Du mener barna bør kunne få senke skuldrene i større grad?

— Ja, jeg synes at barn skal få senke skuldrene. Hvis man skal ha uketester, trenger ikke barna engang å se uketesten. Kanskje vi skal få en rapport en gang i måneden. I hvert fall et litt mindre omfattende vurderingssystem, sier Nohre Walldén.

«Ikke alt som teller kan telles»

Hun forteller også at halvårsvurderingene som datteren hennes får, består av resultatene fra hver enkelt uketest som har vært gjennom året.

Om elevene feiler på en test, kommer dette med på halvårsvurderingen selv om de kan ha lært seg det de feilet på etter testen.

Hvordan opplever ditt barn testingen i skolen? Send inn ditt innspill her.

På spørsmål om hun opplever at testingen fungerer litt som karakterer i barneskolen, svarer hun:

— Det er heldigvis ikke karakterer i barneskolen, men det var en rar opplevelse å få halvårsvurderingen. Ikke alt som teller kan telles, har noen sagt veldig klokt, sier hun.

Støtter testingen - ikke omfanget

— Jeg blir veldig urolig når politikerne vurderer å innføre karakterer fra femteklasse av når jeg ser hvordan vurderingene gjøres i dag, legger hun til.

- Men kan ikke denne testingen også gjøre det at skolene skjerper seg og blir bedre?

Les også

Utdanningsforbundet: Altfor mange tester i skolen. Skolebyråden vil ha «stadig mer ambisiøse læringsmål»

— Jo, jeg er for testing og for kartlegging. Men ikke i det omfanget som Oslo-skolen har begynt med nå, sier hun. - Det hele mennesket, det allmenndannede mennesket, som sto sentralt i læreplanen L97, er nesten borte. Jeg opplever at elevene bare er blitt oppstykkede, små delmål, sier hun.

- Lærerne er ekte helter

Nohre-Walldén er samtidig veldig opptatt av å få frem at hun setter stor pris på jobben som gjøres av Oslo-skolens lærere.

- Dette er ekte helter som går på jobb for å utøve en så å si umulig oppgave. Det er vel ingen andre som har så dårlige betingelser for å utøve en så viktig samfunnsoppgave som dem, sier hun.

— Jeg kjenner altfor mange lærere som går hjem med dårlig samvittighet fordi de ikke har tid til å se de barna som de vet trenger ekstra omsorg og tilrettelegging, legger hun til.