Oslo

Statens vegvesen om luftetårnkunsten: – Ble for kostbar

Statens vegvesen ønsker fortsatt ikke å bidra til å ferdigstille utsmykningen av luftetårnene i Bjørvika.

Ventilasjonstårnene i Bjørvika inneholder avtrekksvifter for E18-tunnelen, som går under havoverflaten.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Det bekrefter Anders Hagerup, seksjonsleder for transportforvaltning i Statens vegvesen for Oslo og Viken.

I gårsdagens Aftenposten krevde tidligere kulturbyråd Halstein Bjercke at både stat og kommune nå må bidra for å ferdigstille utsmykningen av luftetårnene i Bjørvika. Nå vil også Koro, Kunst i offentlige rom, bidra for å få satt i gang et forprosjekt.

Les også

Tidligere byråd: – Luftetårnene må ferdigstilles

Det vil imidlertid ikke Statens vegvesen. De har lagt saken død.

– Vi har ikke midler til dette. De midlene som i sin tid ble satt av, er brukt på andre kunstprosjekter i Bjørvika, sier Hagerup.

Det foreligger heller ingen ønsker om alternativ utsmykning eller en ny utlysning. Hagerup sier likevel at de nødvendigvis ikke stiller seg negative til at andre forsøker å få ferdigstilt et kunstprosjekt.

– Men teknisk sett må vi vurdere hva tårnene faktisk tåler i henhold til dimensjonering på et eventuelt kunstprosjekt. I tillegg må det avklares hvordan dette skal vedlikeholdes, og hvem som skal stå ansvarlig for åndsverket, sier Hagerup.

Les også

Det nye biblioteket i Bjørvika nærmer seg åpning

Ble for dyrt

Økonomi var en viktig grunn til at Statens vegvesen til slutt trakk seg ut av kunstprosjektet. De fem millionene som var satt av til utsmykningen av luftetårnene, ble i stedet gitt til Bjørvika Utvikling.

– En av årsakene til at vi trakk oss ut, var at Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, som var initiativtageren bak prosjektet, senere trakk seg fra spleiselaget. Dermed satt vi igjen alene uten midler til å få gjennomført et kunstprosjekt i den størrelsesorden det her var snakk om, sier daværende prosjektleder for Statens vegvesen i Bjørvika, Svein Røed.

Fortsatt står luftetårnene i Bjørvika ubehandlet.

Et annet punkt var vedlikehold. I Lars Rambergs vinnerprosjekt skulle de fire tårnene kles med 72.000 lysdioder.

I konkurranseforslaget til Ramberg fremgår det at installasjonen skal danne et eksakt flerfarget «språklig mønster» bestående av lysdioder bak gjennomfargede akrylplater. Disse skal illustrere den genetiske koden til pestbakterien Yersinia pestis, som forårsaket svartedauden.

Samtidig legges det vekt på at hele installasjonen kan rengjøres ved høytrykksspyling.

Burde vært tydeligere

Det har Veivesenet festet liten tiltro til.

– Sett ut fra drifts- og vedlikeholdshensyn ville det vært helt umulig å gjennomføre vinnerprosjektet. Det ene tårnet står mellom sporene inn til Oslo S. Det å skulle skifte pærer, vaske og vedlikehold dette ville blitt en altfor stor belastning for vedlikeholdsseksjonen i Veivesenet. Det ville ikke vært riktig bruk av våre drift- og vedlikeholdsmidler, sier han.

– Kunne dere vært tydeligere i utlysningsfasen på de økonomiske rammene for konkurransen?

– Sett i etterpåklokskapens tegn burde vi nok ha satt klare rammebetingelser i konkurranseutlysningen, både i omfang og økonomi, sier Røed.

Lars Ramberg på taket av sitt atelier i Berlin.

Siden midten av 1990-tallet har Statens vegvesen brukt over tre milliarder kroner på å bruke kunst- og arkitektur til utvikle nye turistmagneter gjennom sitt Nasjonal turistveiprosjekt. Til nå består dette av 163 prosjekter.

Over 50 arkitekter, landskapsarkitekter og kunstnere har så langt vært involvert. Likevel er det uaktuelt å gjøre luftetårnene i Bjørvika til et slikt prosjekt.

Les også

Spektakulær utsikt skaper ny næring

– Nei, det kommer ikke til å skje. Statens vegvesens turistveiattraksjon er et distriktspolitisk prosjekt som bygger på flotte kjøreturer i vakker norsk natur med nyskapende arkitektur som bidrar til å forsterke naturopplevelsen samt opplevelsen av design og arkitektur i seg selv, sier Per Ritzler, presseansvarlig for Nasjonale turistveger.

– Kunne en utsmykning av de fire luftetårnene i Bjørvika likevel fungert som et nasjonalt turistveiprosjekt?

– Nei, grunnet at luftetårnene ikke er den del av en turistveistrekning eller prosjekt, sier Ritzler.

Les mer om

  1. Nasjonale turistveger
  2. Kunst
  3. Statens vegvesen
  4. Bjørvika
  5. Arkitektur