Oslo kommune økte konsulentbruken med 400 millioner kroner

I løpe av det siste året har Oslo kommune økt bruken av konsulenter til 2,3 milliarder kroner. Utviklingen er motsatt av hva byrådet lovet.

Byrådet i Oslo lovet å kutte bruken av eksterne konsulenter, men det motsatte har skjedd. I fjor økte utgiftene til slike konsulenter med 24 prosent, men finansbyråd Einar Wilhelmsen (ytterst t.v.) forsvarer bruken.
  • NTB

Det rødgrønne byrådet lovet i sine byrådserklæringer både i 2015 og 2019 at kommunenes bruk av eksterne konsulenter skulle erstattes av flere egne fagfolk, skriver Dagsavisen.

I byrådets årsrapport går det imidlertid frem at dette ikke har skjedd.

Tvert om har konsulentbruken økt med hele 24,4 prosent, noe som utgjør over 400 millioner kroner, bare fra 2018 til 2019. Det endelige regnskapet viser at det ble brukt 2,28 milliarder kroner på eksterne konsulenter.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) har det overordnede ansvaret for konsulentbruken i kommunen. Han sier kommunen er helt avhengig av konsulentene, og viser blant annet til store, komplekse prosjekter som er tidsavgrensede.

– Tanken er å ta tilbake en del av kommunens kjerneoppgaver og ikke bruke konsulenter der det er naturlig at vi har den kompetansen hos kommunen. Jeg ser at det kan leses som at vi skal være forsiktige med å leie inn konsulenter også når vi faktisk har bruk for dem i tidsavgrensede prosjekter, sier Wilhelmsen.

Til og med Høyre i hovedstaden mener nå konsulentbruken i kommunen begynner å bli drøy, selv om gruppeleder Øystein Sundelin forstår behovet.

– Men det er klart. Tallet begynner å bli sabla høyt, sier Sundelin.