Vil utdanne en hel generasjon Oslo-ungdom om klima

Klimaaktivisten Greta Thunberg står høyt på ønskelisten til åpningen av Nordens første klimahus i Botanisk hage på Tøyen.

Brita Slettemark ved Klimahuset, investor Jens Ulltveit-Moe og Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk Museum.
  • Arve Henriksen

– Ja, vi jobber med saken. Både med henne og noen andre høyt profilerte navn, bekrefter Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk museum.

I god tid før 17. mai neste år åpner dørene til det nye Klimahuset på Tøyen til 90 millioner kroner. 70 av disse kommer som gave fra Umoe ASA, eid av den tidligere selverklærte klimaskeptikeren og investoren Jens Ulltveit-Moe.

Ytterligere ti millioner kroner er utløst i form av gaveforsterkningsmidler fra staten, som går til utstilling og drift.

Investor Jens Ulltveit-Moe og Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk museum, gjør seg klar til en smugkikk i det nye klimahuset.

Planene har eksistert siden 2015. I januar overleveres bygget til eier.

Det nye Klimahuset på 650 kvadratmeter i nordenden av Botanisk hage er tenkt som en lærings- og opplevelsesarena som skal formidle kunnskap og erfaringer om nåtidens klimautfordringer.

Klimahuset består av ulike rom for ulike scenarioer knyttet til klima. Ungdom kan lære om Jordens klimasystem, konsekvensene av global oppvarming og hvilke løsninger som finnes. Mye av opplevelsen vil være interaktiv. I tillegg skal Klimahuset bli en arena for viktige klimadebatter.

– Vi vil skape et levende og relevant møtested for klimaspørsmål, og engasjere våre besøkende til å bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk museum.

– Målet er 100.000 besøkende i året. Får vi det, vil det være helt fantastisk. Det betyr 100.000 emissærer for å gjøre noe for klimaet. Hvis vi får en hel generasjon oslobeboere til å bli så klimabevisste, er dette en kjempeinvestering, sier Ulltveit-Moe.

Les også

Nationaltheatret venter på avklaring om Tøyen

– Det haster

– Dette haster, faktisk mer nå enn jeg trodde for bare to-tre år siden. Det er fortsatt mange klimaskeptikere, også innen næringslivet. Men det er veldig forskjell på hvor i næringslivet du er. Finansnæringen har gått fra å være passive til å bli veldige aktive på miljøsiden. Jo nærmere du kommer oljevirksomheten, desto større er skepsisen, sier Ulltveit-Moe.

Likevel er det i første rekke barn og unge i alderen 12–16 år som er den viktigste målgruppen.

– Selv om klimautfordringene blir stadig større, så bryr min generasjon seg ganske lite. Derfor er det aller viktigst at det er den nye generasjonen som får denne kunnskapen. Ungdom er i dag vesentlig mer miljøbevisste enn de var bare for noen få år siden, sier investoren.

Klimahuset ligger helt i ytterkant av Botanisk hage og rett ved der det planlagte veksthuset er tenkt bygget en gang i fremtiden.

Foruten gaven fra Jens Ulltveit-Moe og Umoe har også Statkraft, OBOS, Stiftelsen Flux, Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen UNI, Fritt Ord og Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo har alle gått inn med driftskapital. Det samme har Oslo kommune gjort.

Les også

Greta Thunbergs dobbeltgjenger fra 1800-tallet tar av på Twitter

Lager klimahage utendørs

– I tillegg til selve bygget vil vi lage en egen klimahage rundt huset, dette blir en læringsarena for de minste barna. Der vil vi formidle vær- og klimafenomener gjennom ulike sanseuttrykk, aktiviteter og kunstneriske installasjoner, sier Lindheim.

Les også

Det nye biblioteket i Bjørvika nærmer seg åpning

I samarbeid med Oslo kommune vil det også bli laget et eget undervisningsopplegg for elever fra ungdomsskole og videregående skoler. Her vil de få lære om hvordan Jordens klimasystem fungerer og hvilke konsekvenser global oppvarming har.

I dette rommet vil publikum kunne få stå midt i nåtidens klimautfordringer, enten det er regnskog, regnvær, storm eller andre tematiske ting.

– Vårt mål er at alle skal forlate Klimahuset med kunnskap, håp og vilje til handling, sier Lindheim.

Fem arkitektteam var med i finalerunden i konkurransen om arkitektur- og utstillingsdesign i bygget. Lund Hagem, Atelier Oslo og Expology gikk til topps med «Mønstre i bevegelse».

Brita Slettemark er ansatt som leder for Klimahuset. Totalt skal det ansettes 6-8 ansatte som skal står for selve formidlingsbiten. Underveis i prosessen har museet også hentet nyttig kunnskap og innspill fra et eget ekspertutvalg, bestående av representanter fra Universitetet i Oslo, Meteorologisk institutt, Cicero, Natur og Ungdom, WWF, Future Built, klimaetaten og Statkraft, for å nevne noen. I tillegg har «klimapsykologen» Per Espen Stoknes ved BI vært en viktig sparringpartner.

I tillegg til selve utstillingen vil det bli en rekke klimaaktuelle debatter i dette auditoriet. Fv: Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk Museum og Brita Slettemark ved Klimahuset.

– Ettersom den viktigste målgruppen er 12–16 år, så er det viktig at vi lager et tilbud hvor de fysisk kan ta på ting, skru på ting, sier Slettemark.

Isen som smelter

Spesielt viktig er det at barn og unge skal få en innføring i naturens sårbarhet og hva som skaper klimaendringer. Mange av utstillingene vil derfor bli opplevelsesbasert.

– Blant annet vil vi få levert en isklump to ganger i måneden for å vise hvordan isbreene smelter. Smeltingen av denne isklumpen vil bli forsterket ved at publikum kan ta på den, sier Slettemark.

– Det lille jeg har sett, har virkelig imponert meg, sier Jens Ulltveit-Moe. Her sammen med Brita Slettemark ved Klimahuset og Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk museum.

Det nye Klimahuset må samtidig ikke forveksles med det planlagte veksthuset, som Botanisk hage har jobbet med å få realisert helt siden 1930. Dette er nå ferdig prosjektert og er nå skjøvet opp på annenplass på prioriteringslisten til Universitetet i Oslo etter at både livsvitenskapsbygget og det nye Vikingtidsmuseet nå er vedtatt.