Oslo

Oslo tidobler prisen på beboerparkering: Fra 300 til 3000 kroner

Prisen for beboerparkering øker fra 300 kroner til 3000 kroner. Dette vil gi over 90 millioner kroner i året i inntekter til Oslo kommune.

Arne Hågensen på Majorstuen har to biler. Han må ut med 7000 kroner året for å få en mulighet til å parkere gatelangs - men er ikke sikret plass.
  • Heidi Anne Johnsen

Prøveperioden er over for beboerparkeringen (soneparkering) i tre områder i indre by i Oslo. I løpet av høsten og 2018 skal beboerparkering innføres på hele 17.850 av de 21.550 parkeringsplassene på gateplan.

For 3000 kroner i året kan beboerne parkere fritt i nabolaget og stå så lenge de vil - hvis de finner en plass. Samtidig blir det som i dag er gratisplasser, gjort om til betalplasser. Tilreisende må heretter betale for faktisk tid de står - og følge tidsbegrensninger.

Flere reagerer på at prisen for beboere blir tidoblet sammenlignet med i prøveperioden.

Arne Hågensen bor på Majorstuen, innenfor et av prøveområdene for beboerparkering. Han reagerer kraftig på at prisen for å parkere nå tidobles.

– Jeg trodde det var en trykkfeil da jeg så prisen. Det er meningsløst dyrt og gjør det nesten umulig å ha bil, sier han.

Hågensen er sykehuslege og trenger bilen i jobben. Han har ofte hjemmevakter og må rykke ut.

– Et lureopplegg

Han får full støtte av Øyvind Michelsen (H), beboer og bydelspolitiker i Gamle Oslo, som forteller at han har fått lignende reaksjoner fra mange av beboerne i bydelen.

Michelsen kaller ordningen for «lureopplegg».

– For skal man ha beboerparkering, må innbyggerne finne et sted å parkere. Vi får bare en løselig avtale med kommunen. Da blir det en avtale om å stå ingen steder, sier han.

Høyre-politikeren mener at kommunen selger en billett som er dyr, men når mange av P-plassene samtidig fjernes, så blir dette vanskelig for dem som trenger bilen i jobbsammenheng, for eldre og uføre, eller for dem som må levere barn i ulike barnehager mellom kl. 7 og 9.

I Gamle Oslo bydel er dette faktisk et mindretall av befolkningen. I bydelen disponerer bare 32 prosent av husstandene bil (SSB, 2011-tall). Også blant husstandene med barn er det et knapt flertall som ikke disponerer bil.

– Mange har falske forhåpninger.

Bystyrerepresentant Tommy Skjervold (Frp) tror at mange har falske forhåpninger om at beboerparkering skal løse parkeringsproblemene i byen.

– Vi kommer nok til å se veldig mange skuffede beboere som har betalt for noe som de ikke kommer til å få, sier han.

– Mitt inntrykk er at mange tror at beboerparkering betyr at beboere får reservert plasser. Men slik er det ikke. Det er bare slik at de som fremmedparkerer, må betale for å stå her. Når elektrikeren skal på jobb i området, så vil han måtte betale, legger Skjervold til.

Han synes samtidig at prisen på 3000 kroner er for høy.

– Mitt inntrykk er at folk er villige til å betale for en parkeringsplass hvis de får en parkeringsplass. Men i dag betaler du for et gode som du ikke aner om du får.

Byrådet forsvarer prisen

Daniel Rees, byrådssekretær for samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), sier han skjønner at folk kan reagere på at de må betale for noe som tidligere har vært gratis.

– I Oslo er det knapphet på plass. Arealet i byen må deles med fotgjengere og syklister. De som bruker plass til bilen, bør betale for det. Mange må allerede betale for en plass i parkeringshus, sier han.

Rees forsvarer tidoblingen i pris.

– En plass i sentrum i Oslo er mye verd. 3000 kroner året er på nivå med prisen i andre byer med tilsvarende ordning, og en riktig pris. Få steder i Norge er arealet knappere enn i Oslo sentrum, samtidig som det er gode alternativer til bilen, sier han.

Det forrige byrådet i Oslo (Høyre/Venstre) hadde i sin tid foreslått en pris på 1500 kroner/året - altså en femdobling. Men den ekstra økningen fra 1500 til 3000 kr er de rødgrønnes ansvar.

– Skal det ikke være mulig å ha bil hvis man bor i byen?

– Jo, vi vil at det skal være mulig å ha bil i byen, men at parkeringsplasser i større grad skal kunne brukes av folk som bor i byen heller enn folk som kommer utenfra. Det er formålet med ordningen, svarer Rees.

Pengene som kommer inn, skal inn i Parkeringsfondet. Det brukes på gateopprustning, vedlikehold av veier, ladepunkter for elbil og sykkelfremkommelighet.

Jonas Dale bor på Majorstuen, og han er er glad for at beboerne i nabolaget får bedre parkeringsbetingelser enn de tilreisende.

90 millioner i overskudd

Inntektene fra beboerparkeringen kommer til å gi gode inntekter i kommunekassen. Bymiljøetaten regner med å få inn 106 millioner kroner hvert år når ordningen er rullet fullt ut. Den vil koste anslagsvis 15 millioner å administrere.

Når kommunen innfører den permanente ordningen, avsluttes samtidig prøveordningen i aktuelle områder.

Det betyr at de som allerede har beboerkort i prøveordningen, må søke på nytt. Det gamle kortet blir ugyldig. Salget av de nye kortene er allerede igang.

Les mer om

  1. Bil
  2. Parkering
  3. Oslo
  4. Lan Marie Nguyen Berg
  5. Samferdsel
  6. Bilfritt sentrum
  7. Oslopolitikken