Oslos skolebyråd ber regjeringen avlyse eksamen for videregående skole og 10. klasse

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) mener det vil slå skjevt ut dersom Oslos elever må avlegge eksamener til våren.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll ber regjeringen droppe eksamener for tredje året på råd.

Både i 2020 og i 2021 ble alle skriftlige og muntlige eksamener på videregående skole og for 10.-klassingene avlyst på grunn av koronapandemien.

Det bør skje også i år, anbefaler skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

– Vi anbefaler dette fordi de skriftlige eksamenene er sentralgitte, og det er store forskjeller på hvordan skolehverdagen har vært for elevene rundt omkring i landet, sier Eidsvoll til Aftenposten.

Hun peker på at elevene i Oslo har vært særlig hardt rammet med lange perioder med digital undervisning eller skole på rødt nivå.

– Det gjør at en slik eksamen vil kunne slå veldig feil ut, sier Eidsvoll.

Skolebyråden har foreløpig ingen anbefaling knyttet til muntlig eksamen, og peker på at de blir gitt lokalt og dermed kan tilpasses bedre.

– Det er gode argumenter både for og imot muntlig eksamen nå, men det viktigste er at det blir forutsigbart for elevene, sier Eidsvoll.

Hun peker på at avlysning av muntlig eksamen i fjor først ble avklart svært tett opp mot eksamensdatoene.

– Skal man avlyse muntlig, må man gjøre det tidlig, sier hun.

Oslo-elever hardt rammet

Elevorganisasjonen krever også at eksamenene avlyses. Et opprop om avlysning for årets tredjeklassinger på vgs., har så langt fått nærmere 40.000 underskrifter. Saken ble først omtalt av VG.

Oslos skolebyråd mener eksamenene bør avlyses for alle tre trinn på videregående og for 10.-klassingene.

– Pandemien har nå pågått og strukket seg over alle skoleårene for disse trinnene. Alle elever som kan forvente skriftlig, sentralgitte eksamener til våren, har hatt veldig spesielle skoleår bak seg, sier Eidsvoll.

Hun sier dette gjelder spesielt elevene i hovedstaden der mange elever har gått glipp av mye undervisning etter gjentatte karantener.

– Rødt nivå og stengte skoler har også gjort at det har vært store forskjeller på elevenes arbeidssituasjon, fordi det er så ulikt hvordan elevene har det hjemme. Vi vet også at koronapandemien har rammet spesielt hardt i de områdene av byen som har størst levekårsproblemer fra før, sier Eidsvoll.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har foreløpig ikke bestemt seg for om det blir eksamen til våren eller ikke.

Venter på risikoanalyse

Eidsvoll sier at ved å avlyse skriftlig eksamen nå, så vil skolene kunne frigjøre tid på slutten av skoleåret til mer undervisning. De vil også få mer tid til å gjøre en god vurdering av elevenes standpunktkarakterer.

– Å bruke den siste tiden av skoleåret nå til å øve på sentralgitte skriftlige eksamener, som vil slå skjevt ut både på tvers av landet og på tvers av byen, det vil være feil prioritering. Kunnskapsministeren bør heller sørge for at elevene kan bruke slutten av skoleåret på å ta igjen tapt læring, sier Eidsvoll.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier departementet venter på en risikoanalyse fra Utdanningsdirektoratet om saken.

Den skal være klar innen 31. januar.

«Vi vil komme tilbake til problemstillingen etter det», skriver Brenna i en e-post til Aftenposten.