Kommunens havneselskap lanserer eget parkforslag for å beholde kontorbygg

Politikerne lot seg begeistre av Snøhettas og Fred. Olsens park ved Børsen. Nå slår tomteeier Hav eiendom tilbake med egne parkplaner.

Slik ser Hav eiendom for seg parken de vil anlegge foran Børsen. Forretningsbygget på drøyt 10.000 m² til høyre, Tollbugata til venstre.

De fleste ble tatt på sengen da Snøhetta gikk ut i Aftenposten for en måned siden: På oppdrag fra skipsreder Fred. Olsen hadde de tegnet en spektakulær park på tomten mellom Børsen og Operaen i Bjørvika.

Tomten tilhører Hav eiendom, som var i full gang med å planlegge 10.500 m² forretningsbygg på eiendommen. Bygg som skulle innkassere milliardgevinst for selskapet. De var mildt sagt lite begeistret for innblandingen.

Det var derimot Oslos politikere, som fra Rødt til Frp applauderte forslaget og ville ha det utredet.

Snøhettas plan om en park mellom Børsen og Operaen skapte stor begeistring hos politikerne på Rådhuset. Om kort tid vil de få planen presentert.

Om kort tid skal Snøhetta presentere prosjektet for politikerne i Byutviklingsutvalget. I forkant av møtet kommer nå Hav eiendom på banen med sitt eget forslag, utformet av Grape arkitekter. De mener det vil gi både park, mer byliv – og like mange kroner i kassen til selskapet.

En bygning – en park

– Politikerne vil gå glipp av mer enn penger hvis de sier ja til Fred. Olsens forslag, åpner Kjell Kalland, adm. direktør i Hav eiendom.

Det kommunale selskapet dropper nå planen om to bygninger på hver sin side av tomten og samler samtlige kvadratmeter i en bygning på sørsiden. I stedet for en park mellom to bygninger, samler de grøntområdet ut mot Tollbugaten.

– Vi mener det trengs mer enn en park i dette området. Det må skje noe som skaper liv og trekker folk, sier Kalland. Han viser til at det er mange flotte historiske bygg i Kvadraturen, men at mange fasader er lukket og inviterer ikke folk inn.

– Bygningen vi vil lage, skal ha kafeer og restauranter og åpne førsteetasjer både ut mot gaten og inn mot parken. Det vil binde Bjørvika og Kvadraturen sammen på en langt bedre måte enn bare en park, sier han.

Tomten har i flere år vært brukt som p-plass for busser. Snart blir det opp til politikerne å avgjøre hva som skal skje med kremtomten.

Inkluderer Børsens park

Og selv med et næringsbygg på 10.500 m², lover Kalland hele 8500 m² park – bare 2400 m² mindre enn Snøhetta/Fred. Olsens forslag. Det kan han gjøre fordi Hav, i tillegg til sin egen eiendom, inkluderer hagen rundt Børsen i regnskapet. Noe som forutsetter at gjerdet rundt hagen blir fjernet

– Men dere kan vel ikke disponere Børsens eiendom?

– Nei. Men vi mener det må være riktig å fjerne det gjerdet. Vi tror ikke behovet for å beskytte seg mot «uønskede elementer» er til stede, sier Kalland og håper Børsen selv vil se det slik.

– Å gjemme seg bak stakittgjerder i Oslo sentrum i dag trekker ned verdien av eiendommen, sier han.

Tomten i dag – sett gjennom gjerdet rundt Børs-parken, som Hav har inkludert i parkplanene.

Meget spesielt

Børsdirektør Øivind Amundsen forsikrer at han er positiv til tanken om å få en vakker park som nabo. Men han synes det er «meget spesielt» å se sin egen eiendom inkludert i planer han overhodet ikke har hørt om før Aftenposten tar kontakt, men som skal lanseres offentlig.

Han er heller ikke uten videre enig i at gjerdet skal bort.

– Det ble satt opp i 2001 for å gi en vakrere ramme rundt Børsen. Vi er godt fornøyd med løsningen i dag, sier han, og oppfordrer Hav til å vise frem planene.

– Så skal vi vurdere dem.

Slik vil ulik bebyggelse av eiendommen slå ut. Børsparken er inkludert i parkarealet Hav presenterer.

Sparer utgifter – tjener penger

Kjell Kalland håper politikerne vil la seg overbevise om at de bør skrinlegge Snøhettas visjon og gå for både park og bygg. Han minner igjen om økonomien i det hele.

– Kommunen vil slippe utgiftene ved å anlegge og drifte parken. Og de vil sikre Hav eiendom inntekter som skal brukes til å bygge havn.

Snart vil politikerne få begge forslagene presentert.