Jan Grue kan bli Årets osloborger: – Det må være plass til alle i samfunnet

Professoren høster skryt for sine bøker om kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser. – Jeg tror stadig flere ser at jeg tar opp problemstillinger som angår veldig mange, sier Jan Grue.

Forfatteren Jan Grue har skrevet 15 bøker. I flere av bøkene skriver han selvbiografisk om å være familiemann, far, akademiker og funksjonshemmet.

Gi din stemme nederst i saken.

– Dette er veldig, veldig hyggelig. Det har vært et helt utrolig år, sier professor og forfatter Jan Grue over tekoppen hjemme på kjøkkenet på Grünerløkka.

Han kjemper for at det må være plass til alle i samfunnet. Både som professor og forfatter løfter han frem sårbare grupper.

Forfatterskapet har endret seg de siste par-tre årene. Fra å skrive relativt smale akademiske tekster, skriver han nå litterært om egne erfaringer. Stadig flere berøres av hans innsats for å synliggjøre funksjonshemmede og andre utsatte grupper.

– En syvendedel av befolkningen er enten kronisk syke eller har en funksjonsnedsettelse. Det betyr at det er mange pårørende, venner og familie som på en eller annen måte må forholde seg til det å ikke kunne yte maksimalt hele tiden, sier Grue.

Å skrive om funksjonshemninger, blir av mange oppfattet som noe for spesielt interesserte.

– Men jeg tror at stadig flere ser at det jeg tar opp er allmenngyldige problemstillinger som angår veldig mange mennesker, sier Grue.

Les også

Disse kan bli Årets osloborger 2021

Kjemper for grupper som ikke roper høyest

Grue er opptatt av hvordan sårbare grupper i samfunnet behandles. Det handler ikke bare om folk med ulik grad av funksjonshemning, men om kronisk syke og mindre privilegerte.

Han er veldig bevisst på at han selv kommer fra et ressurssterkt hjem på Frøen, og at han kan takke sine foreldre for at han er der han er i dag.

– De har kjempet en lang kamp for at jeg skulle få støtte til utdannelse og de hjelpemidlene jeg har trengt underveis. Vi hadde ikke mye penger da jeg vokste opp, men mine foreldre hadde kulturell kapital. Jeg er vokst opp i et hjem med mange bøker, sier Grue.

Han har en medfødt muskelsykdom som gjør ham avhengig av elektrisk rullestol.

– Politikerne må tenke langsiktig

Grue er opptatt av at politikerne må tenke langsiktig. Derfor beklager han sterkt at det er gjort innstramninger i arbeidsavklaringspengene fra Nav. Han er kritisk til den såkalte «arbeidslinjen» – det politiske prinsippet om at velferdsytelser skal stimulere folk til arbeid fremfor trygd eller sosialhjelp.

– Det er et høyt krav at alle skal være i full jobb. For mange er det hverken mulig eller ønskelig, men det er altfor mye skam knyttet til det å ikke kunne jobbe.

7 av 10 i totalbefolkningen er i jobb. 4 av 10 funksjonshemmede er i jobb. For gruppen som sitter i rullestol, er tallet enda lavere.

– Men de er også fullverdige samfunnsborger, sier Grue.

– Et annerledes år

Dette året har vært annerledes for svært mange. For Grue har året budt på mange positive utmerkelser. Tidligere i høst ble han hedret med den svenske litteraturprisen P.O. Enquists pris, som utdeles årlig til «en yngre forfatter på vei ut i Europa».

Han har også fått Stiftelsen Fritt Ords Pris 2021 for «et sterkt og kritisk bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.» Prisen fikk han sammen med forfatterne Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen.

Jan Grue på vei til jobb. Fremdeles er det slik at rullestolbrukere bare kan anvende halvparten av Oslos kollektivtrafikk.

Grue er nominert til Årets osloborger for sin jobb med å synliggjøre funksjonshemmedes plass i byen. I år utga han memoarboken «Hvis jeg faller – En beretning om usynlig arbeid» og fikk strålende kritikker. Grue er blitt en viktig stemme for mange, både med og uten ulike funksjonshemninger.

– Ikke lett å finne tilpasset leilighet

Grue og familien har en god stund vært på leilighetsjakt og fått erfare at det er svært få leiligheter han har mulighet til å flytte inn i.

– Det har vært krevende. Det er ikke mange leiligheter i Oslo som er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Men endelig dukket det opp en mulighet i Blindernveien, nærmere universitetet. På nyåret tar han med seg kona Ida Jackson og sønnen på flyttelasset fra Grünerløkka.

– Det skal bli veldig godt å komme nærmere arbeidsplassen. Det er en belastning å skulle navigere gjennom byen med offentlig kollektivtransport, sier Grue.

  • Vær obs på at du må være logget inn for å kunne stemme. Du trenger ikke være betalende abonnent.
  • Det blir kun én stemme pr. bruker. Du kan bytte stemmen din underveis.