Oslo

Én baby i timen

Nora Josefine kom til verden for bare tre kvarter siden.

Nora Josefine kom til verden for bare tre kvarter siden, og enser selvsagt ikke at hun er på landets travleste fødeavdeling, i årets travleste sesong.

 • Forf>anne-stine Johnsbråten (foto)
 • <forf>kristin Kornberg <

Nora Josefine strekker seg i den gjennomsiktige plastsengen på vaktrommet til Fødeavdeling B. Det vesle håndleddet har nettopp fått armbåndet som viser hvem hun tilhører. Jordmor Anne Stavseth er koordinator på vaktrommet i dag. Hun smiler og ser svært rolig ut, men det er bare på overflaten. — Ja, nå er jeg litt stressa, sier hun, og kaster et blikk på alle journalene som er spredt utover pulten. Det begynte som en rolig formiddag, men på en time snudde bildet totalt.

Hektisk

— Alle fødestuene og mottaksrommene er nå fulle, alle jordmødrene er opptatt. Det sitter to gravide på gangen som ikke har fått tilsyn, en av dem har rier. Man må takle stress i denne jobben, sier Stavseth tørt. Som koordinator skal hun ha oversikt over hva som skjer på de fem fødestuene. Hun tar seg av papirarbeidet, og ikke minst tar hun imot telefoner fra kvinner med rier som lurer på om de kan dra til sykehuset. - Jeg har allerede avvist to i dag. Det er tidkrevende. Vi må roe dem ned, forklare, høre på kvinnens historie og ha gode argumenter for vår beslutning, forteller Stavseth.

Må avvise mange

Kvinnene måtte dra til andre sykehus i Oslo-området. I en rekke artikler har Aften omtalt den sprengte fødekapasiteten på Ullevåls fødeavdeling. Prinsippet om fritt sykehusvalg har ført til at altfor mange kvinner vil føde der, noe som har resultert i at en til to kvinner med rier blir avvist hver dag. Nå er i tillegg Anne Stavseth og kollegene inne i den mest hektiske sesongen på fødeavdelingen. I mars ble det gjennomsnittlig født 19 barn i døgnet, mens snittet for hele fjoråret var 17. April har også vært svært travel. Gravide Margrete Vågen er en av to som denne ettermiddagen er blitt satt til å vente på gangen. Hun har to små gutter i maven, men heldigvis ikke rier. Vågen skal til en siste kontroll før et planlagt keisersnitt dagen etter. - Jeg merker at de ansatte har utrolig dårlig tid. Jeg hadde time klokken 12, nå har jeg ventet i snart tre timer, og har i hvert fall fått lest avisen grundig, sier hun. Vågen har to barn fra før. Andre gang hun skulle føde, ble hun avvist på Ullevål mens hun hadde rier, og henvist videre til Ahus på Lørenskog. - Det er ikke ideelt å bli avvist, men med nummer to er man mer rolig. Hadde det vært første gangen, ville jeg kanskje lurt på om de visste hva de drev med, sier Vågen.

Tung jobb

På vaktrommet kimer telefonen i ett sett. Barnepleiere og jordmødre stikker hodet inn, gir og tar imot beskjeder. Romnumre blinker til stadighet fra lystavlen og forteller at noen trenger hjelp. Anne Stavseth og de andre jordmødrene beskriver arbeidssituasjonen som tung og frustrerende. - Det er for mange pasienter i forhold til ansatte og romkapasitet. Slik jeg ser det, er det for få fødeplasser i Oslo. Vi klarer ikke å håndtere alle, sier Stavseth. - Jeg var på jobb i hele påsken, og gråt nesten da jeg var på vei hjem, så travelt var det. Vi løper fra rom til rom og har ikke tid. Det er tøft, forteller jordmor Heidi Opheim, som akkurat har kommet på jobb og skal overta kveldens stafettpinne.

- Godt fornøyd

Nybakt pappa Jørgen Sylstad holder øye med sin tre kvarter gamle datter på vaktrommet. Han har fått ekstra alenetid med henne, mens mor kommer seg til hektene etter keisersnittet. Sylstad har bare hatt positive opplevelser på Ullevål. - De er veldig proffe, vi er veldig godt fornøyd, sier han. Lystavlen blinker og signaliserer at en kvinne på en av fødestuene skal nedkomme hvert øyeblikk. Jordmoren trenger assistanse. - Nå er det en som føder, jeg skal bare be noen gå inn der, sier Stavseth og forsvinner.

Smerteskrik

Fra fødestuen høres smerteskrik som får nakkehårene til å reise seg. Brølene bærer gjennom korridoren, inn på vaktrommet. - Jeg er så vant til det at jeg tenker ikke på det. Det høres verre ut når man står utenfor og ikke kan relatere skrikene til noe, sier jordmor Lone Bidstrup. Plutselig stopper skrikene, kvinnens vrede blir avløst av et tynt, lite vræl. Et nytt mirakel har skjedd på Ullevål. Og det er en av grunnene til at Anne Stavseth holder ut den tøffe hverdagen. - Da jeg som sykepleierstudent kom inn på en fødeavdeling for første gang, begynte hjertet mitt å dunke hardt. Ingenting er mer spennende enn en fødeavdeling. Jeg blir aldri lei. Det er rett og slett helt fantastisk.

Les også

 1. Kraftig økning

 2. Fødsler på Ullevål i år

 3. Protesterer mot fødekaos

 4. Fødende skal få nei i tide

 5. Gravid i Oslo? Kom til oss!

 6. Vil gi Oslo-kvinner nytt fødetilbud

 7. Denne uken blir 40 avvist

 8. 2000 fødende kvinner avvist

 9. Skal gjennomgå loven

 10. Slapp igjennom

Margrete Vågen bærer på tvillinger, og har ventet nesten tre timer på en siste kontroll før keisersnitt.
En av oppgavene til Anne Stavseth er å svare kvinner med rier som ringer og lurer på om de kan komme til sykehuset.
Jordmor Lone Bidstrup med lille Nora Josefine Jørebo Sylstad, tre kvarter gammel, 51 centimeter lang og 3726 gram tung. Og kjempesulten fra første stund, ifølge foreldrene.