Oslo-skolen: Latterliggjøring av media kan være tegn på bruk av rusmidler

Oslo kommunes veileder om rusforebygging får kritikk. Nå tar skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) grep. «Utdatert og generaliserende», slår hun fast.

Direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen. Oslo-skolen kom i september med en oppdatert veileder for rusforebygging. Der står det at kritikk eller latterliggjøring av medienes omtale av rusbruk, kan være tegn på rusbruk.

Et tegn på rusbruk kan være sterke meninger, eventuelt latterliggjøring, av media eller andre autoriteters fremstilling av narkotika.

Det skriver Oslo kommune i sin ferske veileder for rusforebygging i skolen.

«Fix it!»

Under «Generelle tegn på bruk av rusmidler» står følgende punkt:

  • «sterke meninger om, og eventuelt latterliggjøring av, media eller «autoritetenes» fremstilling av rusmisbrukere og narkotika (spesielt cannabis)»

Dette møter sterke reaksjoner på Twitter.

Blant dem som reagerer, er Jon Reidar Øyan. Han sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet.

«Har tatt det videre til skolebyråden. Avventer svar. Jeg skrev: fix it!», skrev han på Twitter.

Også Aps stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam krevde svar.

En veileder for forebygging av rus i Oslo kommune kritiseres på Twitter. Nå tar oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) grep.

– Utdatert og generaliserende

Da kom oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll på banen.

«Jeg har fulgt opp dette med de ansvarlige i kommunen. Jeg er enig i at teksten som fremheves her, er utdatert og generaliserende. Veilederen tas av nett nå, og det skal jobbes videre med den», skriver hun.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra Eidsvoll onsdag.

Her er Oslo kommunes veileder for rusforebyggende arbeid.

Uendret gjennom flere år

Utdanningsetaten har ansvar for veilederen. Via kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen forklarer avdelingsdirektør Line Andreassen i Oslo-skolen hva som har skjedd:

«Denne formuleringen har vært uendret gjennom flere år og oppdateringer av veilederen. Vi er enige i at teksten er utdatert og for generaliserende. Derfor lager vi nå en ny versjon sammen med våre samarbeidspartnere Korus Oslo og Rusinfo.»

Et Google-søk viser at formuleringen er utbredt. Kongshavn vgs. har den samme setningen i en presentasjon for foreldre. Stend vgs. har den i sin handlingsplan. Nøtterøy kommune har også brukt den.

Rusreform

Veilederen kommer i en tid hvor politikken på rusfeltet er i stor utvikling. Stadig flere mener at rusbrukere skal behandles, ikke straffes.

Solberg-regjeringen foreslo i fjor en rusreform. Den ble stemt ned av Ap, Sp og Frp. Reformen ville bety avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre brukerdoser av narkotika.

Bystyret i Oslo har imidlertid vedtatt å gjøre en lettversjon av rusreformen. De vil gi helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for rusbruk.

Regjeringen slo i fjor fast at rustesting av elever er ulovlig. I vår beklaget politiet at de i en årrekke har bedrevet ulovlige ransakelser i narkotikasaker.