Kilder til Aftenposten: Konflikt om penger knyttes til Furuset-skytingen

Et par dager før skytingen på Furuset, skal den siktede i 40-årene ha blitt oppsøkt hjemme av mannen som ble skutt tirsdag kveld. Konflikten skal dreie seg om pengebeløp.

En langvarig konflikt skal ha resultert i skyteepisoden på Furuset tirsdag kveld. En mann i 40-årene ble torsdag fengslet i saken. En 35 år gammel mann er skadet i skyteepisoden. Begge de involverte er domfelt en rekke ganger tidligere.

Tirsdag kveld ble en 35 år gammel mann skutt i benet ved Ikea på Furuset. Senere på kvelden ble en mann i 40-årene pågrepet. Han er siktet for drapsforsøk. Han erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffskyld. Torsdag ble han fengslet i fire uker i Oslo tingrett.

Et par dager før skytingen på Furuset skal den siktede ha blitt oppsøkt hjemme på sin egen adresse med familien til stede. En mann ville snakke med ham, og det skal ha handlet om penger.

Flere personer bekrefter disse opplysningene uavhengig av hverandre.

Mannen som skal ha banket på døren til siktede, er samme mann som tirsdag ble skutt på Furuset, får Aftenposten opplyst av en person med innsikt i konflikten. Det skal ha vært flere personer som kom til stedet, men det var fornærmede som konfronterte mannen som nå er fengslet.

Etter det Aftenposten får opplyst, skal bakgrunnen for konfrontasjonen tirsdag kveld ha utgangspunkt i en konflikt mellom siktede og en kjent kriminell. Denne konflikten skal gå tilbake i tid.

Det at konfrontasjonen skal ha skjedd med familien til stede, skal ha utløst en reaksjon hos mannen i 40-årene. Det blir Aftenposten fortalt av en person med kjennskap til hva som skal ha skjedd.

Noen dager senere skal han ha oppsøkt 35-åringen på Furuset. Det er da flere skudd blir løsnet.

En blå Tesla ble tauet bort fra stedet etter skytingen tirsdag. Bileieren har i flere år hatt en relasjon til 35-åringen som ble såret.

Siktede har erkjent våpenbruk, men ikke drapsforsøk

Øystein Storrvik er den siktedes forsvarer. Han sier at hans klient har erkjent det faktiske med våpenbruk, men bestrider at det var et drapsforsøk.

– Han har hele tiden sagt at han gjorde dette for å skremme, sier Storrvik.

Storrvik bekrefter at det er snakk om en forutgående konflikt, men vil ikke gå inn på den.

Politiadvokat Anne Marie Hustad ønsker ikke å kommentere opplysninger om den bakenforliggende konflikten. Hun ønsker heller ikke å kommentere opplysninger om at den siktede ble oppsøkt på sin bopel.

– Hadde fornærmede eller siktede med seg andre folk da skytingen fant sted?

– Vi har ingen holdepunkter for at det var mer enn en gjerningsperson involvert da skytingen fant sted. Det er en som har status som fornærmet. Vi vurderer fortløpende om det er tilstedeværende vitner på parkeringsplassen som bør få status som fornærmet, svarer Hustad.

Har relasjon til medieleder

Mannen i 40-årene er domfelt en rekke ganger og skal på begynnelsen av 2000-tallet ha vært sentral i ransmiljøet i Oslo. Han ble blant annet tiltalt i samme sak som en av Norges mest kjente kriminelle, men ble frifunnet. Også offeret, som politiet kobler til et kriminelt miljø, er domfelt en rekke ganger.

Flere medier har etter skytingen fortalt at den siktede har en nær relasjon til en leder i Dagbladet. Mediehuset har bekreftet relasjonen til en ansatt.

– Det er viktig å understreke at den ansatte ikke har noe som helst befatning med Dagbladets journalistiske dekning av denne saken, sier Alexandra Beverfjord, sjefredaktør i Dagbladet, til Aftenposten.

Fornærmede vil forklare seg

Advokat Vidar Lind Iversen har representert 35-åringen gjennom en årrekke. Onsdag besøkte han fornærmede på sykehuset.

– Han har det bra etter forholdene, sier Lind Iversen.

Mannen er villig til å forklare seg, men det har ikke skjedd ennå på grunn av hans helse.

– Han er dømt for flere forhold siden han var i tenårene. Hva sier du til det?

– Mange av dommene ligger langt bak i tid. Ingen av disse er relatert til denne saken.

Siden fornærmede ikke er avhørt ennå, ønsker ikke Lind Iversen å kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt.

Hagle og AG 3

35-åringen som ble skadet, har også et langt rulleblad. Allerede som 17-åring i 2005 fikk han sin første dom. Ifølge dommen fra Oslo tingrett oppbevarte han en hagle og to AG 3 automatvåpen i boligen på Furuset. Dette til tross for at han ikke hadde tillatelse til dette.

Han innrømmet forholdet i retten. Som hovedregel skal man dømmes til fengsel for dette, men på grunn av sin lave alder, slapp han unna med samfunnsstraff.

Også for fem år siden ble han dømt for befatning med ulovlig våpen. Denne gangen for oppbevaring av en automatisk pistol av merket Colt.

Flere politifolk kom raskt til stedet etter melding om skyting på Furuset tirsdag. Mannen som er siktet i saken, ble fengslet i fire uker torsdag.

Oslo tingrett: Har tilknytning til B-gjengen

Som 18-åring måtte han igjen møte i retten. Denne gangen sammen med 14 andre i en sak som blant annet handlet om heleri og hvitvasking av store pengebeløp. I denne saken skal 35-åringen ha hatt en mindre rolle. Han fikk en betinget dom for å ha vekslet 49.000 kroner som var utbytte av en straffbar handling til euro. Ifølge dommen ble dette gjort «etter forutgående avtale med personer fra et kriminelt miljø».

I dommen kommer det frem at offeret på den tiden bodde på Furuset. Der fortalte han også at han kjenner godt til familien som på den tiden utgjorde kjernen i B-gjengenB-gjengenEn av flere kriminelle gjenger i Oslo. Gjengen har holdt på siden 1990-årene og har vært kjent for salg av narkotika, torpedovirksomhet, vold og drap.. Også en politimann kunne fortelle at han på den tiden mange ganger ble kontrollert med forskjellige medlemmer av familien som utgjorde kjernen i B-gjengen.

Et annet sted i dommen heter det at ifølge politiet har de tiltalte hatt eller har «større eller mindre tilknytning til det kriminelle miljøet knyttet til «B-gjengen».

Flere av dommene er relatert til forhold under bilkjøring. Blant annet er han dømt for kjøring uten førerkort og kjøring i ruspåvirket tilstand tre ganger.

Mannen har også minst tre voldsdommer på seg. Den siste dommen er fra 2019. Resultatet der ble fengsel i 60 dager.