Oslo

Ap vil bygge blokker langs Holmenkollbanen - og får støtte fra Ruter

Ruter vil at folk skal bo der T-banen har ledig kapasitet. Byrådet vil bygge mest i øst, mens Arbeiderpartiet vil bygge og fortette i vest dersom de får byrådsmakt. Ruter støtter Ap.

Her i Holmenkollen vil Arbeiderpartiet bygge tettere og høyere.
  • Kjersti Flugstad Eriksen

Ap ønsker en vurdering av utbyggingspotensialet rundt samtlige T-banestasjoner i Oslo i en 500 meters radius, uavhengig av reguleringer som småhusplanen. Sammen med reguleringen vil Ap ha en oversikt over antall kollektivreisende.

Forslaget ble ikke vedtatt i Byutviklingskommiteens behandling avkommuneplanen for 2030 denne uken, men Anders Røberg-Larsen (Ap) i byutviklingskomiteen sier at partiet har håp om å få gjennomført det dersom de vinner valget denne høsten.

— Når vi overtar i september, kommer vi til å gå inn i dette som en av de viktigste oppgavene for oss, sier en skråsikker Røberg-Larsen.

Skal ikke sende inn bulldoserne

Han mener byrådets forsalg blir for stusslig og for fokusert på å bevare småhus.

- Det er jo en frivillig fortetting, vi skal ikke inn og rasere villaområder. Men vi er kritiske til at byrådet har vært så smale i sin definisjon av stasjonsnære områder de vil utvikle. Vi er opptatt av at vi må heller se hvor det er samfunnsøkonomisk fornuftig å fortette, der det lar seg gjøre i dag.

Her i Holmenkollen vil Arbeiderpartiet bygge tettere og høyere.

— Det er ikke enten småhus eller leiligheter. Vi er opptatt av en god variasjon. Skal vi klare å nå boligmålet vårt, og klare å møte befolkningsveksten må vi se på alle muligheter. Vi vokser mest i Europa, sier Rødberg-Larsen.Han peker på at partiet også får støtte fra Ruter.

I sin høringsuttalelse til kommuneplanen skriver Ruter at det er viktig å utnytte potensialet i banesystemene som eksisterer. Ruter mener at før man bygger nye T-banestrekninger i Oslo, bør man bygge flere boliger rundt de 100 eksisterende T-banestasjonene i Oslo. Også Ruter trekker spesielt frem banestrekningene i vest, fordi den ledige kapasiteten er størst der.

Høyre vil bevare villaområder

I byrådets forslag er de 13 kollektivknutepunkter som er trukket frem med potensial for bymessig fortetting med høy arealutnyttelse. Det er den høyeste utnyttelsen. Det er tre steder i vest og tre i øst. 37 steder langs banenettet mener byrådet tåler fortetting, men i mindre grad. Av disse ligger ti i vest og resten i øst.

Maren Malthe-Sørenssen (H) har ledet arbeidet med kommuneplanen i byutviklingskomiteen. Hun mener at det ikke gir nok å telle steder. Vi må se på helheten.

— Dette er ikke en øst-vestdiskusjon, poenget er hvor er det lurt å fortette i byen vår så den blir best totalt sett. Det beste er å fortette ved knutepunkter over hele byen og å transformere de store industriområdene. Mange av dem ligger i Groruddalen. Vi bygger Hovinbyen fordi vi mener det er bra for byen. Ser du på hvor det har vært bygget mest de siste årene, så har det vært marginalt i Groruddalen, mye i indre by, og en god del i vest, sier Malthe-Sørenssen.

Vi ønsker å ta vare på det særpreget byen vår har. Ulike området har ulik karakter. Eneboligområdene på Stovner er like verdifulle som eneboligene i Holmenkollåsen, sier Malthe-Sørenssen.

Hun mener det er stor forskjell på hva Ruter sier i sin høringsuttalelse, og hva Arbeiderpartiet foreslår.

— Jeg har lest høringsuttalelsen til Ruter, og de sier det er noe bedre kapasitet i vest enn øst, men Ap snakker om å fortette i 500 meter i radius fra hver t-banestasjon. Det er en enorm forskjell.

Høringsuttalelsen er dessuten ett av mer enn 140 innspill til kommuneplanen. Vi må veie disse hensynene opp mot hverandre. Det er ikke enkelt, men veldig viktig, sier Malthe-Sørenssen.

Les også

  1. Nå blir det aktivitetssoner i Marka

  2. Holder det å informere om viktige regelendringer i en gratisavis?

  3. Oslo vil ha omkamp om ulovlige byggeregler

  4. Fylkesmannen vraker bystyrets småhusplan