Tre datoer byråden må svare for etter Oslos verste byggesprekk

Hva visste byråd Lan Marie Berg (MDG) i mars og november i fjor og i februar i år om kostnadsoverskridelsene i vannforsyningssaken? Det kan bli avgjørende for spørsmålet om mistillit.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) er innkalt til høring om milliardsprekken på Oslos reservevannanlegg.

Onsdag 2. juni må Berg stille til høring i bystyret om den kraftige kostnadsøkningen for Oslos nye vannforsyningsanlegg.

En samlet opposisjon har bedt miljø- og samferdselsbyråden forklare hvordan prosjektet kunne øke med over 5 milliarder kroner på to år. Overskridelsen er den største i Oslo kommunes historie. Den ble kjent samtidig som kommunes reviderte budsjett ble lagt frem forrige torsdag.

Direktør Anna Marie Aursund i Vann- og avløpsetaten (VAV) og representanter for Holte Consulting, som har kvalitetssikret de nye kostnadsanslagene, er også innkalt til høringen.

Hva visste hun når?

– Det viktigste for Høyre er å få klarhet i informasjonslinjen. Vi må få tydeliggjort når byråden fikk vite hva i denne saken, og hva hun gjorde med den informasjonen. Og om det er noen gode forklaringer på hvorfor ikke bystyret ble informert før samme dag som revidert ble lagt frem, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til Aftenposten.

– Det er den parlamentarisk mest avgjørende linjen når det gjelder byrådens forpliktelser overfor bystyret, påpeker hun.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke sier det er særlig tre tidspunkter som opposisjonen er opptatt av: 16. mars 2020, 23. november 2020 og 17. februar 2021.

Reservevannforsyningen inkluderer en tunnel fra Holsfjorden til hovedstaden, og dette vannbehandlingsanlegget på Huseby i Oslo.

16. mars 2020 gikk fristen ut for den første store kontrakten i prosjektet. Den omfattet blant annet alt fjellarbeid knyttet til bygging av vannbehandlingsanlegget på Huseby i Oslo. Ifølge byrådets egen redegjørelse lå tilbudene 954 millioner kroner høyere enn det kommunen forventet.

23. november samme år gikk fristen ut for den neste store kontrakten, som blant annet omfattet råvannstunnelen mellom Holsfjorden i Lier og Huseby. Den viste et enda større avvik: Tilbudene lå 1,5 milliarder kroner høyere enn det kommunen hadde estimert.

17. februar i år sendte Vann- og avløpsetaten et brev til byrådsavdelingen der det ble bedt om en utvidet kostnadsramme, som da ble anslått til 3,4 milliarder kroner.

Byrådsavdelingen valgte da å hyre inn konsulentselskapet Holte Consulting for å kvalitetssikre tallene. De konkluderte med at kostnadene var enda høyere og anbefalte å øke rammen med 5, 2 milliarder. Dette ble klart ti dager før budsjettsprekken ble offentliggjort forrige torsdag, ifølge byrådet.

– Siste frist

– Jeg tenker at siste frist for å overholde informasjonsplikten overfor bystyret, gikk ut når byrådet fikk det formelle skrivet i februar i år. Antagelig er det mange punkter også før det. De første sporene har vi tilbake i mars 2020. Og det er det vi skal se på. Men siste frist var februar 2021, sier Bjercke.

– Hvorfor kaller du det siste frist?

– For da kom det formelle. Før det hadde det vært kvartalsvis rapportering til byrådet på dette prosjektet. Det betyr at byrådet har vært løpende orientert om det. Men det formelle kom med det brevet i februar. Og da holder det ikke å si at du skal kvalitetssikre det før du informerer bystyret, sier Bjercke.

– Når man får et varsel fra etaten om at et prosjekt blir langt dyrere enn planlagt, så kan du ikke sitte og ruge på den informasjonen. Da må man varsle bystyret med en gang, sier Rygg.

Vurderer mistillit

Venstre har allerede varslet at de vurderer mistillit mot Lan Marie Berg.

– Vi vurderer det, men det er en åpenbar vurdering. Vi har også henstilt om at hun bør vurdere sin egen stilling, sier Hallstein Bjercke.

Anne Haabeth Rygg sier Høyre vil vente til etter høringen med å konkludere.

– Men avviket er helt enormt, og slik det ser ut nå må jeg si at det er vanskelig å forstå at denne informasjonen har kommet raskt til bystyret. Men det kan hende jeg får andre svar på høringen, sier Rygg.

Opposisjonen krever også svar på hva ledelsen på alle nivåer i prosjektet har foretatt seg etter hvert som informasjon om de økte kostnadene ble kjent.

– Når man ser at man begynner å nærme seg den største kostnadssprekken i Oslo kommunes historie, hva har man da foretatt seg for å forsøke å få kostnadene ned? Vi må vite hva byråden har gjort fra mars 2020 frem til i dag for å justere kursen på dette prosjektet, sier Bjercke.

Vil se på tunnelanleggsmarkedet

Bjercke sier det også er nødvendig å se nærmere på anleggsmarkedet, og om det kan være snakk om markedssvikt.

Byrådet har selv oppgitt at det var en plutselig kraftig prisøkning i anleggsmarkedet, særlig for tunnelvirksomhet, som førte til kostnadssprekken.

– Vi må se på om dette er et marked uten velfungerende konkurranse. Hvis ikke, kan man ikke være trygg på at den prisen man betaler er den rette prisen. Da er markedsmakten til utbyggerne for stor, sier Bjercke.

Berg: – Har gjort alt etter boken

«Jeg mener at byrådet har gjort alt etter boken her», skriver Lan Marie Berg i en e-post til Aftenposten.

«Som byråd er det mitt ansvar å sørge for at bystyret får korrekt informasjon, som er sannferdig, og at sakene er tilstrekkelig opplyst. Byrådet er ansvarlig for å holde seg innenfor budsjettet som bystyret har vedtatt. Her var det nødvendig med en ekstern kvalitetssikring for å få avklart om det faktisk var behov for å øke budsjettet. Idet vi fikk det bekreftet, brukte jeg seks arbeidsdager på å legge frem en sak til bystyret», skriver Berg.

– Jeg ser frem til å redegjøre for bystyret om hvordan vi har jobbet med saken, og håper bystyrets flertall ser at både jeg og byrådet har håndtert denne kritiske investeringen på en tillitvekkende måte, skriver byråden.

NB: I en tidligere versjon av saken sto det at brevet fra Vann- og avløpsetaten til byrådsavdelingen, der det bes om en økt kostnadsramme, ble sendt i mars i år. Dette er rettet til 17. februar.

https://www.aftenposten.no/norge/i/pLK2LX/300000-kan-miste-drikkevannet-i-loepet-av-timer-se-hvordan-problemet