Lan Marie Berg: – Ikke aktuelt for meg å sitte i et nytt byråd

Raymond Johansen vil etter all sannsynlighet danne nytt byråd med SV og MDG. Lan Marie Berg (MDG) utelukker at hun selv vil være en del av et nytt byråd.

Lan Marie Berg sier det ikke er aktuelt for henne å bli med i et nytt byråd.
  • Endre Ugelstad Aas

– Jeg har nettopp gitt beskjed om at det ikke er aktuelt for meg å sitte i et nytt byråd, sa Lan Marie Berg til pressen utenfor rådhuset.

– For min egen del var det ingen hemmelighet at jeg hadde planlagt å forlate Oslo-politikken etter sommeren, for å vinne valget og sikre en stor grønn gruppe på Stortinget til høsten, opplyser hun.

Berg benytter også anledningen til å takke Arbeiderpartiet og SV, og spesielt Raymond Johansen for samarbeidet de siste seks årene.

Hun kommenterte også sin rolle i byrådet fremover.

– Inntil videre sitter jeg som medlem av et forretningsministerium. For MDGs del er det Sirin Stav, vår gruppeleder i bystyret, som leder denne prosessen videre.

Lan Marie Berg møtte pressen utenfor rådhuset i Oslo tirsdag ettermiddag.

Berg: – Takknemlig for alt jeg har lært

Berg kommenterte også mistillitsforslaget som er blitt stilt mot henne i forbindelse med milliardoverskridelsene knyttet til Oslos nye vannforsyningsprosjekt.

– Bystyrets flertall har valgt å stemme for Frp mistillitsforslag mot meg, sier Berg og legger til at hun er svært overrasket over at Rødt gikk sammen med Frp og resten av byrådet, for å kaste et rødgrønt flertall.

Berg understreker at hun er takknemlig for perioden hun har tilbrakt i byrådet.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for alt jeg har lært, og er full av lovord for det arbeidet embetsverket gjør hver dag på vegne av byen vår, sier Berg.

Hun sier det har vært en stor ære å være byråd for miljø- og samferdsel de siste seks årene.

Les også

Raymond Johansen: Oslo-byrådet går av

Avviser kritikk: Informasjonsplikten ble ikke brutt

Berg fikk også spørsmål om hvordan hun har håndtert saken om vannforsyningsprosjektet.

– Jeg mener vi har styrt prosjektet på en trygg og god måte. Bystyret har raskt fått informasjon i saken. De sitter nå igjen med en selvstendig og godt utredet sak, som de kan ta stilling til her i dag.

Hun mener likevel det hadde vært klokt å kalle inn til et lukket møte på et tidligere tidspunkt.

– Som jeg har sagt før, kunne det ha vært klokt å innkalle til et lukket møte i en periode mellom mars og mai. Slik kunne bystyret vært oppmerksom på at saken skulle komme. Det har jeg også tatt selvkritikk på, sier Berg.

Hun står fortsatt fast ved at informasjonsplikten ikke ble brutt.

På spørsmål om hvorfor hun ikke ville trekke seg før dagens bystyremøte, svarte Berg at hun ikke kunne være sikker på om mistillitsforslaget fikk flertall før i dag.

Les også

Reaksjoner på byrådets avgang. Ap: Samarbeidet blir mer krevende

– Grunnløst mistillitsforslag

På spørsmål om saken kan være skadelig for hennes kanditur til Stortinget, svarte Berg:

– Jeg tror det er mange som ser at dette mistillitsforslaget har vært helt grunnløst, og at vi har gjort så godt vi kan for å sikre Oslo en ny vannforsyning. Jeg er glad for at dette blir vedtatt i dag. Vi har loset denne saken på en måte som gjør at vi kan få det til innen mattilsynets frist, sier Berg og legger til:

– Det vil jeg forhåpentlig også ha med meg når jeg går videre: at vi 1. Januar 2028 har en ny og trygg vannforsyning til byen.

Hun mener det får være opp til andre å vurdere om saken har svekket henne personlig.

Under pressemøtet ble Berg også stilt spørsmålet om det vil bli en ny miljøbyråd.

– Nå er det Sirin Stav, som er gruppeleder for MDG i bystyret, som har ansvaret for prosessen videre. Marianne Borgen vil ha sonderinger med partiene. Så håper jeg vi får på plass et nytt rødgrønt byråd innen kort tid.