Oslo

Eldre i Oslo får stadig mindre praktisk hjelp hjemme

Reidar Næss får vasket hjemmet sitt hver tredje uke, og synes ikke det er nok. Han har ikke merket noen effekt av SV og Aps valgløfter til Oslos eldre.

Antall timer med praktisk hjelp i hjemmet til eldre fortsetter å synke i Oslo. Det skjer til tross for politiske løfter fra nytt byråd om det motsatte.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Både SV og Ap har lovet å fjerne stoppeklokkeomsorgen i Oslo, å tilføre hjemmetjenestene 500 flere årsverk – og å gi eldre som bor hjemme mer hjelp.

– Det kommer til å ta tid, innrømmer eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), som hevder at det skal bli bedre.

Foreløpig peker noen av pilene feil vei.

Merker ingen endring etter nytt byråd

– Jeg har ikke merket noen endringer etter at vi fikk nytt byråd, sier Reidar Næss, som Aftenposten intervjuet i valgkampen i fjor.

Han var en av dem som fikk mindre praktisk bistand av kommunen etter at en minstegrense på fire timer i måneden ble fjernet av forrige byråd. Det førte til at kommunen reduserte tilbudet om vask av leiligheten til hver tredje uke.

– Men jeg vil ikke vasse i den samme møkka i tre uker, sier Næss, som derfor fortsatt gjør som han gjorde i fjor: betaler av egen lomme for å få vasket oftere enn kommunen tilbyr ham.

Synkende antall timer praktisk bistand

Statistikk viser at eldre i Oslo som har såpass stort pleie- og omsorgsbehov at de er innvilget praktisk bistand, får mindre hjelp av kommunen nå enn i fjor.

Aftenposten har studert månedsvise tall fra Helseetaten fra januar 2015 til og med april 2016.

I april i år fikk brukere med kommunale hjelpere i gjennomsnitt 4,5 timer med bistand i måneden mot 5,73 timer i januar i fjor.

Selv om tallene går noe opp og ned, viser statistikken at tid pr. bruker sank utover året i fjor og har fortsatt å synke etter nyttår i år. Som grafene under viser, er utviklingen den samme også for dem som bruker private firmaer til å utføre jobben.

Statistikken over antall timer med hjemmesykepleie er noe mer fragmentert. Men selv om det er noe vanskeligere å få oversikt over den totale utviklingen her, tyder ikke tallene på noen nedgang.

Lovet en halvtime ekstra

Det nye byrådet har lovet en ekstra halvtime med hjelp i uken til pleie- og omsorgstrengende eldre i Oslo. Den ekstra halvtimen skal brukerne selv bestemme over.

Selv om det ikke er spesifisert at dette er praktisk bistand, var det eksempler på dette Raymond Johansen (Ap) brukte da han i valgkampen i fjor illustrerte hvordan den ekstra halvtimen kunne brukes.

-- Det kan være en tur i parken, et besøk på graven, biblioteket eller hjelp til rydding, uttalte han.

Les også

Reidar Næss var 86 år da jeg i fjor intervjuet ham om kutt i praktisk bistand. Han bruker 18.000 kroner i året av egen lomme for å kjøpe privat hjelp på si. Men han er veldig fornøyd med Inga Siaurokiene, som vasker for ham.

Avviser at de trapper ned hjelpen

– Trapper dere ned hjelpen før dere kommer med en halv time ekstra?

– Det gjør vi ikke, tvert imot, sier byråd for eldre og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun legger til at de foreløpig ikke har startet utprøvingen av det hun kaller en «tidskontoordning».

– Men antall timer pr. bruker praktisk bistand fortsetter å gå ned også etter at dere har overtatt?

– Vi trapper ikke ned på den, gjentar hun, men forteller at mange eldre nå bestiller mat på nettet og at det kan være en forklaring på at det er avsatt mindre tid til hjelp i forbindelse med matlaging.

Inga Marte Thorkildsen (SV) ble i høst sosial- og eldrebyråd i Oslo. Siden den gang har antallet timer hovedstadens eldre får til praktisk bistand fortsatt å synke.

Hun forteller videre at kommunen satser svært aktivt på «hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering», slik at folk skal kunne klare seg selv bedre i hverdagen og antyder dermed at noen kanskje kan ha blitt mer selvhjulpne.

– Utgangspunktet vårt er at de som trenger mer hjelp, skal få mer hjelp. Derfor styrket vi bydelsøkonomien, for det er i bydelene de ansetter folk som skal gjøre denne jobben. Men det kan være forskjell på bydelene, sier hun.

Thorkildsen forteller at byrådet, som består av Ap, SV og MDG, har understreket overfor partifeller at de skal satse på hjemmetjenestene, men at bydelene selv bestemmer bruken av pengepotten de får overført.

– Vi vurderer å ramme inn pengebruken, for eksempel gjennom øremerking, sier hun.

Les også

Ap, KrF og Høyre i ordkrig om Oslo-eldreomsorgen

Ensomhet større problem enn få timer med hjelp

– Antyder du det kan være Høyre-styrte bydeler som kutter mer enn dem som er styrt av Ap, SV og MDG?

– Det kan tenkes. Det vil vi sjekke, sier hun.

Hun viser også til vedtaket fra forrige byråd om å fjerne minimumsnivået på antall timer og påpeker at ikke alle gjennomførte dette med en gang.

– Men uansett: skulle ikke dere gå motsatt vei?

– Jo, vi ønsker jo å få styrket det tilbud som gis, men det vil variere hva det er som trengs mest. Nå spør vi systematisk om hva som er viktig for folk, og så bygger vi opp om det. Hvis det er viktig å kunne dusje selv, handle eller lage mat, så trener vi på det. Mange hjemmehjelpere er blitt hjemmetrenere i stedet, forteller hun.

– Det folk sliter med vel så mye som praktisk bistand, er ensomhet. Vi må spe på med bl.a. flere dagtilbud, rehabilitering og bedre transportordninger som mange eldre sier de ønsker seg. Vi må følge med i timen. Vi kan ikke stivne i fortiden heller, sier hun.

Les også

Vet du hva doskap er? Jeg fikk et innblikk i standarden på toalett og bad i forbindelse med en sak om at Oslo kommune kan miste milliarder til rehabilitering av sykehjem. Det kan du lese mer om her.

De eldre må vente på eiendomsskatten

Eldrebyråden innrømmer at eldre må vente en stund før de ser resultatene av de rødgrønnes eldreløfter.

– Det kommer til å ta tid. Det er det flere grunner til, sier hun og nevner alt fra innsparinger i bydelens budsjetter til underskudd i sykehjemsetaten, samt at kommunen ikke får inntektene fra eiendomsskatten, som skulle finansiere eldresatsingen, med en gang.

– Men det trappes jo opp, sier hun.

Hun forklarer at det også tar tid å utarbeide et alternativt system til «stoppeklokkeomsorgen» og et system med skarpt skille mellom dem som bestiller tjenester til de eldre og de som utfører dem.

– I løpet av året skal vi bort fra den rigide «bestiller-utfører-tenkningen».

Hun vil nå finne en ny måte å beregne kommunens innsats på.

– Det å bare telle sykepleierstillinger og helsefagarbeidere i praktisk bistand mener jeg ikke gir mening, sier hun, og legger til at hun vil se på hva det er «rimelig å regne inn slik at det ikke blir juks» med tanke på løftet.

– Men vi må også ha en moderne tilnærming til det. Ellers blir det bakstreversk. Vi kan ikke måle det som er bakstreversk.

– Er det ikke da baksteversk å gi slike løfter?

– Poenget var jo uansett at det skulle bli mulig for flere å bo trygt hjemme lenger. Det er dette vi jobber for, svarer Thorkildsen, som presiserer at hun ikke deltok i valgkampen.

Les også

 1. - Siv Jensen driver med selvskryt uten rot i virkeligheten

 2. Pasientombud om Jensens sykehjemsløfter: «Keiserens nye klær»

 3. Rødgrønt eldreløfte: 12.000 nye plasser. Resultat: 2340 flere plasser

Les mer om

 1. Oslo
 2. Inga Marte Thorkildsen
 3. Eldreomsorg
 4. Byrådet (Oslo)
 5. Sosialistisk Venstreparti (SV)
 6. Helsepolitikk