Slik vil en ny T-banetunnel prege Oslo mens den bygges

Bislett stadion og Byporten kan bli revet. Gater og parker vil bli gravd opp. Folk vil få anleggsmaskiner i kjelleren. Nå starter planleggingen av en ny sentrumstunnel for T-banen.

I flere år kommer Oslo til å være en byggeplass.

Se på kartet øverst i saken. Det er den foreløpig anbefalte ruten for en ny sentrumstunnel for T-banen. Områdene markert med rødt er der man vil grave fra bakkenivå og ned i jorden.

Før en ny tunnel for T-banen er på plass, vil bygninger bli revet og gater gravd opp. Flere vil få besøk av anleggsmaskiner, i 1. etasje og kjelleren. Og store områder vil bli beslaglagt for rigging.

Kan ta populær idrettsplass

Lille Bislett, plassen bak Bislett stadion, var en grusplass i flere år mens stadion ble revet og bygget på nytt. I dag er den en grønn lunge, med lekestativ, fotballbane og basketbane som brukes flittig av barn og voksne i området.

– Barna mine er her flere ganger i uken. Det er en veldig fin møteplass for folk i alle aldre, sier nabo Mikael Hesslund.

Da Aftenposten møter ham på en benk på plassen spiller to menn tidlig i 20-årene fotball. Barna fra en barnehage på tur blir med på leken. Det er stille og rolig, bortsett fra biltrafikken som fyker forbi.

Kan bli riggområde

Om noen år kan idyllen bli erstattet av anleggsmaskiner og en dyp grøft dersom den nye sentrumstunnelen for T-banen skal følge korridoren Ruter og Jernbaneverket mener er den beste.

Et av de største byggeprosjektene i Oslo på lang tid vil prege byen mens det pågår. Når tunnelen skal bygges er det flere steder arbeidet trolig må gjøres fra bakkenivå og nedover. Bislett er et godt eksempel på de vanskelige avgjørelsene politikerne i Oslo må ta stilling til om noen år.

Mikael Hesslund står på Lille Bislett, plassen barna hans leker på flere ganger i uken. Om noen år kan den bli okkupert av anleggsmaskiner.

Skisserer to alternativer for Bislett

Et alternativ er å bygge tunnelen fra rundkjøringen ned Bislettgata og til Sofies plass. Det må graves en åpen grop fra Pilestredet gjennom rundkjøringen og ned Bislettgata til Sofies plass.

Deler av Bislett stadion må rives mens arbeidene pågår.

Alternativ to er en tunnel litt lenger sør. Da spares Bislett stadion, men byggene markert i rødt vil bli berørt. Det er blant annet boliger og næringsbygg.

At bygg blir berørt kan bety to ting. Noen bygg vil måtte rives når tunnelen skal bygges.

I andre bygg (markert i rødt på kartet) må man grave en grop fra kjelleren og ned i bakken. For at anleggsmaskinene skal få plass kan deler av fasaden og deler av første etasje og kjelleren bli beslaglagt mens arbeidene pågår. Deler av bygget innvendig og utvendig må rives og bygges opp igjen når arbeidene er ferdig.

Slik kan det bli med ny T-banestasjon på Bislett. Men det vil være en krevende byggeperiode før det blir like idyllisk som på bildet.

Vil måtte grave fra bakkenivå flere steder

Slike problemstillinger vil dukke opp flere steder på tunnelens ferd under Oslo sentrum. Nederst i Trondheimsveien på Grünerløkka er det laget en skisse for Nybrua stasjon.

Her er det stor fare for setningsskader på eksisterende bygg. I byggene markert i rødt, som i hovedsak blir brukt til næringsvirksomhet i dag, må man inn i kjelleren og grave.

Trondheimsveien må trolig graves opp omtrent opp til Blytts gate, før tunnelen svinger og passerer under Geologisk museum, hvor det også kan bli nødvendig med arbeid i kjelleren.

Nedre del av Tøyenparken, inkludert Finnmarkgata og fotballbanen på Caltexløkka, kan bli en åpen byggegrop.

Flere tusen mennesker koser seg i Tøyenparken på Øyafestivalen hvert år. Nedre del av Tøyenparken, med fotballbanen på Caltexløkka, kan bli beslaglagt når sentrumstunnelen skal bygges.

Trenger plass til anleggsområde

Hele veien vil det være behov for plass til rigging og for å kjøre ut løsmasse. Hesslund håper de finner en annen plass enn Lille Bislett, som er flittig brukt.

– Jeg er veldig for prosjektet! Oslo må fortettes, og det er viktig med et bedre T-banenett for at flere mennesker skal kunne leve her, sier Hesslund, som er arkitekt.

Ikke bekymret for støy

– I det store og hele synes jeg det er underordnet, men jeg håper de kan se på alternative løsninger. Det er for eksempel mye plass som er brukt til parkering. Kanskje man heller kan ta av det enn grøntområder? spør han.

– Du bor rett ved. Er du bekymret for støy under byggingen?

– Jeg tenker at vi kan leve med det så lenge de ikke holder på om natten.

Slik kan det nye rutekartet bli når den nye tunnelen for T-banen står ferdig.

– Lenge til traseen er klar

Det er i KVU Oslo-navet, en konseptvalgutredning bestående av ca. 60 rapporter, man har sett på mulige traseer og hvilke konsekvenser de vil ha for byen.

– På det stadiet vi er nå er det heller snakk om en korridor. Det vil si at innenfor den korridoren skal vi forsøke å finne den traseen som er best mulig både for markedet og omgivelsene, sier Nina Tveiten i Jernbaneverket. Hun var med på å lage konseptvalgutredningen.

– Men som du er inne på møter vi en del utfordringer med eksisterende bebyggelse.

Kan måtte rive Byporten

Kartet viser det som er den anbefalte ruten av flere mulige for tunnelen.

Et annet alternativ, å koble ny og gammel tunnel sammen på Jernbanetorget, vil få konsekvenser for kjøpesenteret Byporten.

Dersom man ikke går for den anbefalte traseen og velger å koble tunnelen på ved Jernbanetorget, kan Byporten måtte rives, heter det i en av rapportene.

Det ligger rett over der man ville bygget en ny plattform på Jernbanetorget stasjon. I rapporten heter det at man enten må gjøre omfattende arbeid inne på kjøpesenteret eller at bygningen må rives.

For samme alternativ vil man også måtte gjøre omfattende arbeid i bygningen der kontoret til Ruter ligger.

Men hvordan prosjektet blir er fremdeles i det blå. Ruter skal snart i gang med å planlegge prosjektet i detalj.

– Det er mye arbeid som gjenstår før vi kommer dit at vi kan fastslå under hvilke hus vi kommer til å jobbe og hvilken trasé som blir valgt, sier Tveiten.

Til syvende og sist er det politikerne som bestemmer.

Slik var det sist Oslo bygde sentrumstunnel

Året er 1972. Deler av Oslos paradegate er en stor byggegrop.

Øst skulle kobles sammen med vest ved hjelp av en tunnel for T-banen gjennom Oslo sentrum. Tunnelanleggene kolliderte med et nett av ledninger for gass, vann og telefon, og for rør med kloakk.

I tillegg måtte Bislettbekken, som i dag går i en kulvert under bakken i sentrum, opp i lyset igjen mens arbeidene pågikk. Det må den trolig denne gangen også.

Byggearbeidene kan ta fem år

Arbeidene med den nye tunnelen kan ta fire til fem år. Det politiske målet er at tunnelen skal stå ferdig i 2024 eller 2025. Det er usikkert om det går. Det er blant annet avhengig av at planleggingen kan skje raskt.

For å få en følelse av hva som venter kan du se denne filmen, som ble laget da den første sentrumstunnelen var under bygging.

– Det ligner litt på den situasjonen vi står ovenfor i dag , sier utviklingsdirektør Hanne Bertnes Norli i Ruter om filmen.

– Vi trenger et stort kapasitetsløft i transportsystemet og da må det bygges nye tunneler under Oslo.

Forberedt på diskusjoner

Ruter er forberedt på at det vil bli diskusjoner. Norli understreker at det kan bli endringer i planene og at de har et godt samarbeid med Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten.

– Alle konsekvenser skal utredes, og det er ennå langt frem til vi kan sette spaden i jorden, sier Norli.

Vil du se flere filmer om Oslo før i tiden?

Her kan du se hvordan det var å jobbe i Sporveien på 1970-tallet.