Iskiosken er ikke bare omstridt - den er også ulovlig

Iskiosken foran Operaen er ikke bare omstridt. Siden ingen har søkt om å få sette den opp, er den også ulovlig.

Omstridt - og ulovlig - iskiosk

I forrige uke skapte operasjef Per Boye Hansen rabalder da han gikk ut og kritiserte iskiosken som er satt opp utenfor Operaen. Kort oppsummert mente han at den var vulgær og skjemmende og ville ha den fjernet.

Operaen ga tillatelse til kiosken sjefen misliker

Så viste det seg at internkommunikasjonen hadde vært dårlig. Hans egen markedsavdeling hadde vært med på å gi Operaens restaurant tillatelse til å sette opp kiosken på eiendommen til HAV Eiendom – som syntes iskiosken var en god idé.

Men en – ikke så liten – detalj glemte de involverte i farten.

– Ingen har søkt oss om å få lov til å sette opp en slik kiosk på denne tomten, sier teknisk direktør Kyrre Jordbakke i Plan- og bygningsetaten.

– Det ble vi varslet om før helgen. Vi beklager og sammen med Hav Eiendom er vi i ferd med å finne ut hvem som skal sende søknaden, sier Erling Sjøen Mikkelsen, daglig leder for restauranten i, og iskiosken ved, Operaen.

– Kiosken åpnet fredag, og salget i helgen viste tydelig at dette er noe folk ønsker. Vi er nesten utsolgt, sier Mikkelsen som lover å få formalitetene på plass.

Skulle søkt

– For her er det noe som mangler, eller?

– Helt klart. Vi har vært og sett på kiosken og mener absolutt at den er søknadspliktig. Det betyr at den er ulovlig satt opp, sier Jordbakke.

– Hva betyr det?

– Det betyr at vi må se nærmere på saken. I første omgang har vi bedt om redegjørelser fra involverte parter, grunneier og driver. Så får vi se hva de har å si.

– Kan dere pålegge dem å fjerne kiosken?

– Vi kommer ikke til å pålegge noen å gjøre noe fysisk før vi har gått gjennom saken.

– Men da kommer pålegget om å fjerne kiosken?

– Det får vi se på. I slike saker er det vanligste at det blir sendt inn en søknad i ettertid, og at vi behandler den på vanlig måte. Da må vi vurdere om plasseringen av kiosken er egnet eller ikke, sier Jordbakke.

Er du opptatt av saker som omhandler Operaen? Dette er en reportasje om operasangeren som har sceneskrekk. Bli med inn bak sceneteppet timen før generalprøven: