Oslo

Blomsterforbud på fødeavdelingen

Glem blomster når du skal besøke den nyfødte - og den nybakte moren. Ullevål universitetssykehus har innført forbud.

  • Forf>
  • <forf>kristin Kornberg <

— Blomster og blomstervann fører med seg mye bakterier som kan lage infeksjoner i kvinnenes operasjonssår og hos de nyfødte. Stadig flere gjennomgår keisersnitt, og derfor fraråder vi bruk av blomster her, forklarer professor i hygiene og smittevern ved Ullevål, Bjørg Marit Andersen. Forbudet gjelder ved alle føde-og barselavdelingene, samt barseletasjene på Pasienthotellet, og ble innført etter en hygienebefaring tidligere i år. Det er forlengst innført tilsvarende forbud ved andre deler av sykehuset der det ligger infeksjonsutsatte og nyopererte pasienter. Ved fødeavdelingen har folk vist forståelse for blomsterforbudet. - Det er selvsagt hyggelig å få blomster etter at man har født. Men ettersom kvinnene ligger her i en så kort periode, vil de få større glede av å få blomstene hjem. Man trenger jo heller ikke gi blomster, diamanter er også kjærkomment etter en fødsel, ler overjordmor Kristi Hjelle ved Ullevål universitetssykehus. Ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet har de ikke sett nødvendigheten av et blomsterforbud. - Etter det vi vet er det ikke bevist at blomster utgjør en risiko. Det skal i så fall mye til, og de nyfødte vil uansett komme hjem etter noen dager å bli utsatt for blomster der, sier smittevernlege Egil Lingaas ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.