Statsforvalteren: Det ser ikke ut til at barnevernet har lykkes i sitt arbeid med de to brødrene

«Ahmed» og «Hamza» ble kjørt rundt i byen av de ansatte på barnevernsinstitusjonen. Med seg hadde de øks og machete. – Det er selvfølgelig ikke slik en institusjon skal fungere, fastslår Statsforvalteren.

Denne øksen hadde «Hamza» gjemt innenfor buksene da politiet stoppet ham. Den veier 2,7 kilo og er 90 cm lang.

«Hamza» (16) ble kjørt rundt av ansatte fra barnevernsinstitusjonen. Med seg i bilen hadde han machete og øks. Også storebroren «Ahmed» (17) hadde med seg machete mens han ble kjørt rundt i Oslo sentrum av en miljøterapeut.

Allerede da de var 14–15 år gamle var brødrene blant Oslos verste ungdomskriminelle. Aftenposten skrev lørdag om hvordan barnevernstjenesten og et privat barnevernstiltak har fulgt opp de to brødrene.

Bydelsbarnevernet hadde kjøpt tjenester av det private barnevernstiltaket Empwr-Yng. De drev to institusjonsleiligheter der brødrene bodde en del av tiden.

I mai var de to brødrene tiltalt ved Oslo tingrett for blant annet grovt ran. Også hendelsene der guttene ble kjørt rundt med våpen var blant tiltalepunktene.

Aftenposten har forelagt Statsforvalteren informasjonen som kom frem om bydelsbarnevernet og det private barnevernstiltaket i rettssaken mot de to brødrene.

– Vi har ikke vært kjent med disse opplysningene, sier Bente Rygg fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til Aftenposten i en e-post.

Ansatte skal ha visst om narkotika og våpen

Da politibetjenter vitnet i rettssaken mot de to brødrene i vår, fortalte de om en ransaking av institusjonsboligen som Hamza bodde i:

  • Der ble det funnet utstyr til røyking av hasj, machete og en joint.
  • Ifølge politiet visste ansatte fra det private barnevernstiltaket at guttene hadde våpen og narkotika på rommet.
  • En politibetjent fortalte at en av de ansatte ved institusjonen sluttet i fjor høst. Han var redd for guttene.

Rygg er direktør for sosial- og barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren. De har tilsynsansvar for barnevernsinstitusjoner i Oslo. Hun er blitt forelagt informasjonen som kom frem under rettssaken.

På spørsmål om det er slik en institusjon skal fungere, svarer hun:

– Nei, det er det selvfølgelig ikke.

– Kan man si at dette tiltaket har levert gode nok tjenester, basert på dommen og det politiet har forklart i retten?

– Ut fra det dere beskriver, kan man ikke si at det var gode nok tjenester, svarer Rygg.

De to brødrene under den første rettssaken mot dem i februar i fjor.

Fikk sterk kritikk

I fjor sommer konkluderte daværende Fylkesmannen i Oslo og Viken, nå Statsforvalteren, med at brødrene ikke hadde fått nødvendig hjelp og omsorg. Tilsynssaken startet i desember 2019 og ble avsluttet i 2020.

Barnevernets oppfølging av de to brødrene fikk sterk kritikk:

«Saken bærer stort preg av manglende tiltaksarbeid over en lang periode».

Statsforvalteren undret seg over om resultatet ville blitt det samme om annen type hjelp var blitt gitt på et langt tidligere tidspunkt.

I fjor høst kom Statsforvalteren på tilsyn i institusjonsboligen der Ahmed bodde. Under dette tilsynet avdekket de nye lovbrudd:

Institusjonsboligen hadde ikke gode nok rutiner og systemer.

I april i fjor fortalte Aftenposten historien om de to brødrene og deres oppvekst.

– Er det iverksatt nye tilsyn sett i lys av det som har skjedd siden januar 2021?

– Nei, vi har ikke hatt tilsyn med disse enhetene i 2021. Den ene enheten ble lagt ned 31. desember i fjor. Den andre var tom fordi ungdommen var fengslet eller hjemme i den perioden. Vi fikk aldri melding om at det bodde noen der og hadde dermed ikke grunn til å føre tilsyn, svarer Rygg.

Hun forklarer: Institusjonene skal varsle Statsforvalteren når det er plassert barn der. Når det ikke er beboere, faller tilsynsplikten bort.

Rygg sier barnevernet har vært opptatt av å finne gode tiltak som skulle hjelpe guttene inn i en positiv utvikling.

– Hvordan vil dere beskrive hjelpen disse guttene har fått i tiden etter tilsynet i fjor?

– Vi kan være enige i at barnevernet ikke har lykkes i sitt arbeid med å iverksette gode tiltak for disse guttene, svarer Rygg. Hun tar forbehold om at hun ikke kjenner alle detaljene.

Hun opplyser at Statsforvalteren foreløpig ikke har tatt stilling til om de vil følge opp saken.

– Det er sannsynlig at vi vil forhøre oss nærmere med både institusjonseier og Barne- og familieetaten over sommeren.

Aftenposten har forelagt kritikken fra Statsforvalteren til det private barnevernsforetaket. Foretakets daglige leder sier at på grunn av taushetsplikten så kan de ikke kommentere Statsforvalterens uttalelser, men stiller seg undrende til «noe av det som blir sagt, da det samtidig nevnes at vedkommende ikke kjenner detaljene i saken».

Barnevernstjenesten i bydelen de to brødrene hører til, ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Statsforvalteren.