Vannscooter kan bli forbudt i Oslo i sommer

Alle partiene unntatt Høyre og Fremskrittspartiet vil ha forbud. Men byråden for miljø er usikker på om reglene kommer på plass allerede i sommer.

Vannscootere er ikke populære i Oslo bystyre.
  • Sigurd Bjørnestad

Onsdag kveld bestemte bystyret at det blir forbud mot vannscooter i Oslo. Det skriver VG.

I sitt vedtak ber bystyret om at byrådet lager en forskrift som regulerer bruken av skuter på fjorden. Forbudet skal gjelde i de delene av Oslos fjordområde der vannscooter var forbudt etter de gamle, nasjonale reglene.

Det var venstres Guri Melby som forslo forbudet.

– Dette var svært gledelig. Nå håper jeg byråden for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) leverer saken kjapt, for å få satt dette ut i livet før sommerferien, sier Melby til VG.

Alle partiene unntatt Høyre og Fremskrittspartiet støtter forbudet.

Usikker på om hun rekker

Byråd Berg er ikke sen å be.

– Dette er vi allerede i gang med. I forrige uke ba jeg Bymiljøetaten om å utarbeide en lokal forskrift som kan gjelde for Oslofjorden. Oslo samarbeider også med Nesodden for å få med de andre kommunene langs fjorden slik at vi får et felles regelverk, sier miljø- og samferdselsbyråden til VG.

Hun er usikker på om forbudet kan gjelde allerede denne sommeren.

– Jeg ønsker å få til dette så snart som mulig, men det tar litt tid å få på plass en lokal forskrift, legger Berg til.

Usikre kommuner

Kommunenes organisasjon, KS, betviler at kommunene kan iverksette et lokalt forbud allerede i sommer. Én kilde til forvirring i kommunene skal være i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannscootere og andre farkoster

Senest midt i forrige måned fjernet Regjeringen vannscooterforskriften fra 2013. Da ble vannscootere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.

Kystverket har nå slått fast at Oslo kommune selv kan bestemme om kommunen ønsker frislipp av disse små vanngående fartøyene, skriver VG.