Oslo

Helse Sør-Øst: – Vi kan også få Aker på plass før 2030

For Helse Sør-Øst er det uaktuelt å vente 17 år på å få Aker på plass som et lokalsykehus for Oslo. De mener å kunne få det til mens vi ennå er på 20-tallet.

Helse Sør-Øst vil prioritere Aker sykehus, og mener de kan konkurrere med de private sykehusene på tempo. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

  • Stein Erik Kirkebøen

Høyre-representanter i Oslo bystyre er bekymret for lokalsykehuset som skal etableres på Aker sykehus. De frykter at det vil havne langt bak i den statlige finansieringskøen når det skal bygges og rustes opp sykehus på Gaustad, Dikemark og Radiumhospitalet.

Vil ha inn private for å få opp farten

De ble enda mer bekymret da Oslo universitetssykehus (OUS) en gang antydet at lokalsykehuset på Aker kunne stå ferdig om 17 år, godt ute på 2030-tallet.

Det de ser som en god løsning er å la de privatideelle sykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet, som allerede driver lokalsykehus i Oslo, også få ansvar for Aker.

  • Les mer om det her!

Lovisenberg og Diakonhjemmet behøver ikke å stå i statlig finansieringskø og er ikke avhengig av å vente på bevilgninger over statsbudsjettet. De kan gå ut i lånemarkedet, og skaffe investeringsmidler raskt, og dermed gjøre et lokalsykehus på Aker operativt relativt raskt.

Helse Sør-Øst: - Vi kan også få opp farten

Cathrine M. Lofthus Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det kan vi også, forsikrer Cathrine M. Lofthus som er direktør i Helse Sør-Øst, som eier OUS.

– Det er riktig at Aker i en periode sto nederst på OUS’ prioriteringsliste, men det er ikke lenger tilfellet. Vi sa allerede på forsommeren, da vi vedtok å gå inn for å gjøre Aker til et lokalsykehus, at det var uakseptabelt å vente så lenge på å få det realisert. Vi ønsker å få Aker på plass parallelt med at vi bygger ut første etappe av regionsykehuset på Gaustad. Det ønsker vi fordi det er helt nødvendig for Oslo, med den befolkningsøkningen byen opplever og vil oppleve i årene fremover, med et lokalsykehus på Aker.

– Og det har dere kapasitet og økonomi til å klare?

– Ja, det har vi. Det vil si, vi er avhengige av at Stortinget bevilger penger over statsbudsjettet, men det har jeg ingen grunn til å tvile på at det gjør.

Planleggingen er i gang

Lofthus sier at planleggingsarbeidet er i gang og at ambisjonene er at de skal fatte styrevedtak om neste fase av planleggingsarbeidet til våren og ha planene så klare at de våren 2018 kan søke om midler på statsbudsjettet.

– Når et lokalsykehus på Aker kan stå ferdig kan jeg ikke tidfeste konkret før vi har kommet noe lengre i planleggingsarbeidet. Det har blant annet betydning å avklare hvordan vi skal utnytte tomten og hvor mye av dagens bygningsmasse vi skal gjenbruke. Det vil heller ikke bli på én dato, det vil helt sikkert bli en trinnvis prosess som vi skal fullføre sammen med Oslo kommune. Men vi skal i hvert fall være ferdig på 20-tallet! Sammen med kommunen, som skal bygge storbylegevakt på Aker, er vi nå i gang med å vurdere hvordan dette best kan skje, hvordan de forskjellige funksjonene på Aker kan bygges ut og hva som kan bli med videre av den eksisterende bygningsmassen.

Viktig med samarbeid

– Hadde det ikke vært rasjonelt og effektivt og latt de to private lokalsykehusene få ansvar for et tredje lokalsykehus i Oslo, så kunne Helse Sør-Øst og OUS konsentrere seg om de andre sykehusene i Oslo?

− Regionsykehuset på Gaustad skal også ha lokalsykehusfunksjon, og vi tror det er viktigst med et tett og godt samarbeid mellom Ullevål og de to sykehusene som etter hvert skal overta dets funksjoner, Gaustad og Aker. I den omfattende prosessen er det helt avgjørende å se helheten

Høyre: Vil jobbe videre med ideen

– Dette forandrer ingenting for oss. Vi jobber videre for å løfte ideen om privat drift av lokalsykehuset på Aker inn i Stortinget, sier Høyres bystyrerepresentant James Stove Lorentzen.

– Vi er fortsatt skeptiske om et sykehus i offentlig regi kan være operativt like raskt som et privatfinansiert. Det er avhengig av budsjettvedtak i Stortinget, og i det ligger det alltid en risiko. Det er nok av eksempler på offentlig prosjekter som er blitt forsinket. For det andre tror vi det er gunstig at partene får drive med det som er deres kjernevirksomhet. For de privatideelle er det lokalsykehus, for OUS er det mye annet.

- De private er har nok med sitt

Helse Sør-Øst og direktør Lofthus er av en annen mening. Det skyldes ikke at de har noe prinsipielt imot private sykehus.

– Slett ikke. Vi har et godt samarbeid med dem i dag, og vi ønsker også i fremtiden et godt samarbeid med to gode sykehus som har viktige oppgaver for deler av Oslo. Men i første omgang har de nok med å ruste seg til å ta hånd om befolkningsøkningen som også de vil få i sine bydeler i årene fremover, mener Lofthus.

Les mer om

  1. Oslo universitetssykehus (OUS)
  2. Aker ASA