Lover rettsmaraton om Regjeringskvartalet

Hvis Statsbygg avviser klagen fra Team G8+ om arkitektkonkurransen til nytt regjeringskvartal, vil saken garantert ende i retten.

Administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen og juryleder for arkitektkonkurransen, Synnøve Lyssand Sandberg under kunngjøringen av hvilke to team som gikk videre i arkitektkonkurransen.
  • Arve Henriksen

Det bekrefter Lars Haukeland, talsmann for Team G8+ og partner i LPO arkitekter overfor Aftenposten.

– Hvis du leser gjennom linjene på de knappe uttalelsene som er kommet fra Statsbygg, så er det en tone som taler for at de kommer til å avvise klagen. Det gjør de alltid, sier Haukeland.

Da går saken til retten, forteller arkitekten.

– Vi vet at vi har en så god sak at vi kan love Statsbygg et skikkelig rettsmaraton. Det er ikke bare på vegne av oss, men også på vegne av våre konkurrenter og alle de andre som har opplevd denne uretten.

Strømmet på med støtteerklæringer

Mandag denne uken leverte Team G8+ inn en formell klage til Statsbygg.

De mener blant annet at vinnerne av arkitektkonkurransen, Team Urbis, er gitt en urimelig konkurransefordel sammenlignet med de andre konkurrentene, og derfor må diskvalifiseres.

Etter at de leverte inn klagen, har det strømmet på med støtteerklæringer, i tillegg har to av de andre konkurrentene også nå klaget.

– Det er ingen i offentligheten som i utgangspunktet ivaretar våre interesser. Jeg vet det er mange som har klaget på Statsbygg, men det ender alltid med at de får avslag med et skriv på 12 til 24 sider fra deres egne jurister.

– Det eneste valget vi har da, er å gå rettens vei. Dette er en kjempedyr prosess, men vi er nødt til å tenke langsiktig. Derfor mener vi at dette er en kamp vi er nødt til å ta nå, sier Haukeland.

Fikk bakoversveis

Få timer før det ble kjent at klagen var sendt, ble ledelsen i Statsbygg intervjuet av Arkitektnytt. Her avviste Statsbygg at noen i juryen for arkitektkonkurransen hadde vært inne i diskusjoner som har involvert noen av deltagerne i konkurransen.

Team G8+ mener derimot å ha beviser for at tre av jurymedlemmene i arkitektkonkurransen, deriblant jurylederen, har samarbeidet tett med Team Nordic, i forbindelse med både reguleringsplanen og rom- og funksjonsprogrammet.

– Jeg fikk bakoversveis da jeg leste det intervjuet. Jeg vet ikke helt hva jeg skal tro. Vi vet at disse har jobbet tett sammen. Dette underbygger bare vår klage, at dette har kommet fullstendig ut av kontroll, sier Haukeland.

Skulle Statsbygg avvise klagen, har Team G8+ flere alternativer. De kan la Statsbygg inngå kontrakt med vinnerteamet og senere gå rettens vei og gå til erstatningssøksmål.

– Om vi sammen med vår klient fastholder at man burde få kontrakten, også etter at Statsbygg har svart, kan vi klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Eller vi kan be retten om en midlertidig forføyning slik at tildeling av kontrakten til vinnerne stoppes for å få belyst hele saken i rettsapparatet, sier advokat Inger Roll-Matthiesen i Schjødt Advokater.

For en uke siden kunne administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen avslører vinneren av arkitektkonkurransen til nytt regjeringskvartal. Det har skapt bråk.

Svaret fra Statsbygg kommer i slutten av neste uke.

Statsbygg innrømmer at klagen er en belastning

– Burde ikke andre enn Statsbygg selv behandlet denne klagen?

– Vi følger ordinære regler for klagebehandling og da er det slik at vi er første instans til å svare ut klagen. Det kan vi ikke velge bort. Vi lever faktisk i en rettsstat. Hvis klageren ikke er fornøyd med svaret er det juridiske systemer som behandler om denne offentlige anskaffelsen har gått rett for seg, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen.

Han innrømmer at klagen fra team G8+ er en belastning for Statsbygg.

– Det er i alle fall svært uheldig, det er det ingen tvil om. Derfor tar vi dette svært alvorlig. Uansett utfall så medfører dette mye støy, noe som er uheldig for prosjektet. Det er det ingen som er tjent med.

– Frykter dere at dette skal ende i retten?

– Det er ikke noe vi ønsker å spekulere i. Vi tar klagen på alvor. Det er gjerne slik i tvistesaker at det er flere sider av en sak. Foreløpig har dere bare sett en parts fremstilling av en historie. Foreløpig er det derfor klokt av alle parter å være litt avdempet på hva man mener før vi kjenner hele saken, sier han.

Statsbygg reagerer kraftig at mange benytter anledningen til å kreve omkamp av hele prosessen knyttet til det nye regjeringskvartalet.

– Det er et virvar av synspunkter og meninger, som gjør at saken blir noe helt annet enn den er, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

– Vi tar sterk avstand fra påstander om korrupsjon

Tidligere denne uken kunne Aftenposten avsløre at tidligere leder i Oslo Arkitektforening, Caroline Støvring har bedt Riksrevisjonen gå gjennom hele planprosessen knyttet til det nye regjeringskvartalet helt tilbake til 2011. Dette får Statsbygg til å reagere.

- Hvis du leser avisene nå så handler det ikke lenger om klagesaken. Noen går så langt som å hevde at arkitektkonkurransen har vært et avtalt spill, det snakkes om korrupsjon og all mulig kokkelimonke. Med respekt å melde, det tar vi sterk avstand fra, sier Vaagaasar Nikolaisen.

– Er det ikke naturlig at noen krever ytterligere granskning? Er dere redd for å bli kikket i kortene?

– Nei nei, vi er ikke redde for å bli kikket i kortene. Nå er det klagesaken som er på bordet og den vil bli gjenstand for en grundig behandling. Det er ikke en revisjon. Åpenheten knyttet til hele prosessen er vel ivaretatt. Hvis det skulle være et behov for å evaluere planprosessen generelt, så er jo det et politisk spørsmål.

– Hvor viktig er det å vinne frem i denne saken?

– Det er jo klart en viktig sak, vi har brukt mye tid på å lage en transparent prosess. I enkelte andre typer tvistesaker kan det likevel være viktig for oss som statlig aktør ikke å gi seg. Det handler om presedens, sier han.