Oslo

Milliardløftene til Tøyen kan bli brutt. Foreløpig er kun millionløftene innfridd.

Det er brukt mange millioner kroner på Tøyenløftet, men milliardprosjektene i Tøyenparken lar vente på seg. Vitensenteret står i fare for å bli droppet.

Dette var visjonen for Tøyenparken. Vitensenteret står i fare. Det blir ikke bygget et helt nytt Tøyenbad. Det er uklart hva som skjer med Finnmarkgata og friluftsscenen. Veksthuset helt i front er Universitetet i Oslos prosjekt. De er i gang med forprosjektering.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

For tre år siden presenterte politikere fra SV, Venstre, KrF og Høyre planene for hva Tøyen skulle få i bytte for at Munch-museet blir flyttet til Bjørvika.

Aftenposten har gjennomgått 12 punkter av Tøyenavtalen (se tabell nederst), hvor det gis konkrete løfter for hva som skal skje på Tøyen.

Mens Lambda er i ferd med å reise seg mot himmelen i Bjørvika, er det lite byggeaktivitet å se i Tøyenparken. Dette har politikerne vedtatt at skal bygges:

 • Nytt badeland
 • Nytt vitensenter
 • Ny friluftsscene
 • Grønt lokk over Finnmarkgata
Utsikten fra Tøyenparken ned til Sirkustomten i dag. Finnmarksgata ligger åpen.

Har fått gratis AKS

Millionløftene har politikerne i stor grad innfridd. Det er blant annet kommet gratis AKS for elever på Tøyen skole, det er etablert en ny kulturstasjon, og det er gitt 25 millioner kroner i året som lovet. Summen av alle disse tiltakene er godt over hundre millioner kroner.

Men de store byggeprosjektene i milliardklassen går en usikker fremtid i møte. I oktober i fjor var høringsrunden for planprogrammet for Tøyenparken over. Siden den gang har saken ligget på politikernes bord.

Planen var i utgangspunktet å fastsette planprogrammet i 2015 og å lage en reguleringsplan med konsekvensutredning i løpet av 2016.

Byrådet kan ikke svare på når det tas en avgjørelse for hva som skal bygges.

Denne løsningen for Tøyenbadet blir ikke noe av. I stedet skal det gamle badet oppgraderes. Hvordan det vil bli, er ikke klart ennå.

Nytt badeland blir oppgradering av gammelt bad

«Det etableres i kommunal regi et nytt badeland på Tøyen», heter det i avtalen. Det skal gjøres med flere basseng og et tilbud etter bad i Drammen og Risenga.

Nå er det klart at det ikke blir et nytt badeland, men det vil bli en oppgradering av Tøyenbadet. Bystyret vedtok for to år siden av badet skal rives, og at det skal bygges nytt.

I budsjettforslaget er det satt av 1,4 milliarder kroner til oppgradering av Tøyenbadet og minst åtte andre idrettsanlegg. Det er satt i gang prosjektering, og hvor mye penger som skal brukes på Tøyenbadet vil ikke bli klart før til neste år.

(I budsjettets økonomiplan for 2017 står det 1,4 milliarder kroner. Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet meldte først at dette var en skrivefeil. Det var det ikke. Journ. anm.)

Heller ikke her er noen detaljer klare.

Byråden: For tidlig å si om det blir vitensenter

Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl (Ap) kan ikke svare på om et vitensenter i det hele tatt skal bygges.

– Det er det altfor tidlig å si noe om. Det har kommet en del endrede forutsetninger for prosjektet som vi må drøfte mer før vi bestemmer oss for veien videre, sier Tellevik Dahl.

De endrede forutsetningene er ifølge byråden at staten ikke ønsker å flytte Teknisk museum og Vitensenteret til Tøyen, og at et nytt vitensenter vil være en konkurrent til senteret Oslo allerede har. Universitetet i Oslo kan heller ikke bidra til etableringen av et nytt vitensenter.

En utredning fra 2014 viser at det vil koste mellom 419 og 523 millioner kroner å bygge et nytt vitensenter. Oslo kommune vil måtte ta den kostnaden alene.

Slik kunne et vitensenter og friluftsscene sett ut, her med utekino. Nå er det uklart om det blir et vitensenter på Tøyen, slik politikerne lovet for tre år siden.

Nå snakkes det om å etablere et «læringssenter» for klima. Dette skjer i regi av Universitetet i Oslo. Vitensenteret på Teknisk museum har også etablert et tilbud i biblioteket på Tøyen og et tilbud i samarbeid med Tøyen skole.

– Hvor langt unna er du fra å konkludere?

– Det er noe vi må gjøre i fellesskap som byråd. Det viktigste for meg er å synliggjøre de endrede rammebetingelsene og de ulike funnene som konseptvalgutredningen også har vist.

– Kan du si om det kommer en konklusjon i 2017, 2018 eller 2019?

– Tenk om jeg kunne gi deg svar på det. Det vet jeg ikke, rett og slett.

Kan ikke love parklokk over Finnmarkgata

Det slås fast i Tøyenavtalen at det skal etableres «et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarkgata».

Finnmarkgata var stengt i en periode, uten at det hindret biler i å kjøre gjennom. Nå er den åpen igjen.

I en utredning er det anbefalt at det etableres en «miljøgate» hvor fartsgrensen er på 30 kilometer i timen. Det eneste svaret som er kommet, er at alle prosjektene i Tøyenparken ses i sammenheng.

– Blir det lokk over Finnmarkgata?

– Byrådet vil forsterke grøntpreget mellom Botanisk hage og Tøyenparken og få ned trafikkbelastningen i Finnmarkgata. Men siden dette ikke har vært til politisk behandling, kan jeg ikke si hva den konkrete løsningen blir, skriver miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i en epost til Aftenposten.

Ordfører Marianne Borgen (SV, t.v.) og kronprinsesse Mette-Marit (t.h.) la ned grunnsteinen for det nye Munch-museet i Bjørvika. Det er uklart hva som skjer med de store prosjektene i Tøyenparken.

Ordføreren: Bruker mulighetene jeg har, til å presse på

Ordfører Marianne Borgen (SV) understreker flere ganger at bystyret nå har vedtatt avtalen, og at byrådet må følge det opp.

– Jeg er godt fornøyd med veldig mye av det som så langt har skjedd, ikke minst takket være dyktige folk i nærmiljøet. Men jeg kan forstå at det er en viss utålmodighet for at ting tar tid. Jeg er også utålmodig og bruker mulighetene jeg har til å presse på, sier Borgen.

Hun mener det er helt legitimt at man ser på hva man kan gjenbruke av det gamle Tøyenbadet, og at man må ta en diskusjon på hva et eventuelt vitensenter skal være på Tøyen og hva det er plass til.

– Etter at bystyret vedtok dette, er det mange på Tøyen som har vært opptatt av å få på plass en flerbrukshall, sier Borgen.

Men det er uaktuelt med miljøgate i Finnmarkgata.

– Jeg tror at hvis vi skal få et godt område her, må vi få en eller annen form for stenging eller kulvert.

Vil du lese mer? Under kan du se løftene vi har gjennomgått og noen av sakene vi har skrevet om Tøyen:

Les mer om

 1. Tøyenløftet
 2. Oslopolitikken