Oslo

Miljøvernministeren: – Jeg vet ikke hva som skal vernes på Ekeberg

Det vanlige er at kommuner vegrer seg for å la områder bli båndlagt av statlig vern, men Oslo-byrådet søker om å få verne Ekeberg. Men statsråden er skeptisk.

Vil det gå an å arrangere Norway Cup på en vernet Ekebergslette? Og, er det noe som er verneverdig på sletta? Svarene er ikke klare, men Oslo bystyre søker trolig om statlig vern av sletta. Foto: Ørn Borgen

  • Stein Erik Kirkebøen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) står overfor en helt ny situasjon når han får brevet bystyret i Oslo vedtar å sende onsdag.

I det vil Oslos politikere be om at staten overtar ansvaret for å bevare den grønne lungen Oslo-politikerne selv har forvaltet i 80 år.

Det gjør de til tross for at de ikke kjenner konsekvensen av et statlig vern.

– Veldig besynderlig

Helgesen synes saken virker «veldig besynderlig».

– Ja, her ser det ut som om de ønsker å løse et lokalpolitisk problem ved å innføre et statlig vern. Det er ikke slik verneprosesser går. De er basert på faglige kvaliteter, og begynner vanligvis med vurdering av naturkvaliteter. Jeg vet ikke hva som skal vernes på Ekeberg, og jeg sliter med å se at det kan bli aktuelt å verne gressletter etter naturmangfoldsloven. Derimot ser jeg at et slikt vern vanskelig lar seg forene med å arrangere verdens største fotballturnering.

– Sletta kan vernes etter kulturminneloven, som du også forvalter?

– Det finnes helleristninger og noen gamle bosetningsspor på Ekeberg, men disse er allerede fredet. Noen kulturminnefredning ut over dette er det ikke grunnlag for.

– Så det er lite sannsynlig at en forespørsel om vern vil bli innvilget?

– Ja, her er det et veldig tynt grunnlag for noen fredningsprosess, sier Helgesen.

  • Alle vil ta vare på Ekeberg og Ekebergsletta, men det er veldig delte meninger om hva det betyr.

– Det vi ønsker, er å gi området et best mulig vern. Som det er gjort på Bygdøy hvor det er vernet etter kulturminneloven. Konkret hvordan vernet skal utformes på Ekeberg må defineres i en dialog med statlige myndigheter, sier byrådssekretær Anders Røberg-Larsen (Ap)

Norway Cup + Vern =?

Da byrådet la frem sin områdeplan for Ekeberg, fikk Arbeiderpartiet gjennomslag for at KFUM skal få bygge i Ekebergslettas randsone. MDG fikk videre gjennomslag for at det deretter skal være stopp, og at området skal legges under lokk med et statlig vern.

Selv om konsekvensene av et slikt vern for blant annet verdens største fotballturnering, Norway Cup, er uklare. Dermed var byrådet samlet.

På et spørsmål fra bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (Frp) har byråd Hanna Marcussen tidligere opplyst at det ikke går an å gi noe klart svar på hva et statlig vern vil bety for Norway Cup: «et vern av Ekebergsletta etter kulturminneloven eller naturmangfoldsloven vil overlate forvaltningsansvaret fra kommune til stat».

Fra kommune til stat

– Hvis sletta vernes etter kulturminne- eller naturmangfoldsloven, vil det bety at forvaltningsansvaret overføres fra kommunen til statlige instanser. Vern vil altså ikke bare bety at det blir vanskeligere å drifte og legge til rette for idrett på sletta, det vil også bety at råderetten over sletta overføres fra kommunen til staten. Det kan ikke vi akseptere, sier Wilhelmsen.

– Kritikkverdig av byrådet

– Ikke vi heller, sier Høyres Pia Farstad von Hall.

– Det er svært kritikkverdig at byrådet ikke hadde avklart denne konsekvensen før det fremmet forslaget.

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker ikke statlig vern. Venstre ønsker i utgangspunktet vern, men ikke et vern forslagsstilleren ikke kjenner konsekvensen av.

For å få flertall for sitt forlag, var byrådspartiene avhengige av støtte fra Rødt. Etter et par uker i tenkeboksen har partiet falt ned på byrådets side. Dermed ser det ut til at byrådet får flertall i bystyret onsdag for et statlig vern staten ikke ønsker.

Ufattelig for idretten

– Jeg fatter det ikke, sier daglig leder i Oslo idrettskrets, Magne Brekke. Han har ikke bare gode erfaringer med områder som har statlig vern. Det bare et par år siden Fylkesmannen nektet o-løpere å løpe i skogen, fordi den var vernet.

– Det er ikke sikkert det blir så lett å arrangere Norway Cup hvis Riksantikvaren skal forvalte området. Jeg er forundret, skeptisk og skremt over at et flertall i bystyret ser ut til å ville søke om et vern det ikke kjenner konsekvensen av, sier Brekke.

Les mer om

  1. Riksantikvaren
  2. Norway Cup
  3. KFUM
  4. Vidar Helgesen