Oslo

Bøhler: - Få fart på T-banen!

Oslos T-banenett er som en smultring; i midten er det ingenting. Nå vil Jan Bøhler (Ap) ha fart i arbeidet med å skjære gjennom T-banehullet.

Jan Bøhler (Ap) er lei av å vente. Nå vil han ha fart i arbeidet med T-banetunnelen som han mener det haster med å få på plass under Oslo. Han mener det er viktig at den fanger opp mest mulig folk på vei mellom hjem og skole eller jobb.
  • Stein Erik Kirkebøen

T-banetunnelen mellom Tøyen og Majorstuen er sprengt. Aps storbypolitiske talsmann er ikke alene om å ønske seg en ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, det er en nødvendighet. Men han har et litt annet fokus enn Ruter.

— Ja, jeg frykter at Ruter er mer opptatt av tunnelkapasitet og av å bygge tunneler som kan få tog raskt gjennom sentrum, enn av å være et tilbud til flest mulig reisende. Jeg mener det er viktigere å bygge T-bane der mange bor, jobber og går på skole, som Grünerløkka, Ila, St. Hanshaugen, Bislett og Uranienborg enn å prioritere at alle baner skal krysses i Stortinget stasjon.

Skjær gjennom!

I 2011 la Ruter frem en strategiplan der de blant annet presenterte planer for to nye T-banetunneler under Oslo: En fra Majorstua via Bislett til Stortinget, og en fra Stortinget til Hammersborg.

I dag møtes tunnelene på Majorstuen og Tøyen. Bøhler ser ikke behovet for enda et krysningspunkt ved Stortinget.

I Ruters langtids-strategiplan er det lagt inn to nye T-banetunneller som danner et 8-tall med Stortinget som midpunkt.

— Skal vi likevel ha det, bør det være på Jernbanetorget, hvor det også er overgang til buss og tog. - Hvorfor er det sånn at vi har T-bane til Vestli og Mortensrud, men ikke til Bislett og Grünerløkka?

— Det er uforståelig for meg. Allerede på slutten av 1970-tallet laget T-banekontoret en plan hvor en indre T-banering var tegnet inn. På 90-tallet diskuterte vi i det Ap-ledede byrådet om vi skulle prioritere indre eller ytre T-banering først, og endte opp med å velge den ytre. Ringen kom i 2006. Siden er sentrum blitt liggende, som hullet i smultringen.

- De har jo trikk i sentrum?

— Ja, men trikk er ikke godt nok. Den går sakte, den går på overflaten, den er – i dobbelt forstand – i veien, det er tungvint og tar lang tid for passasjerer som skal ha overgang til banenettet. T-banen bør bygges slik at flest mulig får kortest vei til den, sier Bøhler, som understreker at han ikke vil legge ned trikken. – Nei, men jeg vil prioritere T-bane.

Opp med farta!

Og han vil ha fart i arbeidet.

— Ja, det er viktig og det haster å få fart på T-baneutbyggingen. Videre utvikling, som flere avganger på eksisterende baner og ny bane til Ahus, er avhengig av en ny sentrumstunnel som kan få opp T-banekapasiteten gjennom indre by. Det er også helt nødvendig å få den på plass dersom vi skal innfri Stortingets krav om at kollektivtrafikk og sykkel skal ta all trafikkveksten. Derfor krever vi at Statens vegvesen og Oslo og Akershus fylker må reforhandle Oslopakke 3 allerede i år. I den, som totalt er på 100 milliarder, er det kun satt av en halv milliard til prosjektering av ny T-banetunnel, det aller viktigste prosjektet. Det tar tid å prosjektere og bygge tunneler, det gikk 10 -12 år fra Ringen var vedtatt til den sto ferdig. Derfor er det helt avgjørende at prosjektet får mer penger, og at de kommer tidligere.

Les også:

Les også

T-banen skal bli halvautomatisk

Bøhler mener også det er viktig å ta diskusjonen om traseen for den fremtidige tunnelen nå.

— Ja, vi må unngå å gjøre den samme tabben som de gjorde i Bergen. De ventet for lenge med å avklare traseen, og havnet i en lokalpolitisk krise.

Byråd Bård Folke Fredriksen vil ikke kommentere noe trasévalg før utrederne har gjort jobben sin: - Men det er åpenbart at vi må ta hensyn til hvor passasjergrunnlaget er størst, der folk bor og der de jobber. Forøvrig er det ingen andre byer på vår størrelse som har et tilsvarende T-banenett.

Ruter: – Må innom sentrum

Hvis en ny T-banetunnel ikke går innom en av de tre sentrumstasjonene, kan trafikken bli for liten til at en ny T-banetunnel er lønnsom, mener Ruter.

1. mai neste år skal Ruter, Jernbaneverket og Statens vegvesen legge frem en innstilling over hvor og hvordan fremtidige kollektivtunneler under Oslo skal bygges.

— Og her er det veldig mange hensyn som skal vurderes: trenger vi nye tunneler eller kan trafikken håndteres på overflaten? lønner det seg å samle tog og bane i én tunnel, eller er det tvert imot mest økonomisk å spre dem? hvor skal holdeplassene ligge? hva er miljømessig best og hva forårsaker minst inngrep på overflaten? bare for å nevne noen, sier trafikkplanlegger Iver Wien i Ruter.

Les også:

Les også

Sjekk når du får 4G på T-banen

Ruter utredet spørsmålet om ny T-banetunnel i 2011, og endte da opp med den 8-tallsmodellen som Jan Bøhler er kritisk til.

— Vi må innom sentrumslinjen for å få trafikk. Våre analyser tydet på at det kan bli for liten trafikk på en ny linje som ikke går innom en av de tre sentrumstasjonene, Jernbanetorget, Stortinget og Nationaltheatret. Med denne løsningen betjener begge tunnelene to av de tre største stasjonen i sentrum.

- Og så har dere valgt Stortinget, hvor det hverken er tog- eller bussforbindelse, som knutepunkt?

— Det skyldes blant annet geologi og hensynet til bymiljøet. Stortinget har fire spor – som vi ønsker å utnytte – og ligger i fjell, de to andre ligger i områder hvor det er mye løsmasser og langt ned til fjell. Det betyr veldig mye graving i overflaten ved valg av disse stasjonene. Det er også et problem at plattformene på de to andre stasjonen i perioder er bortimot sprengt. Alle T-banelinjer får uansett overgang til tog, på Nationaltheatret eller Jernbanetorget, selv om t-baneknutepunktet blir på Stortinget, sier Wien.

Les også

  1. Tog kan «flytte» Gjersrud/Stensrud nærmere sentrum

Les mer om

  1. Byutvikling