Fire av ti saker blir ikke behandlet innen fristen: – Livet blir satt på vent

Det tar for lang tid fra lovbrudd til dom i mange ungdomssaker. Det er bare en av flere utfordringer, viser ny rapport.

Oslo tingrett er landets største. Ingen andre domstoler har så mange straffesaker som domstolen i Oslo sentrum.

28. april i fjor kommer fire unge gutter inn i Oslo tingrett. De er tiltalt for flere ran på Oslos vestkant i 2020. Siden saken ble meldt inn til tingretten, har det gått 85 dager.

Det er mer enn dobbelt så mange dager som det egentlig skal ta.

– Det er veldig uheldig for både offeret og tiltalte, som må leve lenge med en straffesak hengende over seg. Livet blir satt på vent, sier advokat Ola Lunde, som forsvarte en av guttene.

Når minst én av de tiltalte i en straffesak er under 18 år på gjerningstidspunktet, skal det gå raskt. Fra påtalemyndigheten sender saken til domstolen har de en frist på seks uker for å få saken opp for retten.

Det tok 295 dager fra det første ranet guttene gjennomførte sammen til de satt på tiltalebenken.

I en fersk rapport har Oslo tingrett gått gjennom alle sakene fra 2021 der en eller flere av de tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet. I fjor var det 77 slike saker i Oslo. 44 prosent av sakene kom ikke opp for retten innen fristen.

Rapporten peker på flere utfordringer.

Les hele saken med abonnement