Kritiserer OL-etaten for rolleblanding

Opposisjonen i Oslo mener etaten er i ferd med å utvikle seg til en valgkampsentral.

OL-etaten har denne uken deltatt på Idrettsforbundets "ja til OL"-stand på Ekebergsletta. Det får Rødt og Frp til å reagere. Til venstre Eli Grimsby, direktør for OL-etaten.

Tirsdag besøkte Aftenposten Ekebergsletta, der Oslo kommune og Norges Idrettsforbund har stand under Norway Cup. Vimpler med påskriften "stem ja" pryder boden. Tusenvis av blå ballonger med samme budskap er delt ut til unger på Ekebergsletta.

I tillegg til frivillige fra idrettens verden er ansatte i OL-etaten til stede på standen for å informere om søknaden. Nå får opplegget krass kritikk av opposisjonen i Rådhuset.

Les også

Oslo-politikerne mobiliserer før OL-valget

— Det bryter med forutsetningene bystyret har satt for arbeidet med OL-søknaden. Bystyret har ikke bevilget 130 millioner til en kampanje for å få folk til å si ja til OL, sier Bjørnar Moxnes i Rødt.

Han mener informasjonsmateriellet OL-etaten har laget, bærer preg av en dårlig skjult ja-kampanje.

— Byråd Ola Elvestuen bør umiddelbart sørge for at samrøret tar slutt. Det vil gjøre det lettere å godta resultatet fra folkeavstemningen.

Bør dele ut nei-ballonger også

Mazyar Keshvari, bystyrerepresentant for Frp, hevder OL-etaten har blandet roller fra første stund.

- Dette skal befolkningen få avgjøre selv. Etaten som skal utrede OL , kan ikke stå sammen med Idrettsforbundet og dele ut «ja til OL"-ballonger, sier Keshvari.

— Skal OL-etaten drive aktiv kamp for ja-siden, må vi også kreve at de bruker penger på å støtte nei-siden, og at de deler ut ballonger med stem nei-budskap også, sier Keshvari.

Mente det var innenfor

OL-direktør Eli Grimsby sier de får mange forespørsler om å delta på arrangementer.

— Jeg har forståelse for at det er fokus på våre roller og oppgaver. Denne gangen ble vi invitert av idrettskretsen, det sa vi ja til. Vår rolle på standen er å supplere med informasjon. Vi føler det er innenfor. Vi har med våre informasjonskrefter og flyere. Det står ingen steder her at man bør stemme ja, sier Grimsby.

Hun understreker at OL-etaten ikke har finansiert hverken standen på Ekeberg eller ja-ballongene.

— Men vi bruker jo lønnsmidler på å være til stede på Ekeberg. Idrettsforbundet har også spurt om vi vil være med på valgkampbod senere i høst. Det har vi takket nei til.

- Er du enig i at illustrasjonene OL-etaten bruker , er for glorete og OL-vennlige?

— Vår oppgave er å lage en søknad som kan vinne dersom man kommer helt til IOC. Da må vi lage et konsept vi tror kan vinne. OL handler om opplevelser, og det forsøker vi å vise i illustrasjonene. Men problemstillingen Rødt og Frp reiser er helt relevant. Vi er opptatt av å være en kommunal etat, og vi balanserer så godt vi kan.

Hvis folket sier ja til OL 9. september, vil OL-etaten i større grad gå over til å være et markedsføringsapparat, forteller Grimsby.

— Da må vi ut og selge. Det tror jeg ikke det er noen uenighet om. Men først må folket få si sin mening.

Ikke noe problem

OL-byråd Ola Elvestuen (V) tar kritikken fra Rødt og Frp med ro.

— Vi møter på stand hos Idrettsforbundet, akkurat som vi møter hos Rødt og Frp for å informere om OL-søknaden. Hvis OL-etaten deltar på et arrangement i regi av OL-motstandere, vil de heller ikke der legge seg opp i hva slags materiell som deles ut.