Oslo

Ap i skvis om E18-utbygging

Ap på Stortinget støtter fortsatt ny E18, men ber regjeringen sette seg ved forhandlingsbordet med lokale politikere i stedet for å presse veien gjennom.

Sverre Myrli (Ap) mener samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har for mye hastverk med E18-utbyggingen.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

– Jeg vil også utfordre mitt eget parti her. Noen ganger står man i en situasjon hvor man må velge. Å velge alt samtidig er en form for Ole Brumm-politikk som mangler grunnlag i økonomisk realisme. Den situasjonen bør bekymre alle, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

Han viser til at regjeringen ønsker å starte byggingen av første del av ny E18, som har en samlet pris på over 16 milliarder kroner, samtidig som finansieringsplanen for store kollektivprosjekter ikke er spikret.

Les også

Seks spørsmål blir ekstra vanskelige. Her er uenighetene som kan velte bompenge-forhandlingene.

Mangeårig støtte til ny vei

For Ap er E18 et svært vanskelig spørsmål.

Mens Johansen og Oslo-partiet gradvis har snudd fra å akseptere utbyggingen til å være ihuga motstandere, har Ap på Stortinget hittil støttet prosjektet.

Sverre Myrli, partiets samferdselspolitiske talsmann og stortingsrepresentant fra Akershus, har gjennom 25 år deltatt i eller fulgt forhandlingene om Oslopakke 3. Han beskriver E18-striden som den vanskeligste transportsaken i denne delen av landet.

Myrli minner om at Ap i sin tid sa ja til E18 forutsatt at det først skulle bygges ny dobbeltsporet jernbane mellom Asker og Lysaker.

– Det skjedde, og det er dette som har gjort at vi i dag har timinuttersruter mellom Asker og Lillestrøm og en kraftig økning av passasjerer på jernbanen, sier Myrli.

– Så kjenner vi til alle diskusjonene og at byggingen av E18 aldri er kommet i gang, legger han til.

Les også

«Regjeringens sier nei til det som virker», skriver Andreas Slettholm

Hvor står Ap i dag?

I 2017 konstaterte daværende samferdselspolitiker Eirik Sivertsen i Ap at det forelå en avtale for E18, samt at det var regjeringens ansvar å følge opp Stortingets forpliktelser gjennom Nasjonal transportplan.

Nå sier Myrli at Ap fortsatt støtter en utbygging av E18, og at det er helt nødvendig å gjøre noe med motorveien vest for Oslo.

– Løftet fra Sivertsen gjelder fortsatt?

– Det gjelder. Men det som gjør dette veldig spesielt, er at dette er en av landets viktigste riksveier, mens en vesentlig del av den skal bompengefinansieres, noe som krever lokalpolitisk tilslutning. Hadde samferdselsministeren sagt at staten skal bygge og finansiere E18, kunne han bare satt i gang. Nå er han avhengig av en lokal enighet.

– Ministeren viser til at denne enigheten foreligger, i gjeldende Oslopakke 3-avtale. Har han rett i det?

– Ja, delvis. Det er nok ingen jurist som kan si at han gjør noe galt. Men regjeringen bør ha fått med seg at det nye flertallet i Viken har klare oppfatninger om E18. Min anbefaling er at Dale setter seg ned med fylkesrådsleder Tonje Brenna og byrådsleder Raymond Johansen og finner en løsning, sier Myrli.

Dersom E18-saken behandles i Stortinget før vårens reforhandlinger om Oslopakke 3 er i mål, vil ikke Myrli garantere at Ap stemmer for den.

Da vil byggestart for et av landets dyreste og største samferdselsprosjekter bli vedtatt av regjeringspartiene med knapp margin.

Les også

  1. I 30 år har et bredt forlik styrt samferdselspolitikken. Nå kan E18-striden velte det.

Les mer om

  1. E18
  2. Nasjonal Transportplan
  3. Sverre Myrli