Oslo

Stengt tunnel i Oslo kan gi kjempekøer fra mandag

Fra mandag 8. juni stenger det nordgående løpet i Vålerengatunnelen i Oslo. Folk oppfordres til å finne andre ruter – eller la være å kjøre.

Natt til mandag 8. juni stenger nordgående løp i E6 Vålerengtunnelen og allerede i helgen ble sørgående innskrenket til et kjørefelt. Trafikken nordover skal gå i det andre. Bildet er tatt nord for nordre tunnelåpning.
  • NTB

– Vi venter at det vil bli lange køer i og utenfor Oslo når kapasiteten gjennom tunnelen halveres fra og med mandag. Vi oppfordrer reisende om å endre reisevaner eller ha hjemmekontor. Utfordringene vil bli størst i morgen- og ettermiddagsrushet, og vi oppfordrer derfor de som kan, om å forskyve reisetidspunktet, sier prosjektleder Stian Ellingsen i Statens vegvesen.

Må man reise i rushtidene, bør man velge andre ruter, ifølge Vegvesenet.

I det sørgående tunnelløpet skal trafikken i begge retninger gå.

Skal oppgraderes

Tunnelen skal oppgraderes etter kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg skal Statens vegvesen i samarbeid med Bane Nor forsterke tunnelkonstruksjonen, slik at det kan bygges nye spor over tunnelen.

Nordgående løp kommer til å være stengt frem til oktober. Da flytter arbeidene til sørgående løp, og det blir toveistrafikk i nordgående løp. Arbeidene her er ferdig mars 2021.

Tunnelen ble åpnet i 1989.

  • Les også: Rehabilitering av Oslo-tunnel gir åtte måneder med kø

Les mer om

  1. Oslo
  2. Tunnel
  3. vegvesen
  4. Statens vegvesen
  5. Rehabilitering