Byrådet vil stanse ny E6. En uvant allianse kan i stedet stanse byrådet.

Trafikken i Ryen-krysset må under bakken, mener Venstre og Rødt. De vil få med seg et flertall i bystyret i Oslo på å holde E6-prosjektet i live.

Bystyrerepresentantene Hallstein Bjercke (t.v.) og Siavash Mobasheri fra henholdsvis Venstre og Rødt er gått sammen om et felles forslag om at gigantprosjektet E6 Oslo øst, hvor den såkalte Manglerud-tunnelen er det mest sentrale, må realiseres. Banneret er ikke hengt opp av dem, men av lokale aksjonister.

I dag dundrer trafikken i dagen. En av landets mest trafikkerte motorveier kommer sørfra og passerer Manglerud og Ryenkrysset før den fortsetter mot Ulvensplitten og Alnabru.

I årevis har Veivesenet arbeidet med en plan for å legge den mest trafikkerte delen av strekningen under bakken. Prisen er beregnet til 16 milliarder kroner og inkluderer 4 km tunnel.

Les hele saken med abonnement