Oslo

Ny hovedbrannstasjon blir mye dyrere enn først beregnet

Prosjektet kan bli flere hundre millioner kroner dyrere fordi flere nødvendige arealer og rom ikke var medregnet, ifølge NRK.

Slik skal den nye hovedbrannstasjonen se ut fra sørsiden. Foto: Norconsult/Plan- og bygningsetaten

  • Caroline Enge

Oslo skal få ny hovedbrannstasjon, og det er bestemt at den gamle brannstasjonen i sentrum skal erstattes av to nye: én på Bryn og én i Bjørvika.

Til sammen er prosjektet beregnet å koste 1,9 milliarder kroner.

Men i det reviderte budsjettet viser det seg at kostnadene kan bli enda større, skriver NRK.

Grunnen er at man ikke har regnet med viktige arealer i brannstasjonen. Det inkluderer tekniske rom, gang- og kjøkkenområder, sjakter og vegger.

Den nye hovedbrannstasjonen skal bygges like ved gamle Bryn brannstasjon. Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons

Les også

Her kommer Oslos nye brannstasjon. Spørsmålet er bare hvem som skal få være der.

Varslet om at 1,9 milliarder ikke er nok

Byrådet la frem revidert budsjett for 2020 sist uke.

I budsjettet står det: «Prosjekteringsarbeidet så langt viser at hovedstasjonsprosjektet vil bli vesentlig dyrere enn tidligere lagt til grunn.»

Byrådet vil derfor varsle om at de 1,9 milliarder kronene som er satt av til prosjektet, ikke holder.

Det skal bygges to nye brannstasjoner i Oslo – denne i Bjørvika og en på Bryn. Foto: Gottlieb Paludan Architects

Les også

  1. Glød vant konkurransen om ny brannstasjon i Oslo

  2. Reagerer på ny brannstasjon i Bjørvika: – Uhørt å stjele et helt grønt byrom

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen. Foto: Hans O. Torgersen

Hovedforklaringen er «at det ikke ble tatt tilstrekkelig høyde for arealer som kommer i tillegg til de arealene som er nødvendig for å ivareta byggets funksjoner, eksempelvis arealer til tekniske rom, gang-/kjørearealer, sjakter, vegger mv.»

I tillegg til Brann- og redningsetaten skal Vann- og avløpsetaten lokaliseres i samme bygg. De trenger mer plass enn det som er beregnet i prosjektet.

Det kommer også frem at dette ikke ble fanget opp i en ekstern kvalitetssikring av prosjektet.

– Viser ansvarlighet

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) bekrefter overfor NRK at det ikke var beregnet nok areal til blant annet tekniske rom og ganger.

– Det er oppdaget feil tidlig i prosjektet. Det gjør vi noe med. Det viser ansvarlighet og at man styrer på en god måte, sier Evensen til NRK.

Det er ikke klart nøyaktig hvor mye dyrere prosjektet vil bli.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo kommune