Oslo

Søker om 20 etasjer på Skøyen

  • David Bach
Slik kan Orklas nye hovedbygg på Skøyen bli seende ut. Orkla gjør oppmerksom på at dette kun er en skisse.

Orkla ønsker å samle rundt 1000 arbeidsplasser i et signalbygg ytterst på Drammensveien.

Orklas nye hovedkontor på Skøyen kan bli et 20 etasjer høyt kontorbygg, dersom selskapet får grønt lys av lokale myndigheter.

Les også

Stordalens flaggskip krymper

- Orkla er i en planprosess der vi vil søke Oslo kommune om omregulering av Drammensveien 151 for bygging av nytt kontorbygg, sier kommunikasjonssjef Kari Westersund i Orkla ASA. Tomten fungerer nå som en parkeringsplass.Westersund påpeker at det er mye som vil avhenge av den videre planprosessen, men den foreliggende skissen fra arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig indikerer et bygg på omtrent 14 000 kvadratmeter fordelt over 20 etasjer. Det eksakte antallet etasjer er ikke fastsatt, ifølge Westersund.

Ferdig i 2016?

Bygget er allerede blitt diskutert av naboer i Nedre Skøyen Vel, men Westersund opplyser at det så langt ikke har kommet inn naboreaksjoner på byggeplanene.

- Vi planlegger innflytting i løpet av 2016, forutsatt at vi får kommunens samtykke til ny regulering av eiendommen, sier Westersund. Bygget skal, sammen med eksisterende kontorbygg i Drammensveien 149, gi rom for mellom 800 og 1000 arbeidsplasser. Westersund mener Orklas nye hovedkontor vil passe godt inn på Skøyen.

- Vårt mål er å utvikle en bebyggelse med identitet og som gir rom for Orklas merkevareselskaper. Vi vil skape en helhetlig løsning som ivaretar det omkringliggende særegne miljøet på en god måte. I den videre planleggingen vil vi også legge vekt på å finne frem til miljø— og energimessig effektive løsninger, sier hun.