Politiet anklages for rasisme og diskriminering av romfolk

Politiet i Oslo opptrer diskriminerende og nedverdigende overfor romfolk og afrikanere som sover ute, ifølge en ny rapport.

Romfolk som tigger og overnatter i Oslo sentrum har i mange år vært endel av gatebildet.

Bortvisning ledsages i mange tilfeller av spark, konfiskering av identitetspapirer og rasistiske tilrop, ifølge Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som er et rådgivende organ underlagt Stortinget.

Ifølge rapporten har romfolk og afrikanere dobbelt så høy risiko for å bli bortvist som personer med et europeisk utseende, melder NRK.

— Det er overraskende politiadferd. Det er relativt mange rapporterte tilfeller av både rasistiske kommentarer og til dels overdreven bruk av makt. Det er jo manglende etterlevelse av Norges menneskerettighetsforpliktelser, og det bør være veldig alvorlig, opplyser fungerende direktør i Kristin Høgdahl til NRK.

Det er to år siden Norge innførte soveforbud i alle offentlige sovearealer, grunnet den økende tilstrømningen av tilreisende bostedsløse.

Det var Oslo politidistrikt som ba kommunen om å innføre et slikt forbud sommeren 2013.

Oslo-politiet sier at en slik behandling på et generelt grunnlag er uakseptabel, men ønsker ikke å kommentere funnene ytterligere.

«Vi kan ikke se at vi gjennom vår klageordning har mottatt klager på nedsettende og rasistisk behandling fra bostedsløse – heller ikke fra organisasjoner som jobber med disse, som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon», skriver Johan Fredriksen, fungerende leder av ordensavdelingen i Oslo-politiet, i en e-post til NRK.