Syklister ble tatt på sengen da politiet hadde kontroll her i fjor. Så mange ble bøtelagt i år.

Det var bare syklister og elsparkesyklister som fikk bøter da politiet sto ved en skolevei i Oslo sentrum i fjor. Torsdag hadde politiet igjen kontroll på samme sted. Dette ble resultatet.

Politiet hadde hendene fulle under trafikk-kontrollen øverst i Akersgata i august i fjor. Av de 33 som fikk forelegg, var det ingen bilister. Torsdag ble det ny kontroll på samme sted.

I samme gate som i fjor, øverst i Akersgata i Oslo, kontrollerte politiet totalt 35 kjøretøy i «Aksjon skolevei». Kontrollen varte en drøy formiddagstime torsdag.

Ingen bilister ble bøtelagt også denne gangen. Mens 15 syklister, der tre er elsparkesyklister og resten «vanlige» syklister, fikk et forenklet forelegg.

Alle måtte betale en bot på 1750 kroner for å ha kjørt på rødt lys. Satsene har økt med 30 prosent siden i fjor. Og det sved såpass at enkelte var på gråten da de vedtok forelegget på stedet.

– Kontrollen viser at det fortsatt er mange som sykler på rødt lys i Oslo, sier Per Magnus Heggedal.

Han er trafikkansvarlig på enhet Sentrum i Oslo politidistrikt.

I fjor skrev politiet ut 33 forelegg til syklister og elsparkesyklister som kjørte på rødt lys i Akersgata. Det er 18 flere enn i år.

I tillegg ble en syklist anmeldt fordi han ikke ville vedta forelegget på stedet.

Ny kontroll på torsdag

I forbindelse med skolestart denne uken er også politiets Aksjon skolevei i gang. Det vil si to uker med kontroller ved så å si alle skoler i Oslo, Bærum og Asker.

– Jeg tror at kontrollen i fjor engasjerte mange fordi vi endte med et høyt antall ilagte forenklede forelegg. Og publikum så at politiet for en sjelden anledning hadde fokus på syklister. Det er jo litt uvanlig nyhet. Jeg tror også at noen syklister kjente seg igjen fordi de har syklet på rødt, sier Heggedal.

Torsdag morgen vil Per Magnus Heggedal og hans mannskap stå øverst i Akersgata i forbindelse med Aksjon skolevei.

– Har dere endret strategi når det gjelder kontroll av syklister de siste årene?

– Jeg kan si at politiet er nødt til å fokusere litt mer på syklister og elsparkesyklister. Blant annet fordi det er flere sykler og elsparkesykler på veiene nå enn tidligere, svarer Heggedal.

Selv om det er tidlig å konkludere, er Heggedal etter to dager med Aksjon skolevei fornøyd med at det er færre som er tatt i ruspåvirket tilstand i Oslo sentrum. Mens det var fire-fem sjåfører som var ruspåvirket i fjor, er kun én tatt i år.

Når det gjelder hele Oslo, er det to sjåfører som hittil er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. I tillegg har 291 sjåfører fått forelegg for andre forhold som råkjøring og bruk av mobiltelefon på to dager. På toppen av det kommer fire førere som har mistet førerkortet.

Sykkelforbundet: Har tillit til politiet

Eline Oftedal er generalsekretær i Syklistenes Landsforening. Hun sier at barnas sikkerhet på skoleveien er et felles ansvar.

– Det er ikke lett for små barn å orientere seg i et komplekst trafikkbilde. Vi tenker først og fremst at skoleveien skal være trygg og sikker. Det er noe alle i trafikken har ansvar for, også syklistene. Derfor må også syklistene stoppe på rødt lys, sier Oftedal.

Hun presiserer at de fleste syklistene følger trafikkreglene.

– Men akkurat som i alle andre grupper, er det noen som har det travelt og ikke følger trafikkreglene, legger hun til.

Oftedal tror at temaet engasjerer mange fordi det er snakk om barnas trygghet og skolehverdag.

– Når man sender barna sine til skolen, uansett alder, så ønsker foreldrene at skoleveien er trygg. Derfor er dette engasjerende tema.

– Hva tror du syklistene mener om politikontrollene?

– De fleste mener nok at det er et holdningsskapende arbeid. Det er viktig å reagere mot de som gjør skoleveien utrygg. Vi har tillit til politiets arbeid.