Kulturetaten må ut med en halv million kroner til egne leietagere for å rydde i eget utleiekaos

Kulturetaten ba leietagere dekke ubetalte fellesutgifter for tre år, med enkeltregninger på opptil 150.000 kr. Nå må etaten selv ta regningen.

Kulturetaten leier ut lokaler i Kirkeristen, midt i Oslo sentrum.

Kulturetaten i Oslo kommune eier og leier ut eiendommer i hele byen – totalt ca. 400 leieobjekter. Men både Kommunerevisjonen og etaten selv har avdekket regelbrudd og rot i kontrollen over disse kontraktene.

Derfor jobbes det nå med å rydde opp. Som en del av oppryddingen ble det oppdaget at det ved flere utleieobjekter ikke var blitt krevd inn nok felleskostnader på mange år. Mens andre leietagere hadde betalt for mye.

Dermed så ikke etaten annen utvei enn å varsle enkelte leietagere om et etteroppgjør, helt tilbake til 2019.

Klassekampen har skrevet om kunstnere som leier arbeidslokaler i Kirkeristen, som før jul fikk et brev fra etaten med varsel om økonomiske krav på opptil 150.000 kroner. Det fikk flere til å reagere, blant annet Oslo Høyre.

Nå har saken tatt en ny vending. Etaten beholder regningen for eget utleierot selv. Totalt skylder de egne leietagere over 500.000 kroner.

«Ikke rimelig»

Tallene og avgjørelsen kommer frem i et brev sendt fra kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) til Kultur- og utdanningsutvalget i midt av mars.

«Etter en totalvurdering er det nå konkludert med at det ikke framstår som rimelig at det fremmes krav til kunstnerne og foreninger om etterbetaling av felleskostnader basert på et etteroppgjør for årene 2019, 2020 og 2021», skriver byråden.

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur og idrett i Oslo kommune.

– Jeg syntes ikke kravet om etterbetaling fra kunstnerne var rimelig og er glad for at de ikke skal betale. Det er bra at kulturetaten rydder i sine leieforhold, det er en viktig jobb, utdyper han overfor Aftenposten.

Han skriver videre i brevet at det er Kulturetaten som ikke har sørget for at kravene om etterbetaling ble fremmet innenfor rimelig tid.

Nå skylder Kulturetaten 33 kunstnere og én forening totalt 529.783 kroner fordi de har betalt for mye i fellesutgifter. I tillegg går etaten glipp av 1,5 millioner kroner som de mener 13 kunstnere og fem foreninger skylder i fellesutgifter for årene 2019, 2020 og 2021.

Dermed kan leietagerne i blant annet Kirkeristen puste lettet ut.


Har du tips om denne, eller andre saker i Oslo? Kontakt journalist Maria T. Pettrém på maria.t.pettrem@aftenposten.no.


Savner en beklagelse

Det er Marthe Elise Stramrud, styreleder for Kunstnerne i Kirkeristen, fornøyd med. Hun er blant kunstnerne som leier atelier av kommunen og reagerer kraftig på Kulturetatens håndtering.

– Det er virkelig på sin plass at etaten tar regningen selv. Egentlig hadde en beklagelse vært på sin plass, sier hun.

Hun understreker at både husleie og fellesutgifter har vært betalt av kunstnerne hvert år, og etaten selv må ta ansvar hvis summene har vært lavere enn de faktiske kostnadene. Hun peker dessuten på at lokalene de leier, er i svært dårlig forfatning.

Basarhallene ved Oslo domkirke har i over 50 år stått uten mer enn nødvendig vedlikehold.

Vet ikke hvor de skal hente pengene

Anne Inversini, leder for juridisk seksjon i Kulturetaten, skriver i en e-post at avgjørelsen om at etaten tar regningen ble tatt i dialog med byrådsavdelingen.

– Hvor skal pengene hentes fra?

– Kulturetaten vil foreta en omfordeling innenfor egne rammer. Vi jobber nå med hvordan dette konkret skal gjøres, skriver hun.

I tillegg til leietagerne i Kirkeristen betaler etaten de utestående fellesutgiftene til Frysja kunstnersenter, Hekkveien 5, Tøyen Trafo samt Slurpen, Nordre Skøyen hovedgård og Villa Lilleborg.