Om én måned stenger to T-banestrekninger frem til 4. september

På det meste vil 55.000 reisende miste T-banetilbudet på østkanten fra 18. mai. To T-banestrekninger blir stengt i 3,5 måneder fordi T-banen skal kjøre i tunnel mellom Brynseng og Hellerud.

I dag må T-banen redusere farten kraftig mellom Brynseng og Hellerud, men 4. september åpner det nye tunnelen. Da vil reisetiden gå ned med cirka et halvt minutt mellom disse stasjonene. Helt til venstre på dette bildet kan man se tunnelåpningen på Hellerud-siden.

Dagens T-banestrekning mellom Brynseng og Hellerud ble bygget for trikkedrift på 1920-tallet.

I 1967 ble den bygget om til T-bane. De tekniske anleggene er i dag så utslitt at de ikke tåler høyere T-banefart enn 30 km/t.

Den lave hastigheten gjør at forsinkede vognsett i liten grad greier å ta igjen tapt tid, og dette forplanter seg over hele T-banenettet. Derfor startet Sporveien å bygge en ny T-banetunnel mellom Brynseng og Hellerud i desember 2021. I august kom gjennomslaget i tunnelen, men den mangler fremdeles strøm, skinner og annen infrastruktur. I tillegg gjenstår det en del arbeid rett nedenfor Hellerud T-banestasjon. Der skal Sporveien sprenge ut terrenget og rive gamle spor for å kunne bygge den nye traseen.

Derfor kan ikke T-banen kjøre forbi der, og to T-banestrekninger blir stengt i nesten 3,5 måneder fra og med 18. mai.

Fra 18. mai til 4. september i år blir det buss for bane mellom Helsfyr og Ellingsrudåsen og Helsfyr og Mortensrud. I tillegg blir det buss for bane i 12 dager (fra 18. mai) mellom Helsfyr og Ryen.

T-banen mellom Helsfyr og Ellingsrudåsen / Mortensrud blir stengt i 3,5 måneder fra og med 18. mai. T-banen mellom Helsfyr og Ryen blir stengt i 12 dager fra og med 18. mai.

Det gjennomføres daglig rundt 55.000 T-banereiser på linje 2, 3 og 4 mellom Helsfyr og endepunktene i øst. På linje 2 og 3, som blir omfattet lengst, gjennomføres det gjennomsnittlig 43.000 daglige reiser mellom Helsfyr og Ellingsrudåsen/Mortensrud.

Denne uken fikk Aftenposten vært med på en gåtur gjennom tunnelen. Fremdeles jobber store anleggsmaskiner på spreng ved Hellerud T-banestasjon, slik at alt blir klart for testkjøring på sensommeren. Fra 4. september skal T-banen benytte den nye traseen.

Furusetbanen får nye skinner

Når T-banen først skal stenges for så lang periode, vil Sporveien også gjøre oppgraderinger på andre strekninger og stasjoner. Blant annet kommer det nye strømskinner, kjøreskinner og sviller mellom Brynseng og Ellingsrudåsen, altså på store deler av Furusetbanen. I tillegg får flere stasjoner tiltak for universell utforming.

Til venstre på denne illustrasjonen kan man se hvor T-banen skal forsvinne i fjell når den nye tunnelen er klar for bruk senere i år. Illustrasjonen viser også strekningen der Lambertseterbanen og Østensjøbanen skiller lag rett etter Brynseng stasjon.

Ifølge Sporveien er det ikke mulig å ha noe T-banetrafikk mellom Hellerud og endestasjonene på linje 2 og linje 3 selv om det i all hovedsak skal jobbes mellom Brynseng og Hellerud.

– Det er ikke noe verksted for togene på den siden av byen. Siden togene trenger vedlikehold med jevne mellomrom, vil det ikke være mulig med T-banetrafikk der, sier Hanna Rachel Broch.

Hun er utbyggingssjef i Sporveien.

Anders Aamodt (fra venstre), Ivar Andersen og Hanna Rachel Broch står på den nye T-banebroen over Østensjøveien. Om fem og en halv måneder skal det gå T-bane her.

Broch legger til at Sporveien i mest mulig grad har prøvd å legge arbeidene i sommerferien og andre helligdager, slik at belastningen blir minst mulig for passasjerene.

På begge sider av tunnelen får naboene til T-banen flere hundre meter med ny støyskjerm.

– Flere av naboene har også fått nye vinduer, isolasjon og kledning fra oss, sier Anders Aamodt, byggeleder i Sporveien.

Broen til venstre skal rives i juni. Fra 4. september skal T-banen kjøre på den nye broen og inn i ny tunnel mellom Brynseng og Hellerud.
Dagens T-banebro over Østensjøveien (helt til høyre på bildet) skal rives i juni.

Ruter: Kan oppstå noe kø og ventetid

Det er Ruter som har ansvaret for alternativ transport når T-banen står.

Ruter oppfordrer reisende vurdere om de kan benytte alternative reiseruter eller sykle.

– Skal du reise, bør du beregne god tid. Det er plass til alle, men reisen kan ta litt lengre tid, og det kan oppstå noe kø og ventetid.

Det sier Øystein Dahl Johansen. Han er pressekontakt i Ruter.

På det meste vil Ruter ha fem busslinjer til å frakte passasjerene på de berørte strekningene.

For T-banens linje 2 skal det settes opp to busslinjer. Linje 2B kjører Helsfyr – Ellingsrudåsen via Tvetenveien og Tveita, mens linje 2E kjører Helsfyr – Ellingsrudåsen via E6.

I vinter ble nye broelementer løftet på plass over Alnaelva og togskinnene som går under T-banen ved Bryn. 4. september skal det gå T-bane på denne broen.

T-banens linje 3 erstattes med buss 3B mellom Helsfyr og Bøler. I tillegg blir bussrute 24 forlenget til Bøler.

– Fra Bøler er det gode byttemuligheter til for eksempel linje 76 som kjører via Skullerud til Mortensrud. Skal man til Mortensrud vil det for eksempel være raskere å reise til Ryen og bytte til buss linje 71A der, sier Johansen.

Blir det kaos på Furuset?

Allerede i dag går det flere busslinjer til og fra Furuset T-banestasjon. Det er den samme bussholdeplassen som skal håndtere alle busser som skal erstatte T-banen fra 18. mai.

– Blir det ikke kaotisk på Furuset med så mange busser?

– Vi er klar over at det kan komme utfordringer der. Vi kommer til å følge nøye med på hvordan det går, svarer Johansen.

– Hvorfor blir det ikke buss for bane for de som bor på Godlia?

– Det er ikke praktisk mulig å kjøre leddbuss i småveien på Godlia, men det er forholdsvis kort vei fra Godlia til Hellerud.