Oslo

Krever rabatt på sykehjem på grunn av dårlig standard

Ole Gunnar Jacobsen må dele dette badet med flere andre beboere på sykehjemmet. Datteren Gro Haugen ber nå om halv pris på oppholdsbetalingen.

Ole Gunnar Jacobsen (85) betaler mer enn gjennomsnittet for en sykehjemsplass i Oslo kommune, men må dele bad og toalett på gangen med syv andre.

  • Tine Dommerud
    Journalist
  • Solveig Ruud
    Journalist

Han betaler 20.000 kroner i måneden for en sykehjemsplass. Det synes Ole Gunnar Jacobsen og datteren Gro Haugen er altfor mye når de vurderer tilbudet han betaler for.

— Far har et eget rom, men han må ut i korridoren for å gå på toalettet som han deler med inntil 7 andre. I tillegg er det skittent på sykehjemmet, sier datteren.

Gro Haugen opplyser også at faren ikke får noen form for fysisk trening eller annen aktivisering på sykehjemmet, men at han trilles ut på en balkong annenhver dag.

Visste du at stadig flere kjøper seg ekstra hjelp i tillegg til kommunens tilbud ? Les saken:

Les også

Tre historier om eldre som betaler tusenvis av egen lomme for ekstra omsorg

Ber om halv pris

Haugen har nå bedt om at farens betaling reduseres med minimum halvparten. Hun har sendt klage på tilbudet til fylkeslegen der hun ber om prisreduksjon.

— Det er først og fremst fordi det generelt er lav hygienisk standard, sier hun og legger til at mangelfull kommunikasjon med sykehjemmet også er en del av begrunnelsen.

Siden han har kreft, påpeker datteren at det er nødvendig med gode hygieniske forhold, slik at han unngår betennelse og infeksjoner.

Gro Haugen mener det er viktig at alle kan stole på helsetilbudet på sykehjem, som de eldre betaler for. Noen betaler svært mye.

Betaler mer enn gjennomsnittet i Oslo

Jacobsen betaler over gjennomsnittet av hva sykehjemsbeboerne i hovedstaden må ut med i egenandel. Kommunen opplyser at den gjennomsnittlige oppholdsbetalingen var på drøyt 14.000 kroner i fjor.

I overkant av 640 beboere betaler i år mer enn Jacobsen: altså over 20.000 kroner i måneden.

Standarden på sykehjemmet har i utgangspunktet ingen betydning for hva man betaler. Egenandelen er fastsatt i en egen forskrift, vederlagsforskriften, og den tar kun utgangspunkt i at man ikke skal betale mer enn utgiftene kommunen har på å drive en sykehjemsplass. Ellers skal man betale etter evne: altså hva man har i pensjon og andre inntekter.

Eneste «standard-rabatt» som gis pr. dato, er redusert pris om man ufrivillig må dele rom med andre.

Forskjell på hotell og vandrerhjem

Ole Gunnar Jacobsen, som tidligere jobbet i reiselivsnæringen, er vant med at man ikke betaler samme sum for en seng på et hotell og et vandrerhjem – og det er det prinsippet datteren forfølger når hun nå klager og ber om rabatt. Hun poengterer at det ikke er noen rabatt hvis man må ta til takke med «et nedslitt sykehjem med felles toalett/bad».

I klagebrevet til fylkeslegen trekker datteren også frem at faren hennes ikke fikk forsvarlig helsehjelp i tide.

— Dette medførte alvorlig infeksjon og i to tilfeller sykehusinnleggelser.

Hun mener dette i stor grad skyldes at de fysiske forholdene ved sykehjemmet er for dårlig. Gro Haugen mener de ansatte ved farens sykehjem stort sett gjør en god innsats ut fra sine forutsetninger og de økonomiske rammene Oslo kommune som arbeidsgiver har gitt dem.

Det har ikke lyktes Aftenposten i å få kommentar fra Oslo kommune om kravet fra Jacobsen.

Les også:

Les også

Oslo-byrådet holder informasjon om alvorlige feil i eldreomsorgen hemmelig

Sammenlignet oppholdet med forholdende under krigen

Faren har svært dårlig korttidshukommelse, men følger godt med innimellom og har samtykkekompetanse. I januar skrev han selv en kronikk der han selv beskrev sin egen situasjon.

«Tror jeg fremdeles er ganske ren og pen i tøyet, men jeg må dele toalett og bad med syv andre. Rammes rett som det er av alvorlige, livstruende infeksjoner så kanskje de hygieniske forhold ikke er så gode», påpekte han og trakk paralleller til forholdene under krigen bl.a. når det gjelder mat:

«Mat og drikke står på bordet, men jeg får ikke alltid nok hjelp til å få det i meg. Er blitt tynn og skranten, ja. Minner meg litt om forholdene under krigen i grunn, sulten gnog i magen da også.»

I kronikken gjør han også et poeng at han, som er vant til mosjon og frisk luft, ligger eller sitte hele døgnet.

«Ut på balkongen kommer jeg bare om sommeren og da risikerer jeg å bli glemt i solsteken», skriver han.

Jacobsen la imidlertid til at han er heldig som har pårørende som hjelper til med å få ham i aktivitet og i frisk luft.

Han opplyser at han har arbeidet jevnt og trutt hele livet og betalt skatt, noe han fremdeles gjør. Samtidig betaler han altså vederlag til sykehjemmet. Da sitter han ikke igjen med nok til månedlig hårstuss, fotpleie og «bytur med gutta».

Les hvorfor prisen for en sykehjemsplass varierer med mange hundre tusen kroner.

Les også

  1. Oslo: Maks 795.000 kroner Stavanger: Maks 460.000,-

  2. Reidar (86) kjøper ekstra rengjøring for 18.000 kroner i året

  3. SV-lederen om Aftenpostens sak om eldreomsorg: - Et kraftig varsko til politikerne