Oslo

Oslos nye miljøbyråd: Elbilene skal også ut av sentrum

Oslos nye miljøbyråd vurderer omlastingssentraler for varebiler utenfor Ring 1. - Vi trenger mer plass til gode og trivelige byrom, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

MDG foreslo før valget å lage tre såkalte byakser, en fra St. Hanshaugen, en fra Grünerløkka og en fra Gamle Oslo og ned til sjøen. Partiet foreslo å omprioritere areal fra biltrafikk til gang- og sykkelveier, ta parkeringsplasser, for å få det til. Traseen fra Grünerløkka til Vippetangen, som er illustrert slik, er lagt til Kirkegata.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

— Hvor bilfritt blir Oslo sentrum egentlig, Lan Marie Nguyen Berg?

— Vi vil at Oslo sentrum skal bli fritt for privatbiler i løpet av bystyreperioden. Grunnen er at vi trenger mer plass til dem som sykler og dem som reiser kollektivt. Poenget er at folk skal kunne reise effektivt og trygt og at det skal skapes gode og trivelige byrom i sentrum, sier Nguyen Berg.

Her kan du lese mer om hva et bilfritt sentrum egentlig innebærer:

Les også

Her er 9 spørsmål du ikke har turt å stille om bilfritt sentrum

— Hva med elbilistene; skal de få kjøre innenfor Ring 1?

— Biler opptar veldig mye plass i byen. Befolkningen i Oslo skal øke. Og da har vi ikke plass til at alle kan kjøre bil i byen. Derfor tenker jeg at private elbiler ikke skal ha adgang innenfor Ring 1, sier den nyutnevnte byråden.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg

Hun presiserer at det fortsatt vil være smart å kjøre elbil utenfor Ring 1.— Vi vil også innføre lavutslippssoner i hele byen. Så da vil det være en fordel å ha elbil likevel, sier hun.

— Lavutslippssoner er et viktig grep for å redusere luftforurensing og stimulere til mer miljøvennlige biler. Stortinget har bedt samferdselsministeren komme med et lovforslag som gir kommunene lov til å opprette slike soner, og vi håper det kommer raskt, sier hun.

- Det er også et nytt parkeringshus for elbiler under Akershus festning. Hva skal man bruke det til hvis man ikke kan kjøre elbilene inn i det?

— Det kan jeg ikke svare på her, men det er noe vi skal finne gode løsninger for.

Bilfri danskebåt?

For å komme til Vippetangen, der danskebåten ligger, med bil, må man en svipptur innom Langkaigata. Skal man til Oslo S må man innom Dronning Eufemias gate.

Statens vegvesen eier Dronning Eufemias gate. Gaten ligger innenfor det området som byårdet vil ha ut privatbilene fra.

— Ring 1, som jo blir grensen her, er eid av Staten. Staten eier jo også Dronning Eufemias gate og Langkaigata, som ligger inne i det området dere vil gjøre fritt for privatbiler. Kan Oslo kommune gjøre hva de vil med Dronning Eufemias gate og Langkaigata? - Det må vi gå i dialog med Staten om.

- Skal folk fortsatt kunne ta med bilen på danskebåten?

— Vi skal sette oss ned sammen med aktørene og finne løsninger.

- Hva med dem som skal reise med toget fra Oslo S til Stockholm. Kan vi få skyss med privatbil inn til Oslo S?

— Vi skal sette oss ned og finne gode løsninger. Vi kan lære mye fra andre bilfrie byer, men vi skal skreddersy en løsning som passer for Oslo, sier hun.

- Har dere vurdert krav om at varer innenfor Ring 1 leveres med elbil?

— Vi ønsker å stimulere til at de som skal levere varer bruker den nyeste og mest miljøvennlige teknologien innenfor varelevering.

Laste om varer utenfor sentrum?

Hun presiserer at det skal være mulig å levere varer selv om området skal være fritt for privatbiler, men hun vil ha omlastingssentraler utenfor Ring 1.

- I stedet for at distributører kjører inn til butikkene i sentrum med hver sin varebil kan de laste om og kjøre inn til butikken i en og samme varebil, sier hun.

Hun understreker at et bilfritt sentrum handler om at det skal være gode byrom.

- Karl Johan ble jo en attraktiv gågate. Hvis vi kan få flere gågater av samme type vil vi få et livligere og bedre sentrum å være i, sier Nguyen Berg.

- Når kan området være uten privatbiler?

— Løsningene må prøves ut og forbedres før de blir permanente. Så vi vil gjennomføre flere testperioder først, men Oslo sentrum skal være fritt for privatbiler i løpet av bystyreperioden, sier Nguyen Berg.

Statens vegvesen - Må utredes grundig

Det statlige veinettet henger sammen med det kommunale. Det må settes opp skilt på Statens vegvesens veier som forteller at det ikke er anledning til å kjøre av og inn i sentrum. Og når private biler ikke skal kjøre på veinettet innenfor Ring 1 kan det få konsekvenser for veinettet utenfor det området som skal være fritt for privatbiler.

Statens vegvesen eier flere veier innenfor det området byrådet vil gjøre fritt for privatbiler. -Vi må utrede grundig hva en stengning vil innebære på vårt veinett før vi kan svare på om det er mulig å få til i praksis, sier Kaisa Froyn, seksjonsleder for trafikk ved veiavdeling Oslo i Statens vegvesen.

Det må blant annet avklares hvorvidt det vil bli økt trafikk på veiene utenfor det privatbilfrie området. For å avklare dette må det gjøres trafikkberegninger.— For å komme til danskebåten med bil må man gjennom Langkaigata. Og skal man til Oslo S med bil må man innom Dronning Eufemias gate. Dette er gater som spiller en viktig rolle for trafikkavviklingen til strategiske steder i byen. Det er mye som må utredes. Vi må avvente en henvendelse fra Oslo kommune. Vi må utrede grundig hva en stengning vil innebære på vårt veinett før vi kan svare på om det er mulig å få til i praksis, sier Kaisa Froyn, seksjonsleder for trafikk ved veiavdeling Oslo i Statens vegvesen.

Vår reporter sjekket hvor mye penger man sparte på å kjøre el-bil i mars i år. Se resultatet:

Les også

 1. Sykkelveiene skal kostes og brøytes hyppigere

 2. Byrådet vil ikke bygge ut E18: - Uklokt, mener NAF. Fornuftig, mener transportforsker

 3. Aftenposten mener: Nei til privatbiler i Oslo sentrum

Les mer om

 1. Sykkelpatruljen
 2. Bil
 3. Miljø
 4. Samferdsel
 5. Byutvikling