Oslo

Tilflyttingen til Oslo halvert - analytikere mener boligprisene har skylden

Samtidig flytter folk fra Rogaland. Sjekk hvordan flyttestrømmen går i ditt fylke.

Høy boligprisvekst og lite bolibygging har gjort at innflyttingen til Oslo avtar.
  • Stine Barstad
    Journalist

– Jeg er ganske overbevist om at dette har med boligmarkedet å gjøre, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO til Aftenposten.

Nettoinnflyttingen til Oslo ble halvert fra 2015 til 2016, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Mens Oslos befolkning hadde en nettoøkning på 4929 personer i 2015, var nettoinnflyttingen til hovedstaden i 2016 på bare 2401 personer.

– Det er svært høye boligpriser i Oslo, og svært få boliger å oppdrive. Det at det er høye priser i Oslo, gjør at de som eier bolig her får mye mer igjen for boligkapitalen hvis de flytter ut av Oslo. Samtidig har mange av de som vil flytte inn ikke råd, sier Bjørnstad.

Boligprisene i Oslo har steget enormt det siste året, og var i mars 22,9 prosent høyere enn i mars i fjor.

Presset øker i Akershus

Nabofylket Akershus har hatt en jevnere utvikling, og har opplevd økt nettotilflytting de siste to årene. I fjor hadde Oslos nabofylke en nettotilflytting på 7390 personer, over tre ganger så høy som Oslo.

– Akershus har den andre siden av mynten. Når folk ønsker å stifte familie og kjøpe større bolig, flytter de ut til Akershus. De høye boligprisene i Oslo lokker folk ut, og jeg tror vi vil se den trenden så lenge boligmarkedet i Oslo er som det er, sier Bjørnstad.

  • Eplehagen på Kjelsås ble bygget ut: Solgt for 53 millioner

Tror flyttingen til Oslo vil øke

Også sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets mener boligprisene har skylden for den lavere tilflyttingen til hovedstaden. Han mener det er blitt bygget for få boliger i Oslo de siste årene sammenlignet med befolkningsveksten.

Men nå har boligbyggingen tatt seg kraftig opp.

– Med den kraftige veksten i boligbyggingen nå, må vi regne med at innflyttingen til Oslo vil øke. Jeg tror ikke boligene som bygges i Oslo nå vil stå tomme, sier han til E24.

Jobbsøkere forlater Rogaland

Rogaland opplevde som eneste fylke netto fraflytting i fjor. I fjor flyttet 1220 personer fra oljefylket, som tidligere har hatt en betydelig netto tilflytting.

– Her må du nok inn i arbeidsmarkedet for å finne forklaringen: Det er oljenedturen som har rammet arbeidsmarkedet. Mange har måttet flytte på seg og søke jobb andre steder i landet, sier Bjørnstad.

Han mener befolkningsstrømmen fra Rogaland vil snu ganske raskt igjen.

– Det er uvanlig at byfylker som Rogaland har netto fraflytting. Det har helt klart med arbeidsmarkedet å gjøre, og vil normalisere seg, sier han.