Oslo

Slik er Oslo-budsjettet for 2017

Mer sykkelvei, dyrere parkering og raskere saksbehandling av byggesaker. Her er de viktigste punktene i neste års Oslo-budsjett.

  • Ingvild Fjelltveit
    Ingvild Fjelltveit

Onsdag klokken 12 la byrådet i Oslo frem budsjettet for neste år. Finansbyråd var ferdig med finanstalen kl 12.45.

Her får du en oversikt over hva Ap/SV/MDG-byrådet vil bruke penger på det neste året.

Klimabudsjett

Årets budsjett handler det ikke bare om penger, men også om CO₂-utslipp. For første gang legges det frem et eget klimabudsjett.

Der presenteres 42 tiltak som skal bidra til å redusere Oslos klimautslipp. Målet er å redusere CO2-utslippene med 836.000 tonn
innen 2020.Kollektivtilbud

I budsjettet legges det opp til en kraftig utvidelse av kollektivtilbudet i Oslo. Samtidig vil billettprisene øke. For første gang på ni år går kollektivtakstene i Oslo opp mer enn den årlige prisvekst-justeringen.

Kollektivsatsing skal gi flere buss-, trikk- og T-bane-avganger om kveldene og i helgene. I tillegg skal det bli økt kapasitet i rushtiden på pendlerruter med buss.

  • Hvordan det blir å reise kollektiv i Oslo neste år får vite mer om i denne saken
  • Kommentator Andreas Slettholm synes budsjettet er litt i overkant optimistisk:

Sykkelvei

I løpet av de fire neste årene vil byrådet bygge 60 km sykkelveier, flere sykkelfelt og bilfrie gater. Bysykkelordningen skal utvides med flere sykler og stasjoner.

Barnehage

Det er satt av midler til 784 nye barnehageplasser i 2017.

Byrådet vil også øke matpenger i kommunale barnehager fra dagens sats på 115 kroner til 165 kroner neste år. Dette er en økning på 43 prosent.

Skolene

Ordningen med gratis kjernetid i AKS (Aktivitetsskolen) utvides. Bjerke er ny bydel i ordningen fra høsten 2017. Det er allerede innført gratis halvdagsplass for skolestarterne i bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.

35 nye lærerstillinger skal settes inn på 1.-4. trinn i 2017.

2850 nye skoleplasser skal stå klare til skolestart 2017 (Brynseng, Vollebekk, Manglerud trinn 2 og Haugen trinn 2) og Valle Hovin (videregående). I tillegg ferdigstilles Berg 1-7-skole.

Byrådet foreslår å bruke 5 millioner mer på skolehelsetjenesten hvert år de fire neste årene.

Eldreomsorg

Ved å foreslå 100 nye årsverk i hjemmetjenesten i 2017 håper byrådet at det vil bli lette for eldre å bo hjemme.

De foreslår også at det investeres i 100 nye leliligheter for mennesker med tidlig utviklet demens.

Bolig

Byrådet vil bruke 70 millioner kroner på å få til raskere utbygging av boliger i Oslo de neste fire årene, blant annet ved å få raskere saksbehandling av byggesaker.

De håper dette vil føre til at det bygges flere boliger og en demping i prisveksten.

Det foreslås også å sette av 600 millioner kroner til strategiske tomtekjøp hvert år i årene 2017 til 2020.

Idrett

Det skal investeres 4,1 milliarder i idrettsanlegg de neste fire årene. Byrådet legger vekt på at dette skal være arenaer for breddeidrett, og vil prioritere kunstgressbaner og flerbrukshaller.

Eiendomsskatt

Neste år budsjetterer Oslo kommune med 450 millioner kroner i inntekt fra boligeiere - en kraftig økning sammenlignet med i år.

Etter planen skal det innføres eiendomsskatt også for næringsbygg i Oslo fra og med 2017. Men byrådet åpner nå for at innføringen kan bli utsatt.

Av forsiktighetshensyn har byrådet derfor valgt ikke å budsjettere med inntekter for den nye eiendomsskatten på næringsbygg neste år.

Parkering

Om lag 1 300 parkeringsplasser vil bli fjernet for å gjøre plass til sykkelruter, og de første 390 parkeringsplassene fjernes i løpet av høsten 2016.

Avgiften på kommunale parkeringsplasser økes med 2,1 prosent. Samtidig skal el- og hydrogenbiler få gratis parkering på slike plasser fra 1.1.2017.

Rydder opp på Langøyene

Byrådet foreslår å bruke 304 millioner de fire neste årene på å rydde opp på Langøyene.

Det skal også komme vann- og klokakkløsninger på en rekke øyer i Indre Oslofjord: Hovedøya, Lindøya, Bleikøya, Langøyene og Gressholmen.

Gjelden øker kraftig

Oslo kommunes gjeld ligger an til å dobles i løpet av de neste fire årene.

Veksten er enda brattere enn den Raymond Johansen kritiserte det forrige byrådet for å legge opp til.

I budsjettet advares det om at den økende gjelden gjør Oslo kommune sårbar for renteøkninger.

Les mer om

  1. Eldreomsorg
  2. Oslo
  3. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
  4. Oslobudsjettet 2017