Oslo

«Kringsjå er en ghetto»

I to av de eldste studentblokkene i Kringsjå studentby er ni av ti studenter utenlandske. I de nyeste blokkene er det omvendt.

Kringsjå studentby er upopulær blant norske studenter.
  • Osloby

De eldste boligene på Kringsjå studentby er fra 1970-tallet. I disse blokkene er ni av ti beboere internasjonale studenter, skriver Universitas.

I de nyeste studentblokkene i området er det motsatt: Der er ni av ti norske.

– Kringsjå er en ghetto. Det er viktig å blande internasjonale studenter med norske studenter med hensyn til språk og mulighet til å bygge nettverk, sier Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre og den eneste ungdomspartilederen på tinget, til Universitas.

I følge SiO Bolig er det vanskelig å få til en jevnere fordeling av norske og utenlandske studenter.

— Fordelingen er tilfeldig. Det at internasjonale studentene har førsteprioritet til studentbolig, gjør at situasjonen er slik den er. I tillegg er kanskje internasjonale studenter mer opptatt av pris enn det norske studenter er, og søker seg derfor til boligtypene i de blokkene som har lavest leie, sier Trond Bakke, direktør i SiO Bolig.

Tall fra SSB viser at fire av fem utenlandske masterstudenter reiser hjem når studiene er fullført. Sveinung Rotevatn og leder av Erasmus Student Network ved UiO, Maria Mastrangelopoulou, tror flere ville blitt boende i Norge hvis de var blitt bedre integrert i det norske studentmiljøet.

— Vi går glipp av viktig kompetanse, sier Rotevatn.

I 2012 var det 19.327 internasjonale studenter i Norge, noe som utgjør 8 prosent av studentmassen i Norge.