Oslo

Den siste bilbroen i Oslo sentrum kan bli revet

Noen hundre meter overbygd vei langs Akerselva er en rest av en storstilt plan fra 1960-tallet om bymotorveier. Den ble aldri realisert – bortsett fra akkurat her.

Årsmøtet i Oslo MDG gikk nylig inn for et forslag fra lokallaget i Gamle Oslo om å rive Nylandsveien. Plan- og bygningsetaten arbeider allerede med en plan om det samme. Her er MDG-politikerne Eivind Trædal (t.v.), Viktor Gjenggaard, Emil Snorre Alnæs og Sirin Hellvin Stav.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Da trafikkmaskinen ved Oslo S ble revet og en ny bydel reist i Bjørvika, var det likevel noe som forble ved det gamle.

Fortsatt går biltrafikken i fire felt over togsporene og videre på søyler langs Akerselva, rett forbi vinduene til svært mange beboere på Grønland.

Under den overbygde «bymotorveien» Nylandsveien, med over 16.000 biler i døgnet, ligger et skyggefullt ingenmannsland i betong. I dag benyttes det til dopsalg og som en transportetappe til og fra andre steder. Under bakken går Akerselva inn i rør.

«Nylandsveien var tenkt som del av et større trafikksystem og står i dag som et monument over forfeilet byplanlegging fra 60-tallet.»

Slik konkluderte en arbeidsgruppe – hvor både kommunen, Obos, Thon og flere andre store eiendomsaktører var representert – allerede i 1995. Det er 23 år siden, men broen står der ennå.

1981: Et tiår tidligere var den siste bebyggelsen på begge sider av Nylandsveien blitt revet. Ennå skulle det gå flere år før et nytt stort boligkompleks reiste seg på østsiden og Oslo Plaza og Spektrum på vestsiden.

Nå kan den bli revet. Det foreslår Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune i en felles utredning for Oslo S-området, som har munnet ut i en konkret liste tiltak.

– Både gjenåpning av Akerselva og ombygging av Nylandsveien vil kreve et samarbeid med Veivesenet. Flytting av Bussterminalen er også nøkkelprosjekt for å kunne realisere gjenåpning av Akerselva på en god måte, sier Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten (PBE).

Les også

LES OGSÅ: For første gang kan et stort villaområde i Oslo bli revet. Her er det du må vite.

– Mater trafikk til boligområder

Under broen på Grønland møter Aftenposten fire av MDGs lokalpolitikere. Nylig vedtok årsmøtet i Oslo MDG at broen bør rives, etter forslag fra lokallaget i Gamle Oslo. Siden MDG sitter med en hånd på rattet gjennom byutviklingsbyråden fra samme parti, kan vedtaket vise seg å være mer enn et slag i luften.

– Jeg tror alle som bor her, har ergret seg over den. Det har vært planer om å fjerne broen i 20 år, og de gamle tegningene for det er fine, men ingenting har skjedd, sier Emil Snorre Alnæs, den ene av forslagsstillerne.

1995: Slik så en arbeidsgruppe, hvor både private aktører og kommunen var representert, at området – uten Nylandsveien – kunne bli.
2018: Slik ser Plan- og bygningsetaten for seg at området kan bli i fremtiden. Nylandsveien og deler eller hele Galleri Oslo rives, og Akerselva går åpent frem til togsporene ved Oslo S.

De påpeker kinderegg-effekten ved å fjerne broen: Man kan gjenåpne Akerselva, man kan gjøre et dødt byrom til park, og man blir kvitt tung gjennomfartstrafikk på Østkanten. Planmyndighetene peker på mye av det samme.

– I dag mater Nylandsveien trafikk fra Bjørvika og inn gjennom boligområdene på Grønland og Tøyen. Slik kan det ikke være, sier Sirin Hellvin Stav fra MDGs bystyregruppe.

Les også

LES OGSÅ: 15.000 biler i døgnet må finne seg en annen vei å kjøre når denne veien stenges

Dette er hindringene

Helt rett frem er det imidlertid ikke å rive broen.

 • Det blir dyrt: Hvor mye riving, ombygging og åpning av elven vil koste, er foreløpig ikke utredet.
 • Trafikken må legges om: Nylandsveien er blant de mest brukte veistrekningene i Oslo sentrum i dag. En tofelts lokalvei på bakkeplan må antagelig være forbeholdt kollektivtrafikk helt eller delvis.
 • Galleri Oslo må delvis rives: For å føre Akerselva helt frem til sporområdet, må i alle fall midtpartiet til Galleri Oslo vekk. Bystyret har tidligere åpnet for å kompensere de private eierne ved at de kan bygge på i høyden på andre deler av bygget.
 • Flytting av Bussterminalen: Oslo kommune og Ruter ønsker å legge ny hovedterminal over sporområdet på Oslo S, men jernbanemyndighetene stritter imot – ikke primært på grunn av milliardkostnaden, men fordi togtrafikken i lang perioder må stanse.
2011: Da den nye bydelen reiste seg i Bjørvika, ble den gamle trafikkmaskinen langs sjøsiden revet i flere etapper. Men den overbygde veien over togsporene og langs Akerselva ble beholdt.

Den nye tiltakslisten for Oslo S-området vil, etter at den er vedtatt av bystyret, legge føringer for konkrete reguleringssaker. Tanken er at noe av regningen på vanlig måte kan legges på utbyggere, både statlige og private, for at de skal få lov til å bygge. Staten skal for eksempel bygge ny Oslo S, mens KLP Eiendom ønsker å reise en cirka 100 meters kontorbygning her.

– Listen skal brukes til å kostnadsberegne disse tiltakene, for å kunne inngå utbyggingsavtaler mellom kommunen og utbyggerne, sier direktør Ellen de Vibe i PBE.

Les også

LES OGSÅ: Den bilfrie byen kommer – til neste år. Slik kan den bli.

Bymotorvei som ikke ble noe av

Da Nylandsveien ble bygget på tidlig 70-tall, gikk den gjennom et øde område. På vestsiden av Akerselva lå en av Oslos største parkeringsplasser, etter at de gamle bygårdene på Vaterland noen år tidligere ble revet.

På østsiden av elven lå den gamle Kjøtthallen, som skulle rives, og Grønland torg, som ble brukt som bussterminal.

1972: Nylandsveien under bygging. Den skulle være del av et større bymotorveisystem, som ikke ble noe av.

Nylandsveien var planlagt som starten på et bymotorvei-system i indre by, men det ble aldri noe av. To tiår senere fikk Oslo i stedet mer beskjedne Ring 1 og Ring 2, som tok utgangspunkt i eksisterende gater.

Da Nylandsveien ble bygget, bodde det knapt noen langs veien. Men på starten av 90-tallet ble det reist et av østkantens største boligkomplekser øst for Akerselva, i inntil 11 etasjer, tett på veien.

Les også

LES OGSÅ: Vurderer å droppe egen trikketunnel – kan spare inntil 200 mill. ved å heller sperre veien for biltrafikk

Vurderer å strupe biltrafikken i første omgang

Nylig la byutviklingsbyråd Hanna Marcussen frem det omfattende dokumentet «Handlingsplan for økt byliv (2018-2027)». Gjennom 130 sider gjennomgås hvert enkelt område i Oslo sentrum, og her skisseres mange av de konkrete planene for bilfritt byliv-prosjektet.

1999: Det er rart å tenke på i dag, men for 19 år siden lå fortsatt Norges største veikrysset langs Oslos sjøside.

Også Nylandsveien er nevnt. Byråden vil se på muligheten for å gjøre om dagens fire felts vei til en ren kollektivgate. Da kan halvparten av kjørefeltene frigjøres til sykkel og fotgjengere. En slik løsning er vesentlig rimeligere, men fjerner ikke ingenmannslandet under og åpner ikke elven.

For MDG-politikerne Aftenposten møter, er ikke en slik løsning god nok.

– Alt blir bare flikking hvis man ikke fjerner broen. Da løser man ikke det egentlige problemet, slår bydelspolitiker Viktor Gjenggaard fast.

Eller som arbeidsgruppen sa det for 23 år siden: « En motorvei langs Akerselvas østbredd ville vært en utenkelig løsning i dag, og nå har vi mulighet til å gjøre det godt igjen».

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Oslo
 3. Byplanlegging
 4. Grønland
 5. Akerselva
 6. Bystyret
 7. Oslopolitikken