Oslo kommune mottok varsel om utdanningsdirektør Søgnen i 2014

I 2014 varslet tre ansatte Oslo kommune og Arbeidstilsynet om utdanningsdirektør Astrid Søgnens «trakasserende lederstil». Kort tid etter var saken avsluttet.

«Det varsles om Søgnens trakasserende lederstil, som over lengre tid har vært særdeles kritikkverdig. Søgnens lederskap fører til at avdelingsdirektører, områdedirektører og øvrige medarbeidere i utdanningsadministrasjonen må forholde seg til et arbeidsmiljø som bærer preg av frykt», heter det i det fire sider lange varselet Dagsavisen har fått tilgang til.

Varselet ble ifølge avisen skrevet av tre direktører i toppledergruppa i Utdanningsetaten.

– Varslingsrådet i Oslo kommune undersøkte saken, og det ble ikke funnet hold i påstandene. Saken ble på den bakgrunn avsluttet som varslingssak, sier Bente T. Fagerli, kommunaldirektør i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune til avisen.

Som Søgnens' nærmeste arbeidsgiver er det hun som svarer avisen.

Les også

LES OGSÅ: Søgnen vil ikke svare på om hun har tenkt å gå av med pensjon til vinteren

Snakket med 5 av 17

Astrid Søgnens har vært direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune siden 2000.

Fagerli opplyser til avisen at saken ble grundig undersøkt, men at kun 5 av Søgnens 17 direktører ble kalt inn til intervju i byrådsavdelingen.

Oslo-skolen har vært i søkelyset siden lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, offentlig tok opp «hvor vanskelig det er å ytre seg fritt og kritisk om problematiske sider ved skolepolitikk og skoleledelse».