Oslo

Oslo kommune mottok varsel om utdanningsdirektør Søgnen i 2014

I 2014 varslet tre ansatte Oslo kommune og Arbeidstilsynet om utdanningsdirektør Astrid Søgnens «trakasserende lederstil». Kort tid etter var saken avsluttet.

  • og NTB

«Det varsles om Søgnens trakasserende lederstil, som over lengre tid har vært særdeles kritikkverdig. Søgnens lederskap fører til at avdelingsdirektører, områdedirektører og øvrige medarbeidere i utdanningsadministrasjonen må forholde seg til et arbeidsmiljø som bærer preg av frykt», heter det i det fire sider lange varselet Dagsavisen har fått tilgang til.

Varselet ble ifølge avisen skrevet av tre direktører i toppledergruppa i Utdanningsetaten.

– Varslingsrådet i Oslo kommune undersøkte saken, og det ble ikke funnet hold i påstandene. Saken ble på den bakgrunn avsluttet som varslingssak, sier Bente T. Fagerli, kommunaldirektør i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune til avisen.

Som Søgnens' nærmeste arbeidsgiver er det hun som svarer avisen.

Les også

LES OGSÅ: Søgnen vil ikke svare på om hun har tenkt å gå av med pensjon til vinteren

Snakket med 5 av 17

Astrid Søgnens har vært direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune siden 2000.

Fagerli opplyser til avisen at saken ble grundig undersøkt, men at kun 5 av Søgnens 17 direktører ble kalt inn til intervju i byrådsavdelingen.

Oslo-skolen har vært i søkelyset siden lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, offentlig tok opp «hvor vanskelig det er å ytre seg fritt og kritisk om problematiske sider ved skolepolitikk og skoleledelse».

Les også

LES OGSÅ: Lærer som slutter: – Noe bestemmes på toppen, så skal det følges i rekkene nedover