Oslo

Bent Høie vil ikke granske OUS

For ett år siden mente de borgerlige partiene at Oslo universitetssykehus (OUS) måtte granskes. Nå mener helseministeren at det ikke er nødvendig likevel. - Trist dag for pasientene, mener legetillitsvalgt.

Oslo universitetssykehus blir ikke gransket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Aftenposten skrev senest november i fjor at Bent Høie, på vegne av de borgerlige partiene, ville vite om enkeltedødsfall ved OUS var en konsekvens av sykehusorganiseringen i Oslo-området.

Opposisjonen på Stortinget mente en granskning var enda mer aktuell etter en rapport fra Riksrevisjonen.

Nå konkluderer den ferske helseministeren, Bent Høie, med at det ikke er behov for ekstern gransking av sykehuset.

Han forklarer årsaken med at det snart publiseres en undersøkelse av alle uønskede hendelser og infeksjoner hos pasienter som døde i OUS i 2011, og det er under etablering en studie for gjennomgang av alle pasientdødsfall i 2012. I tillegg kommer SINTEF følgeforskning og Riksrevisjonens rapport.

Friskmelder ikke OUS

— På bakgrunn av dette mener jeg at det ikke er behov for en ny granskning. Så får tiden vise om det kommer opp andre spørsmål.

- Friskmelder du med dette Oslo universitetssykehus?

— Nei, det gjør jeg ikke. De har store utfordringer med blant annet IKT og bygningsmassen.

Bent Høie har hatt flere møter med ledelsen i Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus etter at han ble minister. Han har særlig vært opptatt av kapasitet på behandling, pasientsikkerhet og utfordringene knyttet til stedlig ledelse, det at de ansatte ved sykehuset vet hvem som er deres nærmeste sjef.

- Vi har fremdeles et stykke vei å gå når det gjelder det, sier han.

- Aftenposten skrev for kort tid siden at leger og sykepleiere ved nyfødtintensiven ved OUS er bekymret for de minste barna. Har de etter din mening ingen grunn til å være bekymret?

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener der så mange undersøkelser på gang at det ikke er nødvendig med en gransking av Oslo universitetssykehus.

— Jeg må støtte meg på de vurderingene som er gjort om at pasientsikkerheten og forsvarligheten er ivaretatt. Det gjør jeg også i denne saken.

- Trist dag for pasienten

Tillitsvalgte ved OUS og Ahus har lenge tatt til orde for en gransking av sykehusfusjonen.

Hovedtillisvalgt for legene Aasmund Bredeli er skuffet.

— Dette er en trist dag for pasienten og sykehusene. Helseministeren Bent Høie har sluttet seg til en virkelighetsbeskrivesle de ansatte ikke kjener seg igjen i. Vi trenger en granskning for å lære av de feilene som er gjort, både i forhold til organisering, ledelsesproblemer, men ikke minst på det vi har sett innenfor kapasitet, pasientssikkerhetet og kvalitet, sier Bredeli.

- Økning i pasientskader

Han bebreider OUS-ledelsen for å tegne et bilde av sykehusene som kun de tror på.

— Det er trist å registrere at helseministeren ubetinget har sluttet seg til dette, sier Bredeli.

Han mener dessuten at granskningene som er i gang ikke er uavhengig.

— Sintef gransker seg selv og Riksrevisjonen gransker pengebruk. Økningen i pasientskader er alene et vektige argument for en ekstern granskning.

 1. Les også

  Støre: Oslo trenger flere sykehus

 2. Les også

  Mener gammelt utstyr er en fare for pasientsikkerheten

 3. Les også

  Oslo universitetssykehus må repareres for ni millarder

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  ØKONOMI
  Publisert:

  Etter første natt i leiligheten, banket det på. – Det var en fyr som sa han skulle bo her.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5