Oslo

Lime-saken har vært i rettsapparatet i 2,5 år og kostet 78 mill. Nå kommer dommen som kan gi de tiltalte strafferabatt.

2,5 år etter at Lime-saken startet i Oslo tingrett er det ventet dom i saken, neste fredag. Lang saksbehandlingstid kan gi de tiltalte strafferabatt.

Rettstegning fra dag 1 i Lime-saken. Det var fullt på tiltalebenkene i retten. Tiltalt Sajjad Hussain til venstre med sin advokat og den tiltalte eks-psykiateren Sharok Ezazi (nummer to fra høyre).
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz

Høsten 2014 går flere politifolk til aksjon mot flere adresser i Oslo-området. Målet for den massive aksjonen er Lime-kjeden, som på kort tid har etablert flere matbutikker i Oslo og omegn.

Razziaen endte opp med flere pågripelser. Til slutt ble 13 personer tiltalt i saken (se fakta). Rettssaken mot disse startet i januar 2016 og varte til desember. Siden har de tiltalte ventet på dom. Nå er det varslet at dommen faller fredag 22. juni.

– Det er utrolig lang tid, og det sier jo endel om at påtalemyndigheten feilberegnet når de reiste så massive tiltaler mot så mange i samme sak, herunder for en rekke filleforhold, sier advokat John Christian Elden til Aftenposten.

  • Les Aftenpostens store sak om Hussain-brødrenes Lime-fall: Lime-brødrene skremte egne sjefer til å skaffe seg voldsalarm
Statsadvokat Geir Evanger (t.v.) var aktor i Lime-saken.

Han er forsvarer for 41-åringen som blir ansett som hovedmannen i Lime-saken. Aktor har lagt ned påstand om at 41-åringen dømmes til 13 års fengsel.

– Klienten min har nå ventet i over fire år fra politiet raserte hans forretningsvirksomhet, og det er klart det tar på. Han er klar på at påstanden om menneskehandel er oppkonstruert, og at han skal frifinnes.

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger, forsvarer imidlertid tidsbruken saken har medført.

– Samlet tidsbruk frem til dom i tingretten er tre år og 10 måneder. Det kan forsvares i en så stor, kompleks og alvorlig sak, sier Evanger til NTB.

Millioner til advokater og tolker

Oslo tingrett kjenner ikke til om det har vært andre saker som har tatt lengre tid.

I løpet av de 11 månedene saken gikk i tingretten har forsvarsadvokatene, bistandsadvokatene og tolkene fått utbetalt 78 millioner kroner, viser tall Aftenposten har hentet inn. Av dette har 5,3 millioner kroner gått til tolkene. Politietterforskningen kommer i tillegg.

Forsvarer for hovedmannen i Lime-saken John Christian Elden, her fotografert i forbindelse med prosedyrer i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Forventer frifinnelse

Elden kan ikke huske noe annen sak som har vært i rettsapparatet så lenge. Han husker en sak fra lagmannsretten der dommerne bruke 12 uker til å skrive dommen.

– Da kom Høyesterett under tvil til at dommen ikke måtte oppheves på grunn av tidsforløpet, sier Elden, som påpeker at hans klient forventer frifinnelse.

Hvis han blir dømt, regner Elden med strafferabatt.

– Det er generelt straffutmålingsprinsipp i Norge som sier at straffen reduseres desto lengre det er siden den straffbare handling fant sted. Det gjelder også i denne saken.

Loven åpner for strafferabatt

Tingrettsdommer Ina Strømstad er medlem i dommernes mediegruppe. Hun sier at loven åpner for at lang saksbehandlingstid kan være et formildende moment ved straffeutmålingen.

Tingrettsdommer Ina Strømstad i Oslo tingrett er også medlem i dommernes mediegruppe. Hun sier at lang saksbehandlingstid kan gi strafferabatt til de tiltalte i Lime-saken.

– I loven står det at ved straffeutmålingen skal det i formildende retning tas i betraktning hvor lang tid det har gått siden lovbruddet fant sted og om saksbehandlingen har tatt lengre tid enn det som er rimelig uten at det skyldes lovbryteren. Det er opp til retten å vurdere betydningen av disse forholdene ved straffeutmålingen, sier Strømstad.

I praksis betyr det at dommeren må vurdere disse to forholdene i forbindelse med domsavsigelsen. Det er for øvrig ikke uvanlig at dommere som bruker lang tid til å skrive en dom kommenterer i dommen hvorfor det har tatt så lang tid.

– Hvorfor har det tatt 2,5 år før dommen kommer?

– Rettsforhandlingene varte i 11 måneder, noe som er uvanlig lenge. I løpet av denne perioden ble det presentert store mengder faktum, som retten må ta stilling til. Det tar naturligvis tid, forklarer Strømstad.

Hun legger til at så lange prosesser bør unngås i fremtiden.

– Alle aktører som har vært med i saken er enige om å evaluere saken for å se hvordan man kan unngå å komme opp i samme situasjon igjen. Et moment her blir å se på om det er hensiktsmessig å ha så mange tiltalte i samme sak. Denne evalueringen må naturligvis komme etter at dommen har falt, sier Strømstad.

Også riksadvokat Tor-Aksel Busch tidligere har stilt spørsmål om omfanget av saken.


Les også:

Les mer om

  1. Lime-saken
  2. John Christian Elden
  3. Oslo tingrett
  4. Krim
  5. Dagligvarehandel