Oslo

Graver for livet før betongen kommer

Rett ved båtfunnet i Bjørvika jobber en annen gruppe arkeologer mot klokken.

Arkeolog Hildegunn M. H. Ruset i Norsk institutt for kulturminneforskning viser noen av gjenstandene som er funnet.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

På østsiden av Nordenga bro, noen titalls meter fra båten som er oppdaget, jobber arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) med utgraving på en del av et gammelt havneanlegg som kan stamme fra 1300-tallet. Rett ved siden av er det gjort funn av det som trolig er en smie, samt en rekke gjenstander. De venter på en nøyaktig datering, men tror den stammer fra 1600-tallet.

- Se der, sier arkeolog Magnus Helstad, og peker på havne— anlegget.

- Man tok seg vanligvis ikke bryet med å gjøre mer arbeid enn man trengte, sier han.

Men på havneanlegget han peker på har man hugget av endene på tømmerstokkene, noe som får arkeologene til å tro at det var her båtene la til kai rundt 1300-tallet. Siden har havet trukket seg tilbake og smien ble anlagt på tørt land.

Interessante gjenstander

I det som skal bli enden av Dronning Eufemias gate, ligger det konstruksjoner som trolig er fra 1300- og 1600-tallet.

Det er gjort flere spennende funn av gjenstander under utgravingen. En mynt fra 1563, en lærvott fra middelalderen, et fingerbøll og et redskap fra smien er blant funnene som skal analyseres ved NIKU.På forhånd forventet arkeologene å gjøre funn i området, og fulgte nøye med da arbeidet med Dronning Eufemias gate startet.

- Det er én brikke i et stort puslespill. Dette er viktig for forståelsen av hvordan området var før, sier utgravingsleder Trond Engen om funnet.

Arbeidet er planlagt ferdig innen 23. august. Da skal det støpes betong over det hele. Før det gjøres skal alt skannes med laser slik at de kan lage en presis 3D-modell av funnet.

Ikke alt som har dukket opp under utgravingen er like interessant. Et rør og et betongfundament, trolig fra 70-tallet, ligger plassert midt i anlegget som nå er funnet.

Les også

  1. - Ekstrem-arkeologiRedder Oslo-historien fra betongen

  2. Arkeologisk funn forsinker Østfoldbanen