Oslo

- Politikerne gir altfor stor makt til utbyggerne

Barcode er et umenneskelig bymiljø, mener Erling Okkenhaug, leder i Allgrønn
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist
Barcode og Sørenga er omdiskutert.
Det er mye asfalt og store hus i Barcode
<b>Sørenga </b>-Kaia og sjøbadet trekker mange mennesker til Sørenga når været er bra, og er en kvalitet for både allmennheten og beboerne, sier Hanna E. Marcussen.
Kvernerbyen er et annet utbyggingsområde i Oslo som er omdiskutert.
Her ser du Sørenga på tuppen, slutten av Barcode og vannspeilet i Middelalderparken.
  • Tar altfor lite hensyn til mennesker på fortausplan, sier byutviklingsaktivist Erling Okkenhaug.

Erling Okkenhaug, leder i byutviklingsorganisasjonen Allgrønn, mener man må finne ut om Oslo virkelig trenger å ha så mange innebyggere før man planlegger nye boligområder. Han mener det er nok av plass hvis man velger å ta med kommunene rundt.

— Det er tragisk at MDG (Miljøpartiet De Grønne, red.anm.) er for dette ureflekterte vekstmaskineriet. Det virker som om all byutvikling i Oslo skal skje innenfor Ring 3, sier Okkenhaug.

Les også

Byutviklingsbyråden: - Fortetting behøver ikke være kaldt, stygt og stort

— Veldig mange er bekymret. Vi kan ikke stole på at utbyggerne ivaretar human byutvikling. Politikerne gir altfor stor makt til utbyggerne. Pyntelige ønsker om stedskvaliteter blir aldri realisert, for utbyggerne vil bygge høyere og raskere, sier han.

— Man sier at her skal man få åpne plasser og bekker, men man har for dårlige reguleringsbestemmelser til å sikre at det blir kvalitet nok, sier Okkenhaug.

Erling Okkenhaug, leder for Allgrønn.

Han mener Sørenga og Barcode er eksempler på noe som ikke er blitt bra.

— Sørenga og Barcode er de mest umenneskelige bydelene som er laget i Oslo. Ideologien for god stedsutvikling er at det er godt liv på bakkeplan og variasjon i bebyggelsen. I den nye måten å bygge byer på tar man altfor lite hensyn til mennesker på fortausplan, sier Okkenhaug, som synes de er et særlig problem at det er for lite variasjon i bygningsmassen på Sørenga.

— Mitt perspektiv er humanøkologi; prinsippet å forstå mennesker i deres sosiale, naturgitte og skapte omgivelser. Når man evaluerer nye bydeler ut fra det perspektivet så ser man at vår tids byutvikling er styrt av utbyggernes makt og politikere som vil vise at de får til noe uten noen nær erkjennelse av hva dette "noe" er, sier Okkenhaug.

Erling Okkenhaug, leder i Allgrønn, kaller Sørenga og Barcode umenneskelige bydeler.
Barcode - elsket og utskjelt
Sørenga med Sukkerbiten i front.

— At man har for liten kontroll på innholdet i byutvikling er et gjennomgående problem i norske byer, sier Okkenhaug, som mener pressområder som Oslo er spesielt utsatt.

Arkitekt: - Høyhus er en motesak

Sivilarkitekt Arne Sødal MNAL, som blant annet har bistått beboere som vil få den nye bydelen Filipstad foran seg, mener høyhus er et motefenomen.

— Historisk sett har det vært perioder hvor Plan- og bygningsetaten har gått sterkt ut mot høyhus. Og så har det vært perioder hvor de har gått sterkt inn for høyhus. Arkitekter er jo motedyr, sier Sødal.

— Byplanlegging er et fag som politikere kaster seg over, men det er ikke så enkelt. Det er et problem at det ikke finnes en fullverdig utdanning for byplanyrket i Norge. Da har vi heller ingen tung ekspertise, som er en motvekt til politikere som snekrer byplaner på kjøkkenbenken, sier Sødal.

Han påpeker at det er mange parametere som skal avstemmes når byområder skal formes.

— Man må ta hensyn til størrelser, typer gater, om det er kvartalsbebyggelse eller lameller. Politikerne har en tendens til å tenke at byplanlegging er å telle antall etasjer, og så har man svaret. Det er for enkelt, sier Sødal.

Les også

  1. Byutviklingsbyråden: - Fortetting kan gi gode bomiljøer

  2. Boligprodusentene: - Politikerne må manne seg opp og overkjøre naboprotestene

  3. - Uten Marka-grensen ville det vært Shell-stasjon på Kikut

  4. - Barna kan ikke bare trippe rundt i lakksko på asfalterte gater